R harfi ile başlayan hava durumu terimleri

Alfabetik Sıralama


Radyasyon Sisi

Atmosferde asılı kalan küçük su damlacıkları veya buz kristalleri tarafından oluşturulan, genellikle sabahları görülen ve genellikle güneş radyasyonunun yeryüzüne ulaşmasını engelleyen bir sis türüdür. Radyasyon sisi, genellikle gece boyunca açık gökyüzü ve sakin hava koşullarından sonra oluşur ve hava sıcaklığının yer seviyesindeki soğumasıyla ilişkilidir. Bu sisleme olayı, trafik ve hava ulaşımı için zorluklar oluşturabilir.


Rüzgar Erozyonu

Rüzgarın kuvvetiyle toprak parçacıklarının taşınması ve yer değiştirmesi sürecidir. Rüzgar erozyonu, özellikle kuru ve açık arazilerde, tarım alanlarında toprak verimliliğinin azalmasına ve çölleşmeye katkıda bulunabilir. Bu süreç, yerel toprak yönetimi ve koruma stratejilerinin planlanmasında önemli bir faktördür.


Radyoaktif Yağış

Nükleer kazalar, silah denemeleri veya diğer radyoaktif olaylardan sonra atmosfere yayılan radyoaktif partiküllerin toprağa veya suya karışması olayıdır. Radyoaktif yağış, çevresel ve sağlık üzerine uzun vadeli etkilere sahip olabilir ve tarım ürünleri, su kaynakları ve hava kalitesi üzerinde ciddi endişeler yaratabilir.


Rozet Bulutları

Genellikle dağların luv yani rüzgarın estiği tarafta oluşan, lenticularis bulut türlerine ait olan ve roze şeklinde görünen bulutlardır. Bu bulutlar, genellikle kararlı hava akımının orografik lift ile karşılaşmasının sonucu oluşur ve çoğunlukla yüksek basınç sistemlerinin yakınında görülür.


Rekor Sıcaklık Değerleri

Meteorolojik gözlem tarihinde kaydedilen en yüksek veya en düşük sıcaklık değerleri. Bu rekorlar, iklim değişikliğinin göstergeleri olarak kabul edilir ve hava durumu tahminlerinin, halk sağlığı uyarılarının ve iklim araştırmalarının yapılmasında kullanılır.


Radyal Rüzgarlar

Genellikle siklon veya antisiklon etrafında merkezden dışarı veya içeri doğru esen rüzgarlar. Bu rüzgarlar, hava basıncı sistemlerinin gücü ve yerleşimi hakkında bilgi verir ve hava durumu paternlerinin ve yağış olaylarının anlaşılmasında önemlidir.


Rüzgarın Kıyı Etkileri

Rüzgarın kıyı şeritlerine ve denizlere özgü etkileri, kıyı erozyonu, tuz taşınımı ve kıyı ekosistemlerinin şekillenmesinde önemlidir. Kıyı şeridinde yaşayan insanlar için rüzgarın getirdiği tuz ve kum, tarım ve yaşam alanları üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.


Rüzgar Çiftlikleri ve İklim

Rüzgar çiftliklerinin iklim üzerindeki doğrudan etkisi minimal olmasına rağmen, yenilenebilir enerji kaynağı olarak rüzgar enerjisinin kullanımı, fosil yakıtların kullanımını azaltmaya ve dolayısıyla sera gazı emisyonlarını düşürmeye yardımcı olur. Rüzgar çiftliklerinin yerel ekosistemler üzerindeki etkileri, ise dikkatle incelenmelidir.


Radyasyon Dengelemesi

Yeryüzüne ulaşan güneş radyasyonu miktarı ile yeryüzünden yansıyan ve atmosferden kaçan radyasyon miktarı arasındaki denge. Bu denge, Dünya'nın enerji dengesinin korunmasında ve iklim sistemlerinin düzenlenmesinde kritik bir role sahiptir.


Rüzgar Sürüklemesi

Karın veya toprağın rüzgar tarafından bir yerden başka bir yere taşınması olayıdır. Bu süreç, karın erime ve yeniden donma paternlerini etkileyebilir ve soğuk hava koşullarında kar örtüsünün dağılımını değiştirebilir.


Rezidüel Soğutma

Yeryüzünün geceleri uzun dalga radyasyon yayarak soğuması ve bu soğumanın etkisiyle oluşan soğuk hava katmanıdır. Rezidüel soğutma, özellikle açık gecelerde ve kırsal alanlarda gece sıcaklıklarının belirgin bir şekilde düşmesine neden olabilir.


Refraksiyon ve İklim Gözlemleri

Işığın atmosferdeki farklı yoğunluk seviyelerinden geçerken kırılması ve bu kırılmanın hava durumu gözlemleri üzerindeki etkisi. Refraksiyon, özellikle sıcaklık inversiyonları sırasında görüş mesafesinde ve gözlemlenen gök cisimlerinin pozisyonlarında değişikliklere yol açabilir.


Rüzgar Gölü

Rüzgarın, bir su kütlesini sürekli olarak aynı yönde itmesiyle oluşan göl şekli. Özellikle büyük göllerde rüzgarın etkisiyle bir tarafta su seviyesi yükselirken diğer tarafta düşebilir. Bu durum, suyun yüksek olduğu tarafta kıyı erozyonu ve taşkın riskini artırırken, düşük tarafta su seviyesinin azalmasına ve böylece su ekosistemlerinin değişimine yol açabilir.


Rüzgar Kırıcılarının İklim Üzerindeki Etkisi

Yapay veya doğal olarak oluşturulan rüzgar kırıcılar, rüzgarın hızını keser ve mikroklimayı etkileyebilir. Tarım alanlarında kullanıldığında toprak erozyonunu azaltabilir, bitkilerin rüzgar hasarından korunmasına yardımcı olabilir ve enerji verimliliğini artırabilir.


Radyoaktif Serpinti

Nükleer patlamalar veya kazalar sonucunda atmosfere yayılan radyoaktif maddelerin, geniş alanlara dağılmasıdır. Bu maddeler, uzun mesafelere taşınabilir ve insan sağlığı için tehlikeli olabilir. Radyoaktif serpinti, çevre kirliliği ve sağlık riskleri açısından ciddi bir endişe kaynağıdır ve uzun vadeli çevre temizliği çabalarını gerektirir.


Radyasyon Donu

Genellikle açık ve durgun gecelerde, toprak ve bitkilerin, atmosfere ısı yitirmesi sonucu oluşur. Radyasyon donu, tarım ürünleri için risk oluşturabilir çünkü bitkilerin üzerindeki ani sıcaklık düşüşü zarar verebilir. Bahçecilik ve tarım için önlemler alınmasını gerektiren bir iklim olayıdır.


Rutubet

Havanın nem oranının yüksek olması durumudur. Rutubet, sıcak havalarda konfor düzeyini düşürebilir ve soğuk havalarda ısının daha etkin hissedilmesine sebep olabilir. Yüksek rutubet oranları, binaların içinde ve dışında nemle bağlantılı sorunlara yol açabilir ve hava durumu tahminlerinde önemli bir değişken olarak dikkate alınır.


Rüzgar Çizgileri

Rüzgarın yüzeydeki malzemeleri sürekli olarak taşıyarak oluşturduğu desenler veya çizgiler. Bu çizgiler, rüzgarın hızı, yönü ve taşıma kapasitesi hakkında bilgi verir ve rüzgarın şekillendirici gücünün göstergesi olarak çöl gibi kurak ortamlarda sıkça rastlanır.


Rüzgar Enerjisi Potansiyeli

Bir bölgenin rüzgar enerjisi üretimi için sahip olduğu potansiyel. Rüzgar enerjisi potansiyeli, rüzgarın hızı ve sürekliliği ile belirlenir ve yenilenebilir enerji kaynakları olarak kullanımı, enerji sektöründe sürdürülebilirlik ve çevresel etkilerin azaltılmasına katkı sağlar.


Rijinal Yüksek Basınç

Sıklıkla geniş dağlık alanlar üzerinde oluşan ve genellikle stabil hava koşulları ile ilişkili yüksek basınç sistemidir. Rijinal yüksek basınç, bölgesel iklim modellerinde önemli bir faktördür ve yerel hava durumu paternlerini etkileyebilir.


Rüzgar Sistemi Değişiklikleri

Rüzgar sisteminde meydana gelen değişiklikler, genellikle geniş ölçekte iklim değişikliklerinin bir sonucu olarak görülür. Bu değişiklikler, rüzgarın yönünde ve hızında mevsimsel ve yıllık dalgalanmaları içerebilir ve bu dalgalanmalar tarım, enerji üretimi ve denizcilik gibi sektörleri etkileyebilir.


Rüzgar Kaynaklı Dalga Yüksekliği

Rüzgarın gücüyle oluşan dalgaların yüksekliği. Bu yükseklik, denizcilik için önemli bir güvenlik faktörüdür ve kıyı bölgelerinde erozyon veya sel riskini artırabilir. Rüzgar kaynaklı dalgalar, plajların şekillenmesi ve kıyı ekosistemlerinin korunması açısından da önemlidir.


Rüzgar Çarpma Etkisi

Yapıların, araçların veya doğal ortamların rüzgara maruz kalarak yaşadığı fiziksel etki. Rüzgar çarpma etkisi, binaların ve diğer yapıların tasarımında dikkate alınmalıdır ve hava durumu olaylarında zararın azaltılması için önemli bir inşaat mühendisliği konusudur.


Radyoaktivitenin Atmosferik Dağılımı

Radyoaktif maddelerin atmosferdeki hareketi ve dağılımı. Bu dağılım, radyoaktif kirliliğin çevresel etkisini anlamada ve nükleer kazalardan etkilenen alanların tespit edilmesinde önemlidir. Radyoaktivite, hava hareketleriyle birlikte uzun mesafelere taşınabilir ve geniş bir coğrafi alana yayılabilir.


Radyasyon Soğuması

Geceleri yeryüzeyinin ısısını uzaya radyasyon yoluyla kaybetmesi ve bu nedenle hava sıcaklığının düşmesidir. Açık gecelerde ve durgun hava koşullarında daha etkilidir. Radyasyon soğuması, özellikle tarım için önemlidir çünkü bitki üzerinde çiğ oluşumuna ve don olaylarına yol açabilir.


Radar Meteorolojisi

Hava durumu radarları kullanarak yağış ve fırtınaların izlenmesi ve tahmin edilmesidir. Bu teknoloji, yağışın yoğunluğu, hareketi ve türü hakkında bilgi verir ve şiddetli hava koşullarında uyarı vermek için hayati önem taşır.


Rijyal Yüksek Basınç

Dağlık veya yüksek platolarda oluşan yüksek basınç alanlarıdır. Bu basınç sistemi genellikle bölgede kuru ve açık hava koşullarına yol açar ve genellikle yerel hava durumunu istikrarlı hale getirir.


Renkli Yağış

Atmosferdeki çeşitli kirleticiler veya toz parçacıkları nedeniyle yağmurun renkli olarak görünmesi durumudur. Bazen, endüstriyel bölgelerdeki emisyonlar veya yakındaki volkanik faaliyetler sonucu yağmur suları kahverengi, kırmızı veya sarı gibi renklerde olabilir.


Rossby Dalgalanmaları

Geniş ölçekli atmosfer dalgalarıdır ve dünya çapında hava durumu paternlerini etkiler. Rossby dalgalanmaları, jet akımlarının meanderlenmesi ile ilişkilidir ve genellikle hava durumu sistemlerinin uzun süreli konumlarını ve hareketlerini belirler.


Rüzgarın Uçucu Organik Bileşenler (VOC) Taşınımı

Rüzgarın atmosferdeki uçucu organik bileşenleri taşıması, bu bileşenlerin çeşitli kimyasal reaksiyonlara girmesi ve ozon oluşumuna katkıda bulunması sürecidir. VOC taşınımı, özellikle şehirlerde ve endüstriyel alanlarda hava kalitesini önemli ölçüde etkiler.


Rüzgar Çiçeklenmesi

Rüzgarın etkisiyle özellikle bahar aylarında toz veya polenin hava yoluyla geniş alanlara yayılmasıdır. Bu durum, alerji ve astım hastaları için özellikle zorlayıcı olabilir ve hava kalitesi üzerinde sezonluk etkilere sahip olabilir.


Radar Taraması

Hava durumu radarlarının, atmosferdeki yağışı ve hava koşullarını algılamak için kullanılan bir yöntemdir. Tarama sonuçları, fırtına takibi, yağış tahminleri ve hava durumu uyarıları için kullanılır.


Radyometrik Tarihleme

Jeolojik veya arkeolojik materyallerin yaşını belirlemek için radyoaktif izotopların bozunma hızlarının kullanılması yöntemidir. Bu yöntem, iklim değişikliğinin tarih öncesi dönemlerdeki etkilerini anlamak için de kullanılabilir.


Refraktif İndeks Farkları

Işığın atmosferde farklı yoğunluklara sahip katmanlardan geçerken kırılma oranındaki değişimler. Refraktif indeks farkları, hava durumu tahminleri ve iklim çalışmalarında, özellikle sıcaklık ve basınç dağılımının ölçümünde kullanılır.


Rüzgar Gülü

Rüzgarın yönünü ve hızını ölçmek için kullanılan bir cihazdır. Rüzgar gülü verileri, hava durumu istasyonlarında rutin olarak kaydedilir ve bu bilgiler rüzgar enerjisi üretimi, denizcilik ve hava trafiği yönetimi için önemlidir.


Rüzgar Kaynaklı Soğuk Hava Akınları

Rüzgarın soğuk hava kütlelerini daha sıcak bölgelere taşıması olayıdır. Bu soğuk hava akınları, ani sıcaklık düşüşlerine neden olabilir ve mevsimsel hava şartlarını değiştirebilir.


Radyoaktivite ve İklim Değişikliği

Radyoaktivitenin iklim üzerinde doğrudan bir etkisi olmamakla birlikte, nükleer enerjinin iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolü önemlidir. Radyoaktif maddelerin çevreye salınımı, hem insan sağlığı hem de ekosistemler için riskler taşır ve nükleer kazaların çevresel sonuçları uzun süreli olabilir.


Rekürrent Hava Koşulları

Bir bölgede tekrarlayan hava koşullarıdır. Örneğin, belirli bir mevsimde ya da yılın belirli dönemlerinde sıklıkla yaşanan fırtına, yağış veya sıcaklık paternleri gibi. Bu düzenlilikler, uzun vadeli iklim tahminlerinde ve planlamasında önemli rol oynar.


Rüzgar Yönü Değişiklikleri

Rüzgarın yönündeki değişiklikler, yerel hava durumu paternlerini ve iklimi etkiler. Özellikle kıyı şehirlerinde, rüzgar yönü değişiklikleri, denizden karaya veya karadan denize doğru olan hava akışını ve buna bağlı olarak hava kalitesini ve sıcaklığı etkileyebilir.


Rüzgar Çarpması

Rüzgarın binalar, araçlar veya insanlar üzerindeki fiziksel etkisi. Yüksek hızda esen rüzgarlar, yapısal hasara veya yaralanmalara yol açabilir. Mimarlık ve inşaat mühendisliğinde, rüzgar çarpması etkilerinin azaltılması için binaların tasarımında özel hesaplamalar yapılır.


Radyal Sıcaklık Farkları

Bir bölgenin merkezi ile çevresi arasındaki sıcaklık farklarıdır. Şehir merkezlerinde genellikle daha yüksek sıcaklıklar gözlemlenir, bu durum "ısı adası etkisi" ile ilişkilendirilir ve enerji tüketimi, konfor seviyeleri ve genel iklim koşulları üzerinde etkiler yaratır.


Rüzgar Fırtınası

Genellikle kuvvetli rüzgarların neden olduğu doğal afettir. Rüzgar fırtınaları ağaçları devirebilir, elektrik kesintilerine yol açabilir ve altyapıya zarar verebilir. Rüzgar fırtınalarının önceden tahmin edilmesi, zararları azaltmada ve acil durum hazırlıklarında önemlidir.


Rüzgar Enerji Dönüşümü

Rüzgarın kinetik enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi işlemidir. Rüzgar türbinleri bu enerjiyi yakalar ve elektriğe çevirir, bu süreç çevre üzerindeki etkisi nispeten düşük olan yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak değerlendirilir.


Rüzgarın Denizler Üzerindeki Etkisi

Rüzgar, deniz yüzeyinde dalgaların oluşumunu sağlar ve bu dalgalar deniz ekosistemini, kıyı erozyonunu ve deniz trafiğini etkiler. Ayrıca, rüzgarın deniz yüzeyindeki buharlaşmayı hızlandırarak su döngüsüne katkı sağladığı bilinir.


Rüzgarın Çevresel Sürdürülebilirlik Üzerindeki Rolü

Rüzgar enerjisi, fosil yakıtlara göre daha temiz ve daha sürdürülebilir bir enerji seçeneğidir. Rüzgar türbinlerinin inşası ve işletimi, karbon ayak izini azaltabilir ve iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir rol oynayabilir.


Rüzgarlar ve Hava Kirliliği

Rüzgarlar, hava kirliliğinin yayılmasında ve dağılmasında önemli bir faktördür. Yüksek hızlı rüzgarlar, kirliliği daha geniş alanlara taşıyabilirken, durgun hava koşulları, kirliliğin bir alanda yoğunlaşmasına neden olabilir.


Rüzgarlar ve Biyolojik Çeşitlilik

Rüzgar, tozlaşmayı ve bitki döllenmesini teşvik ederek ekosistemlerin biyolojik çeşitliliğini destekler. Ayrıca, rüzgarlar, hayvanların göç yollarını ve dağılımını etkileyebilir ve böylece çeşitli habitatların korunmasına ve canlı popülasyonlarının sürdürülebilirliğine katkıda bulunur.


Rüzgar Erozyonunun Önlenmesi

Rüzgar erozyonu, toprak kaybını ve verimliliğin azalmasını önlemek için yapılan çeşitli uygulamaları içerir. Ağaç şeritleri, toprak yapısını iyileştiren bitkilerin ekimi ve toprak yüzeyini kapatan örtü bitkileri gibi teknikler erozyonu azaltabilir ve toprağın sağlığını korumada etkili olabilir.


Radyasyon ve İklim İlişkisi

Güneş radyasyonunun Dünya'nın iklim sistemi üzerindeki etkisi, gezegenimizin enerji alışverişinde temel bir rol oynar. Radyasyon, yeryüzünde ve atmosferde ısı ve ışık olarak emilir veya yansıtılır, bu durum sıcaklık, hava hareketleri ve dolayısıyla iklim paternlerinin oluşumunu doğrudan etkiler.


Retrograd Akım

Atmosferdeki hava hareketlerinin normalden farklı bir yön izlemesi, genellikle batıdan doğuya olan genel hareketin tersi bir akım oluşması durumudur. Retrograd akımlar, hava durumu paternlerinde beklenmedik değişikliklere ve bazı durumlarda şiddetli hava olaylarına neden olabilir.


Rüzgar Üstü ve Rüzgar Altı

Rüzgarın etkilediği bölgenin coğrafi konumuna bağlı olarak rüzgar üstü (rüzgarın geldiği yön) ve rüzgar altı (rüzgarın gittiği yön) terimleri kullanılır. Rüzgar üstü bölgeler genellikle daha fazla yağış alırken, rüzgar altı bölgeleri gölge etkisiyle kurak olabilir.


Rüzgar Turbulansı

Rüzgarın hızında ve yönünde ani ve düzensiz değişikliklerdir. Turbulans, uçaklar ve diğer hava araçları için uçuş sırasında güvenlik riskleri oluşturabilir, ayrıca rüzgar türbinleri için enerji üretimini etkileyebilir ve erozyon süreçlerine katkıda bulunabilir.


Radyoaktif Bulut

Nükleer kazalar sonucu atmosfere yayılan radyoaktif partiküller içeren bulut. Bu bulutlar, rüzgarla taşınarak geniş coğrafi alanlara yayılabilir ve çevresel kontaminasyona neden olabilir. Radyoaktif bulutların hareketi, hava kalitesi izleme ve acil durum yönetimi için önemlidir.


Rüzgar ve Dalgaların Kıyı Morfolojisi Üzerine Etkisi

Rüzgar tarafından oluşturulan dalgalar, kıyı çizgisinin erozyonunu ve birikintisini şekillendirir. Bu süreçler, kıyı hatlarının zamanla değişimine yol açar ve kıyı yapısının korunması ve yönetimi için önemlidir.


Rüzgar Santrallerinin Ekolojik Etkileri

Rüzgar santrallerinin yaban hayatı üzerindeki etkisi, kuş ve yarasaların çarpma riskinden habitat parçalanmasına kadar değişebilir. Bu etkileri azaltmak için çevresel etki değerlendirmeleri yapılır ve santrallerin yerleşimi planlanırken dikkate alınır.


Refraktif Nem Ölçümü

Atmosferdeki nem miktarının ölçülmesi ve hava durumu tahminleri için kullanılmasıdır. Refraktif nem ölçümü, çeşitli meteorolojik cihazlarla yapılır ve bu veriler, hava durumu tahminlerinin doğruluğunu artırmak için kullanılır.


Rüzgar Hızı ve Sıcaklık İlişkisi

Rüzgar hızının artması ile sıcaklık arasındaki ilişki, özellikle rüzgarın soğuk hava kütlelerini taşıdığı durumlarda sıcaklık düşüşlerine neden olabilir. Bu, sıcak ve soğuk hava dalgalarının bölgesel iklim üzerindeki etkisini etkiler.


Radyal Soğutma Etkisi

Termal radyasyonun atmosferden uzaklaşmasıyla oluşan soğutma etkisi, özellikle gece sıcaklıklarını düşürür. Bu etki, seralarda ve tarım alanlarında mikroklima kontrolünde önemli bir faktördür.


Rüzgar Enerjisi ve Hava Kalitesi

Rüzgar enerjisi kullanımının artması, hava kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlar. Fosil yakıtların kullanımındaki azalma ile hava kirliliği seviyeleri düşebilir ve bu da genel çevresel sağlık için olumlu sonuçlar doğurabilir.


Radyoaktif Çökeltme

Atmosfere yayılan radyoaktif partiküllerin yeryüzüne veya suya düşerek birikmesi sürecidir. Bu birikim, toprağın, su kaynaklarının ve gıda zincirinin kontaminasyonuna yol açabilir ve uzun vadeli çevresel sağlık sorunlarına neden olabilir.