Z harfi ile başlayan hava durumu terimleri

Alfabetik Sıralama


Zirai Meteoroloji

Tarım ile meteoroloji bilimlerinin kesişim alanıdır. Zirai meteoroloji, hava durumunun tarımsal üretim üzerindeki etkilerini inceler, bu sayede ekim, sulama, hasat zamanlamaları gibi tarımsal faaliyetler için doğru planlamalar yapılabilir.


Zirai Don Olayları

Bitkiler üzerinde don olayının meydana geldiği meteorolojik durumdur. Zirai don, özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında, gece sıcaklıklarının sıfır derecenin altına düşmesiyle meydana gelir ve tarımsal ürünler için ciddi risk oluşturur.


Zararlı Hava Olayları

İnsan yaşamını, tarımı ve ekosistemleri olumsuz etkileyen şiddetli hava olaylarıdır. Fırtınalar, hortumlar, aşırı yağışlar ve şiddetli rüzgarlar gibi zararlı hava olayları, can ve mal kaybına neden olabilir.


Zirai Sulama ve İklim Değişikliği

İklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisiyle zirai sulama uygulamalarının nasıl adapte edilmesi gerektiğini inceler. Yağış paternlerindeki değişiklikler sulama ihtiyacını ve yöntemlerini değiştirebilir, bu da su tasarrufu tekniklerinin geliştirilmesini gerektirir.


Zaman Serisi Analizi

Meteorolojik verilerin uzun bir zaman dilimindeki değişimini analiz eden istatistiksel yöntemdir. Zaman serisi analizi, hava durumu ve iklim değişikliklerinin eğilimlerini belirlemek için kullanılır.


Zirve Sıcaklık Değerleri

Belirli bir dönem içinde ölçülen en yüksek sıcaklık değerleridir. Bu değerler, genellikle enerji tüketimi, sağlık hizmetleri ve hava durumu uyarı sistemleri için önem taşır.


Zemin Erozyonu ve İklim

Hava durumu ve iklim koşullarının, zeminin aşınma ve erozyon süreçlerine etkisi. Şiddetli yağışlar ve rüzgarlar, toprağın taşınmasına yol açabilir ve bu durum yerleşim yerleri ile tarım alanları için sorun yaratabilir.


Zararlı Gaz Emisyonları

Sanayi tesisleri, taşıtlar ve diğer insan faaliyetleri sonucu atmosfere salınan gazlardır. Bu gazlar, hava kalitesini düşürür ve asit yağmuru, ozon tabakasının incelmesi gibi çevresel sorunlara sebep olabilir.


Zengin Konveksiyon Bölgeleri

Güçlü yükselen hava akımlarının bulut oluşumunu ve şiddetli hava durumu olaylarını tetiklediği alanlardır. Bu bölgeler, özellikle tropik iklimlerde yaygındır ve şiddetli yağışlar ile fırtınalar için uygun koşullar yaratır.


Zifiri Sis

Görüş mesafesinin aşırı derecede azaldığı sis türüdür. Genellikle gece ve erken sabah saatlerinde meydana gelir ve ulaşım için ciddi riskler oluşturur.


Zamanla Değişen İklim Modelleri

İklim değişikliklerini öngörmek için kullanılan ve zaman içinde değişkenlik gösteren matematiksel modellerdir. Bu modeller, sera gazı emisyonları, okyanus sıcaklıkları ve atmosferik basınç gibi faktörlerin etkilerini hesaba katar.


Zirai Hasat Zamanlaması

Hava durumu tahminleri ve iklim verilerine dayanarak tarımsal hasat zamanlarının belirlenmesi sürecidir. İdeal hasat zamanlaması, ürün verimini ve kalitesini maksimize eder ve hava koşullarına bağlı kayıpları en aza indirger.


Zirve Akışı

Nehir ve akarsuların, özellikle yoğun yağış veya kar erimesi sonucu taşıdıkları en yüksek su miktarıdır. Zirve akış dönemleri sel riskini artırır ve su yönetimi planlamasında önemli bir faktördür. Bu dönemlerde alınacak önlemler, zararın azaltılmasında kritik rol oynar.


Zorlanmış Konveksiyon

Yer yüzeyinden ısınan hava kütlelerinin, topografya gibi dış etkenler sebebiyle yükselmesi sonucu oluşan hava hareketidir. Bu durum, genellikle dağlık alanlarda görülür ve yerel hava durumu koşullarında önemli değişikliklere sebep olabilir.


Zemin Suyu Seviyesi Değişiklikleri

İklim değişikliği ve yağış rejimlerindeki değişikliklerin, yeraltı sularının seviyesine etkisi büyüktür. Zemin suyu seviyelerindeki dalgalanmalar, hem tarımsal sulama hem de içme suyu temini için önemli sonuçlar doğurabilir.


Zirve Yaz Sıcaklıkları

Yaz mevsiminde ölçülen en yüksek sıcaklık değerleri, halk sağlığı üzerinde ciddi riskler taşıyabilir. Bu sıcaklıklar, sıcak çarpması, su kaybı ve diğer sağlık sorunlarının yanı sıra, enerji talebinde artış ve altyapı üzerindeki stresi de artırır.


Zirai İklim Değerlendirmesi

Tarımsal faaliyetlerin planlanmasında ve tarım ürünlerinin yönetiminde iklim verilerinin kullanılması sürecidir. Uygun çeşitlerin seçilmesi, ekim zamanlaması ve hastalık yönetimi gibi faktörler zirai iklim değerlendirmesine dayanır.


Zehirli Gaz Bulutları

Sanayi kazaları veya doğal afetler sonucu ortaya çıkan ve hava kalitesini tehlikeye atan gaz bulutlarıdır. Bu gazlar, halk sağlığı için acil müdahale gerektiren durumlar yaratır ve hava kalitesi izleme sistemlerinin önemini artırır.


Zaman Çizelgesi Analizi

Geçmişten geleceğe uzanan hava durumu verilerinin incelenmesidir. Uzun vadeli hava durumu eğilimleri ve iklim değişiklikleri bu analizler sayesinde anlaşılabilir ve gelecekteki hava durumu olayları için modeller geliştirilebilir.


Zirai Hasar Analizi

Doğal afetlerden sonra tarım sektöründe meydana gelen hasarın boyutunu ve etkilerini değerlendirme sürecidir. Bu analiz, zarar gören altyapı, bitki örtüsü ve ürün kaybı gibi değişkenleri kapsar ve sigorta değerlendirmeleri ile risk yönetimi için kullanılır.


Zorlu Hava Koşulları

İnsan aktiviteleri ve sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olan hava koşullarıdır. Aşırı sıcaklıklar, soğuk hava dalgaları, şiddetli yağışlar ve fırtınalar gibi zorlu hava koşulları, günlük yaşamı ve ekonomik faaliyetleri etkileyebilir.


Zemin Sertleşmesi ve İklim

Yüzey sertliğinin yağış ve sıcaklık değişiklikleriyle ilişkisi. Zemin sertleşmesi, suyun toprak tarafından emilimini ve yeraltı sularına ulaşmasını zorlaştırabilir. Aşırı yağışların ardından zemin sertleşmesi, sel ve erozyon riskini artırabilir.


Zamanla Azalan Yağış Trendleri

Belli bir bölgede uzun bir dönem boyunca yağış miktarlarında gözlenen azalma trendidir. Bu trendler, su kaynakları yönetimi, çölleşme ve tarımsal üretim üzerinde etkiler yaratabilir ve genellikle iklim değişikliğiyle ilişkilendirilir.


Zirai Bölgelerde Mikroklima Oluşumu

Tarım yapılan bölgelerde, özellikle bitki örtüsü, toprak tipi ve sulama gibi etkenlerin yarattığı mikroklima koşulları. Bu mikroklimalar, bitki gelişimi ve tarımsal verimlilik üzerinde doğrudan etkiye sahiptir.


Zirve Endişesi ve Hava Durumu

Dağcılık gibi yüksek irtifa sporlarıyla uğraşanlar için hava durumunun önemi. Zirve endişesi, dağın zirvesine ulaşma çabası sırasında oluşabilecek ani hava değişiklikleri ve bunların güvenlik üzerindeki etkilerini ifade eder.


Zorunlu Konveksiyon

Genellikle yeryüzündeki ısınma sonucu oluşan ve hava kütlelerinin zorla yükseltilmesiyle meydana gelen konveksiyon şeklidir. Bu tür konveksiyon, sık sık bulutların ve sonrasında yağışın oluşumuna yol açar. Özellikle sıcak ve nemli iklimlerde görülen bu olay, hava durumunu ve yerel iklimi etkileyebilir.


Zemin Sıcaklığı Değişimi

Yer yüzeyinin güneş ışığına maruz kalmasına bağlı olarak gündüz ve gece sıcaklık değişimleri. Zemin sıcaklığının bu değişkenliği, yüzeydeki canlılar için yaşam koşullarını ve tarımsal üretim için büyüme döngülerini etkileyebilir.


Zirai Soğuk Zararları

Bitkilerin, özellikle hassas gelişim evrelerinde, düşük sıcaklıklar nedeniyle yaşadıkları zararlar. Bu tür zararlar, tarımsal verimi düşürebilir ve ekonomik kayıplara neden olabilir. Zirai soğuk zararları, bitki türüne ve mevsime göre farklılık gösterir.


Zirai Uyarı Sistemleri

Tarım sektörü için geliştirilen, hava durumuna bağlı riskleri önceden haber veren sistemler. Bu sistemler, don, fırtına, aşırı sıcaklık gibi hava olaylarına karşı çiftçileri uyararak, olası zararların önlenmesine yardımcı olur.


Zamanla Değişen Hava Kalitesi

Bölgesel ve yerel etmenlerin hava kalitesi üzerindeki uzun vadeli etkileri. Sanayileşme, trafik yoğunluğu, kentsel gelişim ve endüstriyel emisyonlar gibi faktörler, zaman içinde hava kalitesini düşürür ve çevre sağlığına zarar verebilir.


Zifiri Bulut Oluşumu

Yoğun ve koyu renkli bulutların oluşumu genellikle şiddetli yağışın habercisidir. Bu bulutlar, güneş ışığını bloke ederek gün ışığında bile gölgelik ve karanlık bir ortam oluşturabilir. Zifiri bulutların görülmesi, ağır hava koşullarına ve potansiyel sel riskine karşı uyanık olunmasını gerektirir.


Zararlı Alçak Basınç

Alçak basınç alanları genellikle kötü hava şartlarıyla ilişkilendirilir. Bu basınç sistemleri, rüzgarları, bulutlanmayı ve yağışı artırarak hava durumu üzerinde belirgin bir etki yaratır ve hava durumu tahminlerinde önemli bir yere sahiptir.


Zemin Nem Oranı

Toprağın nem içeriği, yağış, sıcaklık ve toprak yapısı gibi birçok faktöre bağlı olarak değişir. Zemin nem oranı, tarımsal üretimden ekosistem sağlığına ve yerel su döngüsüne kadar geniş bir etki yelpazesi sunar.


Zirai Fırtına Zararları

Tarım alanlarında, şiddetli fırtına koşulları altında ortaya çıkan fiziksel hasarlar. Bu zararlar, bitki örtüsüne, toprak erozyonuna ve tarım altyapısına etki eder ve genellikle ekonomik kayıplarla sonuçlanır.


Zararlı UV Işınları

Ultraviyole ışınların aşırı maruziyeti, deri kanseri gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Atmosferdeki ozon tabakasının incelmesi sonucu Dünya'ya ulaşan UV ışınları, hava durumu ve insan sağlığı için önemli bir risk faktörüdür.


Zamanla Artan Sıcaklık Trendleri

Küresel ve bölgesel ısınma sonucu ortaya çıkan, uzun vadeli sıcaklık artış trendleri. Bu trendler, iklim değişikliğinin bir parçası olarak değerlendirilir ve çevre, insan yaşamı ve ekosistem üzerinde derin etkiler yaratır.


Zirve Rüzgar Hızları

Bir fırtına veya hava durumu olayı sırasında ölçülen en yüksek rüzgar hızlarıdır. Zirve rüzgar hızları, yapısal hasara, ağaç devrilmelerine ve diğer rüzgarla ilişkili risklere yol açabilir.


Zorunlu Havalandırma Sistemleri

Özellikle kapalı ve yüksek nüfus yoğunluğuna sahip alanlarda, hava kalitesini korumak ve iç mekan konforunu sağlamak için kullanılan mekanik sistemlerdir. Bu sistemler, iç mekanlarda sağlıklı ve güvenli bir hava sirkülasyonu sağlar ve iklim kontrolü için elzemdir.


Zarar Verici Fırtınalar

Genellikle ani ve şiddetli olarak ortaya çıkan, kuvvetli rüzgarlar, yağmur, dolu veya yıldırım gibi fenomenleri içeren hava olaylarıdır. Bu tür fırtınalar, altyapıya, tarım alanlarına zarar verebilir, ağaç devrilmelerine ve sel gibi afetlere neden olabilir.


Zirai Ürün Hasar İndeksi

Tarım ürünlerinin hava koşullarına bağlı olarak ne ölçüde zarar görebileceğini belirten bir göstergedir. Bu indeks, bitkilerin don, sıcak hava, kuraklık veya aşırı yağış gibi farklı hava şartlarına karşı dayanıklılığını ölçer ve risk değerlendirmesi yapılmasını sağlar.


Zirve Kirlilik Seviyeleri

Endüstriyel faaliyetler ve yoğun trafik gibi insan kaynaklı etkenlerin yoğun olduğu dönemlerde ölçülen en yüksek hava kirliliği seviyeleridir. Zirve kirlilik seviyeleri, halk sağlığını tehdit edebilir ve hava kalitesi yönetimi için acil önlemlerin alınmasını gerektirebilir.


Zamana Bağlı Hava Durumu Değişimleri

Uzun bir dönem boyunca belirli aralıklarla yapılan hava durumu gözlemlerindeki değişimlerdir. Bu değişimler, mevsimsel geçişler, iklim değişikliği ve ani hava olaylarının etkilerini gösterir ve uzun vadeli planlamalar için önemlidir.


Zayıf Rüzgar Koşulları

Yeterli hava akımının olmadığı durumlar olup, genellikle hava kirliliğinin birikmesine ve sıcak hava dalgalarının etkilerinin artmasına neden olur. Zayıf rüzgar koşulları, özellikle şehirlerde hava kalitesi sorunlarının artmasına yol açabilir.


Zorunlu Evakuasyon Tahminleri

Şiddetli hava durumu olayları sırasında yapılması gereken zorunlu tahliye işlemlerini öngören tahminlerdir. Bu tahminler, fırtına, sel veya orman yangınları gibi durumlar için hazırlanan acil durum planlarının bir parçasıdır ve insanların güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilir.


Zıt İklim Olayları

Farklı coğrafi bölgelerde aynı anda meydana gelen ve birbirinin zıddı iklim koşullarıdır. Örneğin, bir bölgede yaşanan kuraklık sırasında başka bir bölgede sel meydana gelebilir. Bu zıtlıklar, küresel hava dolaşımı ve iklim değişiklikleriyle ilişkilidir.


Zaman Sırası İklim Modelleri

Hava durumu ve iklim verilerinin zaman içindeki sırasını ve bu sıralamadaki değişimleri inceleyen modellerdir. Bu modeller, geçmiş hava durumu kayıtlarına dayanarak gelecekteki hava durumu olayları için öngörülerde bulunabilir.


Zirai Hava Durumu İstasyonları

Tarım alanlarına özel olarak yerleştirilen ve tarımsal faaliyetleri desteklemek için hava durumu verileri toplayan istasyonlardır. Bu istasyonlar, çiftçilere gerçek zamanlı hava durumu bilgileri sağlayarak, daha bilinçli kararlar almalarına yardımcı olur.


Zehirli Hava Durumu Olayları

Kimyasal sızıntı, radyoaktif serpinti veya yanardağ patlaması gibi olaylar sırasında ortaya çıkan ve insan sağlığı için tehlikeli olan hava durumu koşullarıdır. Bu olaylar, halkın korunması için hızlı ve etkili müdahaleleri gerektirir.


Zamansal Hava Durumu Değişkenliği

Kısa zaman dilimleri içinde hava durumu öğelerinde (sıcaklık, yağış, rüzgar, vb.) gözlenen değişkenliklerdir. Bu değişkenlik, özellikle tarımsal planlama, havacılık ve etkinlik organizasyonları için önemli olabilir.


Zeytin Donu Zararı

Soğuk hava koşullarının zeytin ağaçlarına ve meyvelerine verdiği zarardır. Ani soğuk hava dalgaları, zeytin hasadını ve yağ kalitesini olumsuz etkileyebilir ve zeytin üreticileri için ekonomik kayıplara yol açabilir.


Zemin Katman Ozonu

Zemin seviyesinde oluşan ozon, güneş ışığının ve atmosferdeki bazı kirleticilerin kimyasal reaksiyonları sonucu meydana gelir. Troposferdeki bu ozon türü, solunum problemleri ve diğer sağlık sorunlarına neden olabilir ve hava kalitesini düşüren bir faktördür.


Zirai İklim Takibi

Tarımsal üretimde, iklim koşullarının sürekli gözlemlenmesi ve kaydedilmesidir. Bu takip sistemi sayesinde, ürünlerin sağlığı ve verimi için en uygun koşullar belirlenebilir ve olası iklim değişikliklerine karşı önlemler alınabilir.


Zarif Rüzgar Dalgaları

Deniz ve okyanus yüzeylerindeki hafif rüzgar etkisiyle oluşan, genellikle dalgaların zarif hareketine neden olan hava durumu olayıdır. Bu dalgalar, denizcilik ve kıyı faaliyetleri için önemlidir ve deniz canlıları üzerinde olumlu etkiler yaratabilir.


Zayıflayan Fırtına Etkisi

Bir fırtınanın şiddetinin azalması sürecidir ve genellikle atmosferik koşulların değişimiyle ilişkilidir. Zayıflayan fırtınalar, hala risk taşısa da, hazırlık ve müdahale için ek zaman sağlar.


Zirve Sıcaklık Farkları

Gün içinde ölçülen en yüksek ve en düşük sıcaklıklar arasındaki farktır. Bu farklar, özellikle sıcaklık hassasiyetine sahip endüstriler ve halk sağlığı için önemlidir ve enerji tüketimi planlamasında dikkate alınmalıdır.


Zamansal Hava Analizi

Belirli bir bölgedeki hava durumu değişikliklerinin zaman içinde analizidir. Bu analiz, hava durumu modellerinin geliştirilmesi ve iklim değişikliklerinin anlaşılmasında kullanılır.


Zirve Nem Seviyeleri

Belirli bir zaman dilimi içinde atmosferde ölçülen en yüksek nem miktarıdır. Yüksek nem seviyeleri, sıcak hava koşullarında rahatsızlık hissini artırabilir ve bazı sağlık sorunlarına yol açabilir.


Zorlu Kış Koşulları

Kış aylarında meydana gelen ve soğuk hava, kar fırtınası, buzlanma gibi olumsuz hava olaylarına verilen isimdir. Bu koşullar, ısınma ihtiyacını artırır ve kış aylarında ulaşım ve günlük yaşam üzerinde önemli etkiler yaratır.


Zehirli Atmosfer Olayları

Atmosferdeki kimyasal reaksiyonlar sonucu zararlı gazların oluşumu ve dağılımıdır. Bu olaylar, hava kalitesini ciddi şekilde bozar ve çevre sağlığı için acil müdahale gerektirebilir.


Zorunlu Hava Kalitesi Standartları

Hava kirliliği ile mücadelede belirlenen zorunlu hava kalitesi kriterleridir. Bu standartlar, sanayi tesisleri ve araç emisyonları gibi kaynaklardan salınan kirleticilerin miktarını sınırlar ve halk sağlığını korumayı amaçlar.


Zararlı Partikül Madde (PM) Konsantrasyonları

Atmosferde asılı kalan ve solunum yolu hastalıklarına neden olabilen küçük ve zararlı partikül maddelerin yoğunluğudur. PM konsantrasyonları, özellikle şehir ve endüstri bölgelerinde hava kalitesi üzerinde önemli bir gösterge olarak izlenir.


Zıt Anemometre Okumaları

Rüzgar hızını ölçen anemometrelerin farklı noktalarda farklı değerler göstermesi durumudur. Bu durum, yerel rüzgar paternlerinin anlaşılmasında ve mikroklima çalışmalarında kullanılır.


Zirai Buzlanma

Tarım için zararlı olan ve sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle oluşan buzlanma durumudur. Bu don olayları, bitkileri doğrudan etkileyebilir, mahsul verimini düşürebilir ve ekonomik kayıplara sebep olabilir.


Zamanla Değişim Gösteren Basınç

Atmosfer basıncının uzun süreli değişimleri, hava durumu tahminleri için önemli bilgiler sağlar. Basınçtaki değişimler, genellikle gelecek hava durumu olaylarının bir işareti olarak kabul edilir.


Zigzag Rüzgar Paternleri

Rüzgarın yönünün sürekli değiştiği ve tahmin edilmesi zor hava şartlarıdır. Bu tür rüzgar paternleri, özellikle denizcilik ve havacılık için zorlayıcı olabilir ve güvenliğin sağlanması adına özel planlamalar yapılmasını gerektirir.


Zehirli Algal Çiçeklenmesi ve İklim

Sıcak ve durgun sular zehirli algal çiçeklenmelerinin oluşumuna meyilli hale gelebilir. Bu, iklim değişikliğinin su ekosistemleri üzerindeki olumsuz etkilerini gösterir ve insan sağlığı için risk oluşturabilir.


Zümrüt Yeşili Bulutlar

Nadiren oluşan ve görsel olarak çarpıcı bulut tiplerindendir. Genellikle günbatımı sonrası yüksek irtifa bulutlarında görülen bu renk, güneş ışığının atmosferik koşullarla etkileşimi sonucu oluşur.


Zararlı Hava Koşulları Önleme Çalışmaları

Kötü hava koşullarının önlenmesi ve zararlarının azaltılması için yapılan çalışmalar, önceden planlama ve uyarı sistemlerinin geliştirilmesini içerir. Bu çalışmalar, özellikle doğal afetlere karşı savunmasız bölgeler için hayati önem taşır.


Zirai Hava Durumu Eğitimi

Çiftçilere ve tarım sektörü çalışanlarına hava durumu olayları ve bu olayların tarımsal faaliyetlere etkisi hakkında verilen eğitimdir. Bu bilgi, daha etkin ve verimli tarım uygulamaları için gereklidir.


Zirve Isı Dalgaları

Özellikle yaz aylarında yaşanan ve normalden çok daha yüksek sıcaklıkların görüldüğü dönemlerdir. Isı dalgaları, su tüketimi ve enerji ihtiyacını artırabilir, sağlık sorunlarına yol açabilir ve altyapı üzerinde baskı oluşturabilir.


Zorunlu İklim Adaptasyonu

İklim değişikliğinin getirdiği zorluklara uyum sağlamak için alınan zorunlu önlemlerdir. Bu adaptasyon süreci, su yönetimi, kıyı koruma ve şehir planlamasını içerir ve toplumların bu değişikliklere karşı direncini artırmayı amaçlar.


Zemin Su Bütçesi

Yeraltı sularının miktarının ve dağılımının, yağış, buharlaşma, yüzey akışı ve insan faaliyetleri gibi etkenlerle değerlendirilmesidir. Zemin su bütçesi, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için önemlidir.


Zamanla Artan Kuraklık

Yağış miktarındaki azalma ve buharlaşma oranındaki artışa bağlı olarak uzun dönemler boyunca su kıtlığının arttığı süreçtir. Kuraklık, ekosistemler, tarım ve insan yaşamı üzerinde ciddi etkilere sahip olabilir.


Zarar Görme Potansiyeli

Belirli hava durumu olaylarının potansiyel olarak neden olabileceği zararların değerlendirilmesi. Bu kavram, fırtına, sel, kuraklık gibi doğal afetlerin ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz etmek için kullanılır.