Y harfi ile başlayan hava durumu terimleri

Alfabetik Sıralama


Yağış Miktarı

Atmosferdeki su buharının yoğunlaşması ve çeşitli formlarda (yağmur, kar, dolu) yer yüzüne düşmesi olayıdır. Yağış miktarı, belli bir zaman dilimi ve alandaki toplam su hacmini ifade eder ve tarım, su kaynakları yönetimi, ve şehir planlaması için temel bir meteorolojik faktördür.


Yıldırım Sayımı

Bir fırtına sırasında gözlemlenen yıldırım olaylarının sayısının kaydedilmesidir. Yıldırım sayımı, fırtınanın şiddetini ve potansiyel tehlikesini değerlendirmede kullanılır ve hava durumu tahminlerinde önemli bir göstergedir.


Yoğun Sis Uyarıları

Görüş mesafesinin belirli bir alt sınırın altına düştüğü zamanlarda meteoroloji servisleri tarafından yapılan uyarılardır. Yoğun sis, karayolu ve hava ulaşımını olumsuz etkileyebilir, bu nedenle erken uyarılar kazaların önlenmesinde kritik önem taşır.


Yüksek Basınç Sistemi

Atmosferdeki hava hareketlerinin azaldığı ve genellikle açık hava ve az bulutluluk ile karakterize edilen alanlardır. Yüksek basınç sistemleri, genellikle kararlı hava koşulları ve düşük yağış olasılığı ile ilişkilidir.


Yaz Mevsimi Sıcaklıkları

Yaz aylarında gözlemlenen ortalama sıcaklık değerleridir. Sıcaklıklar, genellikle bitki ve hayvan yaşam döngüleri, tarımsal üretim, enerji tüketimi ve insan sağlığı üzerinde doğrudan etkilere sahiptir.


Yerel İklim Değişiklikleri

Belli bir bölge veya şehirde meydana gelen ve genel iklim paternlerinden farklı olarak gelişen iklim olaylarıdır. Yerel iklim değişiklikleri, bölgesel çevre ve insan faaliyetlerine özgü faktörlere bağlıdır ve genellikle kentsel ısı adası etkisi gibi olaylarla ilişkilidir.


Yüksek İrtifa Bulutları

Atmosferin yüksek katmanlarında oluşan ve genellikle ince, yünlü şekillerde görülen bulut tipleridir. Yüksek irtifa bulutları, hava durumu ve iklim modellerinde yüksek atmosferin durumunu anlamak için incelenir.


Yaz Kışı Dönemi

Mevsim geçişlerinde, genellikle ilkbahar ve sonbaharda, yaz mevsimine özgü sıcaklıkların beklenmedik bir şekilde geri gelmesi dönemidir. Bu dönem tarım ve bitki örtüsü için önemli etkilere sahip olabilir.


Yıllık Yağış Oranı

Bir yıl boyunca bir yerde düşen toplam yağış miktarıdır. Yıllık yağış oranı, o bölgenin iklim tipini belirlemede ve su kaynakları planlamasında esas alınır.


Yıldırım Oluşumu ve Türleri

Elektrik yüklerinin bulutlar arasında veya buluttan yere doğru ani deşarjı ile meydana gelen doğa olayıdır. Yıldırım, atmosferdeki elektrik yüklerinin dengesizliğinden kaynaklanır ve çeşitli türleri vardır (örneğin, pozitif ve negatif yıldırım).


Yer Çekimi Dalgaları

Atmosferdeki hava kütlelerinin yukarı ve aşağı hareketleri sonucu oluşan dalgalanmalardır. Yer çekimi dalgaları, hava durumu paternlerinde ve rüzgar sistemlerinde önemli bir rol oynayabilir.


Yıldız İzleme ve Meteoroloji

Yıldızların gözlemlenmesi, geçmişte hava durumu tahminlerinde kullanılan geleneksel yöntemlerden biridir. Açık ve bulutsuz geceler, genellikle yüksek basınç ve iyi hava koşullarının işaretidir.


Yüzey Akışı ve İklim

Yüzey akışı, yağışın yeryüzünden akarak göl, nehir veya okyanuslara ulaşması sürecidir. İklim değişikliği, yağış paternlerini ve dolayısıyla yüzey akışını etkileyebilir, bu da sel riskini ve su kaynakları yönetimini etkiler.


Yıldırım Hasarları ve Korunma

Yıldırım çarpmalarının neden olduğu hasarlar ve bunlardan korunma yöntemleri. Binaların yıldırım saptırıcılarla donatılması, elektrikli cihazların korunması ve açık alanda güvenlik önlemleri alınması bu kategoriye girer.


üzey Albedosu

Yüzey albedosu, bir yüzeyin Güneş ışığını ne kadar yansıttığının bir ölçüsüdür. Kar, kum, su yüzeyleri ve şehirler gibi çeşitli yüzeylerin albedosu farklılık gösterir. Yüksek albedo değerine sahip yüzeyler, daha fazla ışık yansıttığı için çevresine daha az ısı yayar ve bu durum bölgesel iklimi etkileyebilir.


Yılancık (Virga)

Bulutlardan düşen yağışın, yere ulaşmadan buharlaşması veya sublimleşmesi olayına verilen addır. Yılancık, özellikle sıcak ve kuru iklimlerde görülür ve havadaki nem oranının belirlenmesine yardımcı olur.


Yağmur Gölgesi Etkisi

Yüksek dağ sıralarının bir tarafında yoğun yağış alınırken diğer tarafında yağışın önemli ölçüde az olmasına neden olan meteorolojik fenomen. Yağmur gölgesi etkisi, rüzgar yönüne ve dağın yüksekliğine bağlı olarak değişir ve bu, yerel iklim şartları üzerinde belirgin bir etkiye sahiptir.


Yazlık Yüksek Basınç Alanları

Yaz aylarında genellikle kararlı ve sıcak hava koşullarıyla ilişkili yüksek basınç alanlarıdır. Bu alanlar, geniş coğrafi bölgelerde uzun süreli kuraklık ve sıcak hava dalgalarına neden olabilir.


Yüksek İrtifa Fırtınaları

Yüksek irtifalarda meydana gelen şiddetli hava olaylarıdır ve genellikle ani rüzgarlar, şiddetli yağışlar veya yoğun kar fırtınaları şeklinde ortaya çıkar. Bu fırtınalar, dağlık bölgelerdeki hava durumu tahminlerinde özel dikkat gerektirir ve doğa sporları için ciddi riskler taşır.


Yerel Soğuma Trendleri

Küresel ısınmanın genel eğilimine karşın, bazı yerel bölgelerde gözlenen soğuma eğilimleri. Bu trendler, bölgesel hava akımları, okyanus akıntıları veya diğer yerel faktörlerden kaynaklanabilir.


Yaprak Dökümü ve İklim

Yaprak dökümü, mevsim değişikliklerine bağlı olarak ağaçların yapraklarını dökmesi sürecidir ve bölgesel iklim koşullarıyla yakından ilişkilidir. Yaprak dökümü oranı, mevsimsel geçişler ve yıllık sıcaklık farklarıyla değişebilir ve ekosistem sağlığı için bir gösterge olabilir.


Yavaş Fırtına Hareketleri

Bazı hava durumu olaylarının, özellikle alçak basınç sistemlerinin beklenenden daha yavaş hareket etmesi durumu. Bu durum, sel riskini artırabilir ve yağışın etkili olduğu alanlarda ciddi hasara yol açabilir.


Yıldızların Gözlemlenmesi ve Hava Tahmini

Tarih boyunca insanlar, yıldızların görünürlüğünü ve davranışlarını kullanarak hava durumu tahminlerinde bulunmuşlardır. Açık ve parlak yıldızlı geceler genellikle iyi hava durumunun işaretidir, oysa bulutların ve toz partiküllerinin gözlemlenmesi kötü hava yaklaştığının bir göstergesi olabilir.


Yıkanmış Atmosfer

Yağış sonrası atmosferdeki toz, polen ve diğer partiküllerin temizlenmesi durumu. Yıkanmış atmosfer, görüş mesafesindeki artış ve hava kalitesindeki iyileşme ile karakterize edilir.


Yerel Isı Adası Oluşumu

Şehirlerde binaların, yolların ve diğer yapay yüzeylerin güneş ışığını absorbe edip ısı olarak yayan ve gece boyunca soğumayan alanlardır. Bu olay, şehir içindeki sıcaklık farklılıklarına ve enerji kullanımındaki artışa neden olur.


Yılan Yıldırımı

Rüzgarla birlikte ilerleyen ve dallanarak geniş bir alana yayılan yıldırım türüdür. Görsel olarak etkileyici olan bu yıldırım şekli, aynı zamanda orman yangınları gibi doğal afetlere sebebiyet verebilir.


Yükseltgenme (Oksidasyon) ve Atmosfer

Atmosferdeki oksijen ile diğer gazların reaksiyonudur. Bu kimyasal süreç, hava kalitesi ve çevresel sağlık üzerinde etkiler yaratır. Örneğin, metanın yükseltgenmesi atmosferdeki ozon miktarını artırabilir ve iklim değişikliğine katkı sağlar.


Yükselen Hava Akımları

Hava kütlelerinin yeryüzünden ısınıp yükselmesi olayıdır. Bu durum, bulut oluşumuna ve yağışa sebep olur ve tropik fırtınaların veya kasırgaların başlangıcı olabilir.


Yanardağ Fırtınaları

Yanardağ patlaması esnasında elektrik yüklerinin ayrılması ile oluşan şiddetli fırtına olaylarıdır. Bu durum sırasında, yıldırım ve yüksek elektrik aktivitesi gözlemlenebilir.


Yüzey Sıcaklığı Anomali

Normal değerlerden sapma gösteren yüzey sıcaklıklarıdır. Bu anomaliler, uzun süreli iklim değişikliklerinin göstergesi olabilir ve bu değişiklikler çeşitli çevresel sonuçlara yol açabilir.


Yıldırım İzleme Sistemleri

Yıldırım aktivitesini gerçek zamanlı olarak izlemek için kullanılan teknolojik sistemlerdir. Bu sistemler, hava durumu tahminlerini ve uyarılarını iyileştirmek için kritik veriler sağlar.


Yıldırım Çarpması Sonrası Yangınlar

Yıldırımın neden olduğu orman ve çalılık yangınlarıdır. Bu tür yangınlar, genellikle kontrol altına alınması zor olup, büyük çevresel hasara neden olabilir.


Yayılı Kirlilik

Bir kaynaktan yayılan ve geniş bir coğrafi alana dağılan kirlilik türüdür. Bu, özellikle endüstriyel tesisler ve yoğun trafik gibi kaynaklardan kaynaklanır ve uzun mesafelerde çevre sağlığını etkileyebilir.


Yaz Mevsimi Kuraklığı

Yaz aylarında yağış miktarının belirgin şekilde azalması durumu. Kuraklık, su kaynaklarını, tarımı ve enerji üretimini etkiler ve genellikle su tasarrufu ve yangın riski yönetimi önlemleri gerektirir.


Yüzey Soğuması

Gece boyunca yüzeylerin soğuması sonucunda sıcaklık düşüşleridir. Bu, özellikle açık ve rüzgarsız gecelerde etkili olabilir ve yer seviyesinde don olaylarına yol açabilir.


Yükseltilmiş Bulut Tabakaları

Yerden belirli bir yükseklikte oluşan bulut katmanlarıdır. Bu bulutlar, genellikle hava durumu sistemlerinin yüksek irtifa dinamiklerini yansıtır ve uçuş için önemli meteorolojik koşulları içerir.


Yamaç Sirkülasyonu

Dağlık alanlarda yamaçların ısınması ve soğuması ile oluşan yerel hava akımlarıdır. Bu sirkülasyon, özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava kalitesini ve yerel sıcaklıkları etkiler.


Yapay Yağmur

Bulut tohumlama teknikleri kullanılarak insan müdahalesiyle yağmur oluşturulması sürecidir. Bu teknoloji, su kaynaklarını artırmak ve kuraklıkla mücadele etmek amacıyla kullanılır fakat ekolojik etkileri ve etkinliği konusunda tartışmalar devam etmektedir.


Yarı Kurak İklim

Yağışın, buharlaşmayı sadece kısmen karşılayabildiği ve genellikle kuru sezonların hakim olduğu iklim türüdür. Yarı kurak iklim bölgeleri, belirli dönemlerde su kıtlığı yaşayabilir ve bu durum tarım, hayvancılık ve insan yaşamını zorlayabilir.


Yoğunlaşma Çekirdekleri

Atmosferdeki küçük partiküller, su buharının yoğunlaşarak bulut damlacıklarını oluşturduğu nesnelerdir. Hava kirliliği, volkanik kül veya deniz tuzu gibi çeşitli maddeler yoğunlaşma çekirdekleri olarak işlev görebilir ve yağış süreçlerinde önemli rol oynarlar.


Yıldırımın Nitelikleri

Yıldırım, atmosferdeki elektriksel potansiyel farkı nedeniyle oluşan hızlı ve yüksek enerjili elektrik deşarjıdır. Farklı yıldırım türleri arasında çatallı, top, gövdeli ve tabaka yıldırım bulunur ve her birinin kendine özgü özellikleri vardır.


Yüksek Enerji Atmosferi

Atmosferin yüksek enerjiye sahip olan katmanları, genellikle güçlü hava hareketlerine ve olaylarına sahne olur. Bu enerji, sıcaklık ve basınç farklılıklarından kaynaklanabilir ve şiddetli hava durumu olaylarını tetikleyebilir.


Yüzey Gerilimi ve Yağış

Yağmur damlacıklarının yüzey gerilimi, onların atmosferdeki hareketlerini ve yere düşme şekillerini etkiler. Yüzey gerilimi, damlacıkların birleşmesine ve böylece yağmurun yoğunluğuna ve miktarına katkıda bulunur.


Yıldızlar ve Hava Durumu Kehanetleri

Yıldızların parlaklığı ve görünürlüğü eski zamanlarda hava durumu tahmini yapmak için kullanılmıştır. Halen bazı kültürlerde yıldızların konumlarına ve parlaklığına göre hava durumu kehanetleri yapılabilir.


Yaz Sıcaklığı İndeksi

Yaz aylarında hava sıcaklığı, nem ve rüzgar hızının birleşimiyle oluşturulan bir ölçümdür. Bu indeks, insanların sıcak hava koşullarında hissedeceği sıcaklığı ifade eder ve sağlık uyarıları için kullanılır.


Yolculuk Meteorolojisi

Seyahat ve ulaşım planlamasında hava durumu bilgisinin kullanımıdır. Yolculuk meteorolojisi, güvenli ve konforlu seyahat için gerekli hava durumu tahminlerini ve stratejilerini içerir.


Yaban Hayatı ve Hava Olayları

Vahşi doğada yaşayan canlıların hava olaylarına adaptasyonu ve bu olayların ekosistem üzerindeki etkileridir. Özellikle şiddetli fırtınalar ve ani sıcaklık değişiklikleri, hayvanların yaşam alanlarını ve göç davranışlarını etkiler.


Yaz Orta Şeridi Basıncı

Yaz aylarında, özellikle orta enlemlerde oluşan basınç sistemleridir. Bu sistemler genellikle belirli hava durumu paternlerine ve sıcak dalgalarına yol açar.


Yükselen Hava Durumu Balonları

Atmosferin çeşitli yüksekliklerindeki hava durumu verilerini toplamak için kullanılan balonlardır. Bu balonlar, hava durumu istasyonlarından yükseğe doğru sıcaklık, nem, basınç ve diğer atmosferik verileri toplar.


Yıldırım Yaralanmaları ve İlk Yardım

Yıldırım çarpması sonucu meydana gelen yaralanmalar ve bu yaralanmalara müdahale etmek için gerekli ilk yardım yöntemleridir. Yıldırım yaralanmaları nadir olmasına rağmen ağır sonuçlara yol açabilir ve hızlı müdahale gerektirir.


Yeraltı Suları ve İklim Etkileşimi

Yeraltı su seviyeleri, yağış miktarı ve yer üstü sularının infiltrasyon hızı gibi iklim faktörlerinden etkilenir. İklim değişikliği, bu su kaynaklarının yenilenme oranını ve mevcudiyetini etkileyebilir.


Yüksek İrtifa Sıcaklık Değişimi

Yüksek irtifalarda sıcaklık, yeryüzüne göre daha hızlı bir şekilde değişebilir. Bu değişimler, özellikle havacılık için önemlidir çünkü uçuş güzergahlarını, yakıt tüketimini ve uçak performansını doğrudan etkiler. Yükseklik arttıkça genellikle sıcaklık düşer, bu da atmosferin alt katmanlarındaki hava durumu sistemleri ile üst katmanları arasında önemli dinamik farklılıklara yol açar.


Yağmur Bandı

Belirli bir hava durumu sistemine bağlı olarak, geniş ve uzun yağış alanlarını ifade eder. Yağmur bantları, genellikle önemli yağış olaylarına ve bu bantların geçtiği bölgelerde ani sel baskınlarına neden olabilir. Bu bantların hareket yönü ve hızı, bölgesel hava durumu tahminlerinde kritik rol oynar.


Yeraltı Su Yükselmesi

İklim koşullarının yağış döngüsü ve yeraltı sularının seviyesine etkisi. Özellikle aşırı yağış sonrasında, yeraltı su seviyelerinde görülen ani yükselmeler, sel ve toprak erozyonu gibi sorunlara yol açabilir. Bu durum, yerleşim alanları ve tarım açısından risk oluşturur ve uygun altyapı tedbirleri gerektirir.


Yaprak Islanabilirliği

Bitkilerin yaprak yüzeylerinin su tutma kapasitesi, iklim ve hava durumu koşullarına göre değişir. Islanabilirlik, bitkilerin hastalık ve zararlılara karşı direncini, fotosentez oranlarını ve genel sağlığını etkiler. Yüksek nem koşulları altında, yaprak ıslanabilirliği artar ve bu da bitki hastalıklarının yayılmasına katkıda bulunabilir.


Yıkanabilir Boyalar ve İklim

Yıkanabilir boyalar, hava durumu etkilerine karşı dirençli olacak şekilde tasarlanmış boyaları ifade eder. Dış cephe boyaları, özellikle yağış ve UV ışınlarına maruz kaldığında, renklerin solmasını önlemek ve duvarların daha uzun süre dayanıklı olmasını sağlamak için bu teknolojiden faydalanır.


Yanardağ Bulutları ve İklim

Yanardağ patlamaları sonucu oluşan kül ve gaz bulutları, iklim üzerinde uzun süreli etkiler yaratabilir. Bu bulutlar, atmosferdeki ısı dengesini değiştirebilir ve global hava akımlarını etkileyebilir. Ayrıca, bu bulutların içerdiği partiküller, hava kalitesi üzerinde olumsuz etkiler yaratır ve solunum sağlığını tehdit eder.


Yoğun Kar Yağışları ve Etkileri

Yoğun kar yağışları, kış aylarında trafiği, altyapıyı ve günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Karın temizlenmesi ve erimesi, belediyeler ve halk için ek maliyetler oluşturur ve kimi zaman enerji kesintilerine neden olabilir. Uygun kar yönetimi ve erken uyarı sistemleri, bu tür etkileri minimize etmek için gereklidir.


Yüzey Suyu Kalitesi ve İklim

İklim değişikliği, yüzey suyu kalitesini etkileyebilir. Sıcaklık artışları, su kaynaklarında buharlaşmayı hızlandırır ve suyun kirlilik konsantrasyonunu artırabilir. Ayrıca, aşırı yağışlar su kaynaklarını kirleticiler ve sedimentlerle doldurabilir, bu da içme suyu ve habitat kalitesini düşürür.


Yıldırım ve Orman Ekosistemleri

Yıldırım, doğal orman yangınlarını tetikleyerek ekosistemlerin yenilenmesine katkı sağlayabilir. Ancak, insan faaliyetlerinin arttığı alanlarda yıldırım kaynaklı yangınlar, ormanların yok olmasına ve habitat kaybına yol açabilir.


Yıldız Fırtınası Olayı

Nadir görülen bir meteorolojik olaydır ve şiddetli yıldırım aktiviteleri sırasında atmosferdeki yüksek enerjili parçacıkların Güneş'ten Dünya'ya doğru hareket etmesiyle oluşur. Bu olay, uzay hava durumu ve yeryüzündeki elektronik sistemler üzerinde önemli etkiler yaratabilir.


Yükselti ve İklim İlişkisi

Yükseltinin iklim üzerindeki etkisi, sıcaklık, nem ve yağış gibi hava durumu değişkenlerinin yükseklikle nasıl değiştiğini kapsar. Dağlık alanlar genellikle daha serin ve nemli iklim şartlarına sahiptir, bu da biyoçeşitliliği ve tarımsal faaliyetleri etkiler.


Yüzey Rüzgarları

Yüzey rüzgarları, Dünya'nın yüzeyindeki atmosferin hareketidir ve genellikle hava kütlelerinin yatay yönde taşınmasıyla ilişkilidir. Yerel sıcaklık farklılıkları ve basınç sistemleri tarafından yönlendirilen bu rüzgarlar, hava kalitesi, denizcilik ve havacılık gibi birçok alanda önemli etkilere sahiptir.


Yıllık Sıcaklık Dalgalanmaları

Yıl içerisindeki sıcaklık değerlerinin mevsimsel olarak nasıl değiştiğini gösterir. Sıcaklık dalgalanmaları, özellikle tarım, enerji ihtiyacı ve giyim sektörleri üzerinde doğrudan etkilere sahiptir ve mevsimsel aktivitelerin planlanmasında temel alınır.


Yüksek Basınç ve Sağlık

Yüksek basınç koşullarının insan sağlığı üzerindeki etkileri arasında baş ağrıları, dolaşım bozuklukları ve solunum problemleri yer alır. Ayrıca, yüksek basınçlı hava koşullarında havadaki kirleticilerin yüksek konsantrasyonda kalması, kalp ve solunum yolu hastalıkları riskini artırabilir.


Yaz Sıcağı Stresi

Yaz aylarında yüksek sıcaklıkların insanlar ve hayvanlar üzerinde oluşturduğu fizyolojik strestir. Sıcak hava dalgaları sırasında yaşanan stres, sağlık sorunlarına yol açabilir ve özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olan kişiler için risk oluşturabilir.


Yıldırım Algılama Sistemleri

Yıldırımların yerini ve zamanını tespit etmek için kullanılan teknolojik sistemlerdir. Bu sistemler, yıldırımın nereden geldiğini ve hangi yöne doğru hareket ettiğini belirleyerek, önlem alınması ve zararın azaltılması için kritik bilgiler sunar.


Yutak Yağmurları

Genellikle kuru ve sıcak iklim koşullarında, yağışın büyük bir kısmının toprağa ulaşmadan buharlaştığı yağmur türüdür. Yutak yağmurlar, su kaynakları ve bitki örtüsü üzerinde etkili olabilir ve çölleşme süreçlerini hızlandırabilir.


Yerçekimi Dalgalarının Atmosferdeki Rolü

Atmosferdeki hava hareketlerinde önemli bir faktör olan yerçekimi dalgaları, rüzgar hızını ve yönünü, bulut oluşumunu ve yağış paternlerini etkileyebilir. Bu dalgalar, özellikle uçuş dinamikleri ve hava durumu tahminleri için önem taşır.


Yüzey Değişiklikleri ve İklim Etkisi

İnsan faaliyetleri veya doğal süreçler sonucunda meydana gelen yüzey değişiklikleri, yerel ve global iklim üzerinde etkilere sahip olabilir. Örneğin, kentleşme veya ormansızlaştırma gibi değişiklikler, bölgesel ısı dengesini ve yağış rejimini etkileyebilir.


Yaprakların Rengi ve Hava Durumu

Bitkilerin yapraklarındaki renk değişimleri, hava durumu ve mevsim geçişlerine bağlı olarak incelenebilir. Yaprakların renk değişiklikleri, genellikle sıcaklık ve ışık şartlarına göre değişir ve bazen hava durumu tahminlerinde dolaylı bir gösterge olarak kullanılabilir.


Yıldırım Kaynaklı Orman Ekolojisi Değişimi

Yıldırım kaynaklı yangınlar, orman ekosistemlerinin yenilenmesi ve çeşitliliğinin artmasında doğal bir rol oynar. Ancak, bu yangınlar aynı zamanda habitat tahribatı ve türlerin yok olmasına da sebep olabilir.


Yansıtıcı Atmosferik Parçacıklar

Atmosferde asılı kalan ve Güneş ışığını yansıtan küçük parçacıklardır. Bu parçacıklar, hava durumu ve iklim üzerinde soğutucu bir etki yaratabilir ve aynı zamanda görüş mesafesini azaltabilir.