T harfi ile başlayan hava durumu terimleri

Alfabetik Sıralama


Taşkın

Genellikle aşırı yağış, kar erimesi veya su yollarının tıkanması sonucu nehir, dere veya göllerin taşması ile meydana gelen doğal afet. Taşkınlar, yerleşim yerlerinde maddi hasara, insanların yerinden edilmesine ve hatta can kayıplarına neden olabilir. Ayrıca, taşkınlar tarım arazilerine zarar verebilir ve su kaynaklarının kirlenmesine yol açabilir.


Termal İnversiyon

Yeryüzüne yakın soğuk hava katmanının üzerinde sıcak hava tabakasının yer alması durumu. Termal inversiyon, kirliliğin atmosferde yükseklere dağılmasını engeller ve alçak seviyelerde hava kalitesinin düşmesine sebep olur. Bu durum, özellikle kış aylarında ve dağlık alanların yamaçlarında sıkça görülür.


Tropikal Fırtına

Orta enlem ve tropikal bölgelerde meydana gelen, şiddetli rüzgar ve yoğun yağış ile karakterize hava olayı. Tropikal fırtınalar, genellikle tropikal siklon veya kasırga formuna dönüşebilir ve büyük yıkıma neden olabilir.


Tornado

Genellikle şiddetli fırtınalar sırasında oluşan ve yeryüzünden yüksek atmosfer katmanlarına kadar ulaşan güçlü hava sütunu. Tornadolar, kısa sürede büyük yıkım yapabilir ve genellikle ABD'nin Tornado Alley bölgesi gibi belirli alanlarda yoğunlaşır.


Termometre

Hava sıcaklığını ölçmek için kullanılan alet. Termometreler, cıva, alkol veya dijital sensörler gibi farklı teknolojilere dayalı olabilir ve hava durumu istasyonlarından ev kullanımına kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir.


Tuzluluk ve İklim

Deniz ve okyanus suyunun tuzluluk oranı, suyun buharlaşma hızını ve dolayısıyla iklim üzerindeki etkilerini belirler. Yüksek tuzluluk, suyun donma noktasını düşürür ve deniz yaşamı için kritik koşullar yaratır.


Taşkın Kontrolü

Nehirlerin ve su yollarının taşkın riskini azaltmak için yapılan mühendislik çalışmaları ve çevre yönetimi uygulamaları. Taşkın kontrolü, barajlar, bentler ve sel yataklarının düzenlenmesi gibi yöntemlerle gerçekleştirilir.


Termal Yayılım

Sıcaklık artışları ile birlikte, hava moleküllerinin genleşmesi ve hacminin büyümesi. Termal yayılım, atmosferdeki basınç ve hava hareketlerini etkileyebilir ve hava kalitesi üzerinde dolaylı etkilere sahip olabilir.


Troposferik Ozon

Yeryüzüne yakın atmosfer katmanında, insan sağlığı ve ekosistemler için zararlı olabilen ozon seviyesidir. Troposferik ozon, taşıt ve endüstri emisyonlarından kaynaklanabilir ve astım gibi sağlık sorunlarının artmasına neden olabilir.


Tsunami

Genellikle deniz altındaki depremler, volkanik patlamalar veya toprak kaymaları gibi olaylar sonucunda oluşan büyük ve güçlü dalga serileri. Tsunamiler, kıyı şeritlerindeki topluluklar için ciddi bir tehdit oluşturur ve geniş çaplı yıkıma yol açabilir.


Termik Aktivite

Güneş ışığının yüzeyi ısıtması sonucu oluşan ve hava akımlarının yukarı doğru hareketine neden olan termik olaylar. Termik aktivite, yelkenkanat ve planör gibi hava sporları için faydalı olabilirken, orman yangınlarının yayılmasında da rol oynayabilir.


Toprak Erozyonu

Su, rüzgar, buzul hareketleri ve yerçekimi kuvveti gibi doğal süreçlerin etkisiyle toprağın taşınması. Toprak erozyonu, tarım arazilerinin verimliliğini azaltabilir ve çölleşmeye neden olabilir.


Tropik İklim

Dünya'nın ekvatora yakın bölgelerindeki sıcak ve nemli iklim türüdür. Tropik iklim, yıl boyunca yüksek sıcaklık ve bol yağış ile karakterizedir ve bu koşullar, bölgedeki bitki örtüsü ve vahşi yaşamı şekillendirir.


Termal Konfor

İnsanların yaşadığı ortamlarda, sıcaklık, nem, hava akışı gibi faktörlerin bir araya gelmesiyle oluşan sıcaklık hissidir. Termal konforun sağlanması, insanların sağlığı ve üretkenliği üzerinde doğrudan etkilidir. Yapıların ve iç mekanların tasarımında, HVAC sistemleri ile termal konfor düzeyleri optimize edilmeye çalışılır.


Takyonometre

Rüzgar hızını ve yönünü ölçen bir cihazdır. Genellikle meteorolojik istasyonlarda ve hava durumu araştırmalarında kullanılır. Rüzgar hızının kesin ölçümü, hava durumu tahminleri, uçuş güvenliği ve rüzgar enerjisi potansiyelinin değerlendirilmesinde önemlidir.


Taşınabilir Yağış Ölçer

Yağış miktarını ölçmek için kullanılan taşınabilir bir cihazdır. Bilim insanları ve meteorolojistler, farklı coğrafi bölgelerde yağış örüntülerini ve miktarını belirlemek için bu cihazları kullanır. Taşınabilir yağış ölçerler, su kaynakları yönetimi ve tarım planlaması için de önemlidir.


Türbülans

Hava akışında düzensiz ve rastgele hareketlerin oluşması durumudur. Uçak yolculukları sırasında sıkça karşılaşılan türbülans, yolcu konforunu ve uçuş güvenliğini etkileyebilir. Türbülans aynı zamanda hava kirliliğinin dağılımında ve bulut oluşumlarında da önemli bir faktördür.


Troposferik Sıcaklık Katmanları

Yeryüzünden itibaren yaklaşık 8 ila 15 kilometre yüksekliğe kadar uzanan ve hava durumu olaylarının çoğunun meydana geldiği atmosfer katmanıdır. Troposferde sıcaklık genellikle yükseldikçe azalır, ancak yerel hava koşullarına bağlı olarak değişiklikler gösterebilir.


Termoklin

Okyanus veya göllerde sıcaklık değişiminin derinliğe bağlı olarak hızlı bir şekilde değiştiği su tabakasıdır. Termoklinler, deniz canlıları için yaşam alanlarını ve besin dağılımını etkiler ve su altı araştırmaları için önemli bir özelliktir.


Toprak Nemi

Toprağın su içeriği, hem tarım için hem de atmosferik süreçlerde önemli bir faktördür. Toprak nemi, bitkilerin büyümesini destekler ve hava durumu paternlerini etkileyebilir. Toprak nemi ölçümleri, kuraklık gözlemleri ve su yönetimi stratejilerinde kullanılır.


Tropik Kuşak

Ekvatorun yaklaşık 23.5 derece kuzey ve güneyine kadar uzanan, yıl boyunca sıcak ve nemli iklim özellikleri gösteren bölge. Tropik kuşak, dünya iklim sistemleri içinde çeşitli ve zengin ekosistemlere ev sahipliği yapar.


Tayfun

Batı Pasifik Okyanusu'nda oluşan ve kuvvetli rüzgarlar ile yoğun yağışları beraberinde getiren tropikal siklon türüdür. Tayfunlar, büyük yıkıma ve can kaybına yol açabilir, kıyı bölgelerinde ciddi hasara neden olur.


Termal Radyasyon

Herhangi bir maddenin, sıcaklığına bağlı olarak yaydığı elektromanyetik dalgalar. Termal radyasyon, Dünya'nın enerji dengesi ve ısı transferi süreçlerinde temel bir rol oynar ve uzaktan algılama teknolojilerinde sıcaklık ölçümünde kullanılır.


Troposferik Kirlilik

Yeryüzüne yakın atmosfer katmanında insan faaliyetleri sonucu oluşan hava kirliliğidir. Troposferik kirlilik, solunum hastalıkları, çevre hasarı ve iklim değişikliğini tetikleyebilir.


Topografya ve İklim

Yerin fiziksel şekli ve yapısının, iklim üzerindeki etkisi. Dağlar, vadiler ve diğer topografik özellikler, hava akışlarını, yağışı ve sıcaklık dağılımını etkileyebilir. Topografya, mikroiklimlerin oluşumunda ve yerel hava koşullarının belirlenmesinde önemli bir faktördür.


Troposferin Alt Sınırı

Yeryüzünden itibaren havanın karışık ve hava durumu olaylarının meydana geldiği ilk katmandır. Troposferin alt sınırı, genellikle deniz seviyesinden yüksekliğe ve coğrafi konuma bağlı olarak değişir ve hava kirliliği, hava hareketleri ve iklim koşulları için temel bir alanı temsil eder.


Tuz Kristalizasyonu

Suyun buharlaşmasıyla kalan tuzun, katı kristaller halinde çökelmesi sürecidir. Bu, özellikle tuz gölleri ve okyanus kıyıları gibi yüksek tuz konsantrasyonuna sahip alanlarda meydana gelir ve toprak yapısını, suyun kimyasını ve ekosistem sağlığını etkileyebilir.


Tropik Kasırgaların Oluşumu

Sıcak deniz suları üzerindeki nemli hava yükseldiğinde, düşük basınç alanları oluşturarak kasırgalara dönüşebilir. Bu süreç, enerji birikimi ve atmosferik koşulların bir araya gelmesiyle başlar ve genellikle şiddetli rüzgarlar, yoğun yağmur ve bazen de yıkıcı fırtınalarla sonuçlanır.


Tropik Bitki Örtüsü ve İklim

Tropik bölgelerdeki bitki örtüsünün yoğunluğu, bölgenin iklimini etkileyebilir. Bitkiler, karbondioksit emilimi ve oksijen üretimiyle atmosferin bileşimini etkiler ve buharlaşma ile yerel yağış paternlerine katkıda bulunur.


Taşınabilir Rüzgar Ölçerler

Hava koşullarını ve rüzgar hızını sahada ölçmek için kullanılan cihazlardır. Bu cihazlar, araştırmacılara, mühendislere ve hobi meteoroloji meraklılarına rüzgarın hızı ve yönü hakkında doğru bilgi sağlar ve hava sporlarından inşaata kadar birçok alanda kullanılır.


Troposferik Sera Gazları

Karbondioksit, metan ve azot oksitleri gibi atmosferin en alt katmanında bulunan gazlar, sera etkisi oluşturur ve Dünya'nın sıcaklığını artıran en önemli faktörlerden biridir. Bu gazların emisyonlarının düzenlenmesi, iklim değişikliği ile mücadelede kritik öneme sahiptir.


Taşkın Yatağı Yönetimi

Nehirler ve diğer su yollarının taşkın yataklarını etkin bir şekilde kullanma ve yönetme stratejileri. Doğal taşkın yataklarının korunması, sel riskini azaltabilir ve ekosistemlerin sağlığını iyileştirebilir.


Termik Kirlilik

Endüstriyel süreçler ve enerji üretimi sırasında ortaya çıkan ısı artışının su ekosistemlerine bırakılması. Termik kirlilik, suyun sıcaklığını artırarak su altı canlılarının yaşam döngülerini bozabilir ve biyoçeşitliliği azaltabilir.


Tsunami Uyarı Sistemleri

Tsunami riski olan bölgelerde, olası tsunamileri önceden tespit edip halkı uyaracak sistemlerdir. Bu sistemler, okyanus tabanındaki sismik aktiviteyi izler ve kıyı bölgelerine erken uyarılar gönderir.


Toprak Tuzluluğu ve Tarım

Toprağın tuz içeriği, tarım için elverişli olan arazi miktarını etkileyebilir. Yüksek tuzluluk, bitki büyümesini engelleyebilir ve sulama yöntemlerinin geliştirilmesini gerektirebilir.


Termosferik Dalgalanmalar

Dünya'nın termosfer katmanında oluşan dalga ve dengesizlikler, uydu sistemleri ve uzay hava durumu için önemli olabilir. Bu dalgalanlar, iletişim ve navigasyon sistemleri üzerinde etkiler yaratır ve uzay araştırmalarında dikkate alınır.


Troposferik Basınç Sistemleri

Yeryüzüne yakın atmosferdeki yüksek ve düşük basınç alanları. Bu sistemler, hava durumu paternlerini belirler ve hava durumu tahminlerinde önemli rol oynar.


Tarih Öncesi İklim Olayları

Geçmişte meydana gelmiş ve jeolojik kayıtlarda izlerini bırakmış iklim olaylarıdır. Bu olayların incelenmesi, Dünya'nın iklim tarihini ve gelecekteki potansiyel değişiklikleri anlamak için kritik öneme sahiptir.


Tufan

Genellikle büyük bir fırtına veya şiddetli bir kasırga ile eş anlamlı olarak kullanılan bir terimdir. Tufanlar, çok büyük rüzgar hızları, aşırı yağışlar ve bazen deniz seviyesindeki yükselme ile karakterize edilir. Bu doğal afetler, geniş alanlarda yıkıma neden olabilir ve kıyı bölgelerinde ciddi hasarlara yol açabilir.


Taşınma İşlemi

Atmosferde veya su yüzeylerinde partiküllerin veya kirliliğin bir noktadan diğerine taşınması fenomenidir. Rüzgar ve su akıntıları, kirlilik, polen, toz ve diğer maddeleri taşıyarak çevre ve hava kalitesi üzerinde etkili olabilir.


Takım Yıldızları ve İklim

Takım yıldızlarının gözlemlenmesi, eski zamanlarda mevsim değişikliklerini ve iklim koşullarını tahmin etmede kullanılmıştır. Yıldızların konumu ve görünürlüğü, çeşitli kültürlerde tarım zamanlarını ve denizcilik faaliyetlerini belirlemede yardımcı olmuştur.


Termal Gölgeleme

Yüksek binaların veya diğer büyük yapının, Güneş ışığını ve dolayısıyla ısıyı engelleyerek oluşturduğu gölgeleme etkisi. Bu fenomen, şehir içindeki mikroiklimlerin oluşmasına ve enerji tüketiminin değişmesine neden olabilir.


Termal Stres

Canlıların aşırı sıcak veya soğuk koşullara maruz kaldıklarında yaşadıkları fizyolojik stres durumudur. İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler üzerinde termal stres, sağlık ve verimlilik sorunlarına yol açabilir ve uyum sağlama kapasitelerini zorlayabilir.


Troposferdeki Kimyasal Değişimler

Endüstriyel aktivite ve doğal süreçler sonucunda troposferde meydana gelen gaz ve partikül bileşimindeki değişiklikler. Bu kimyasal değişimler, asit yağmuru, ozon tabakasının incelmesi ve sera gazı etkilerini içerebilir.


Tropikal Ormanların Yok Olması

Orman alanlarının tarım, madencilik veya kentsel genişleme için yok edilmesi. Tropikal ormanların yok olması, biyolojik çeşitliliğin azalmasına, karbon emiliminin düşmesine ve iklim değişikliğinin hızlanmasına yol açabilir.


Tsunami Etkisi ve İklim

Tsunamilerin oluşumu, genellikle iklimle doğrudan ilişkili olmasa da, deniz altı depremleri ve volkanik patlamalar gibi olayların, küresel enerji dağılımı ve okyanus sıcaklıkları üzerinde dolaylı etkileri olabilir.


Toprak Örtüsü ve İklim

Toprak örtüsünün yapısının ve dağılımının, bir bölgenin iklimi üzerinde etkileri olabilir. Bitki örtüsünün yoğunluğu, su döngüsünü ve yerel sıcaklık ve nem koşullarını etkiler.


Taşkın Sonrası Rehabilitasyon

Sel veya diğer su baskınları sonrasında hasar görmüş alanların yeniden canlandırılması ve korunması için yapılan çalışmalar. Bu süreç, ekosistem restorasyonu, altyapı onarımı ve toplulukların dayanıklılığını artırmayı içerir.


Termal Isınma

Güneş ışığının dünyanın belirli bir bölgesinde yoğunlaşması ve bu bölgenin ısınmasına neden olması durumudur. Bu ısınma, hava hareketlerini ve dolayısıyla yerel iklimi etkileyebilir.


Turbulans Modellemesi

Atmosferde ve okyanuslarda türbülansın bilgisayar modelleri aracılığıyla incelenmesi ve tahmin edilmesi. Bu modeller, hava ve su akımlarını daha iyi anlamak ve doğru hava durumu tahminlerinde bulunmak için kullanılır.


Tundra İklimi

Dünya'nın kutuplara yakın soğuk bölgelerinde görülen, kısa ve soğuk yazlar ile uzun ve çok soğuk kışlarla karakterize edilen iklim tipidir. Tundra ikliminde bitki örtüsü genellikle yosun, liken ve kısa boylu çalılardan oluşur ve bu bölgedeki toprak çoğunlukla donmuş halde (permafrost) bulunur.


Toprak Aşınması

Rüzgar ve yağış gibi doğal kuvvetlerin toprağın üst katmanlarını sürekli olarak aşındırması ve yer değiştirmesidir. Tarım arazilerinin verimliliğini düşüren toprak aşınması, toprağın mineral içeriğinin azalmasına ve su yollarının kirlenmesine yol açabilir.


Tayf Analizi

Işığın veya diğer formdaki enerjinin bileşen frekanslarına ayrılması işlemi. Meteoroloji ve iklim biliminde, tayf analizi, atmosferin ısısal özelliklerini ve enerji transferini anlamak için kullanılır.


Termal Kirlenme

Sanayi tesisleri tarafından üretilen atık sıcak suyun çevre sularına deşarj edilmesiyle meydana gelen su sıcaklığının artışıdır. Termal kirlenme, su ekosistemlerindeki canlıların yaşam döngülerini bozabilir ve algal çiçeklenmeye neden olabilir.


Troposfer ve Stratosfer Dengelemesi

Troposferin alt ve stratosferin üst sınırındaki gaz ve enerji alışverişi. Bu dengeleme, atmosferik dolaşımı ve ozon tabakasının durumunu etkileyebilir, dolayısıyla genel iklim değişikliklerine neden olabilir.


Tsunami Etki Alanları

Tsunami dalgalarının ulaştığı kıyı şeritleri ve etkilendiği alanlar. Tsunami etki alanları, coğrafi yapının yanı sıra, dalga enerjisinin yoğunluğuna ve deniz tabanının şekline bağlı olarak değişir.


Toprak Nem Değişiklikleri

Yağış, buharlaşma ve bitki transpirasyonu gibi faktörlerin etkisiyle toprak nemi seviyelerinde meydana gelen değişikliklerdir. Bu değişiklikler tarım, su kaynakları yönetimi ve iklim modelleri için önemlidir.


Tropikal Yağmur Ormanları

Dünya'nın ekvator bölgesi yakınlarında bulunan, yıl boyunca yoğun yağış alan, sık ve yeşil bitki örtüsüne sahip ormanlardır. Tropikal yağmur ormanları, dünyanın karbon döngüsünde önemli rol oynar ve biyolojik çeşitliliğiyle bilinir.


Taşkın Alarm Sistemleri

Potansiyel taşkın riski olan bölgelerdeki vatandaşları önceden uyarmak için geliştirilen sistemlerdir. Bu sistemler, su seviyesi izleme sensörleri ve hava durumu verileri kullanarak erken uyarılar sağlar.


Tuz Çözünürlüğü ve Denizler

Deniz suyundaki tuzun çözünürlüğü, suyun yoğunluğunu ve dolayısıyla okyanus akıntılarını etkiler. Tuz çözünürlüğü, deniz canlılarının osmoregülasyonu ve ekosistemlerin dengesi için de önemlidir.


Termal Enerji Depolanması

Güneş ışığının veya diğer ısı kaynaklarının toplanması ve gerektiğinde kullanılmak üzere depolanması işlemidir. Termal enerji depolanması, ısı pompaları ve izole edilmiş depolama sistemleri aracılığıyla gerçekleştirilir ve enerji verimliliğini artırmada önemli bir rol oynar.


Turbulansın Tarımsal Etkileri

Rüzgar türbülansı, toprak erozyonunu artırabilir, tohum dağılımını etkileyebilir ve bitki büyümesini etkileyebilir. Özellikle yüksek rüzgar alan tarım alanlarında, türbülansı azaltıcı önlemler almak verimi korumak için önemlidir.


Troposferik Isınma

Yeryüzünden yaklaşık 12 kilometreye kadar uzanan ve hava durumu olaylarının meydana geldiği troposfer katmanında gözlemlenen sıcaklık artışları. Troposferik ısınma, küresel sıcaklık artışının bir yansıması olabilir ve hava durumu şiddetini etkileyebilir.


Türbin Rüzgar Enerjisi

Rüzgar türbinleri, kinetik rüzgar enerjisini elektrik enerjisine dönüştürür. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında önemli bir yere sahip olan türbinler, karbon emisyonunu azaltmaya yardımcı olur ve sürdürülebilir enerji üretimi için kritik önem taşır. Türbinlerin verimliliği, rüzgarın hızı ve sürekliliği gibi çeşitli atmosferik koşullara bağlıdır.


Troposferik Bulut Oluşumu

Troposferdeki bulutlar, yeryüzünden buharlaşan suyun yükselmesi, soğuması ve yoğunlaşarak damlacıklar haline gelmesiyle oluşur. Bulut türleri, hava durumu ve iklim üzerinde etkili olan önemli unsurlardır ve yağışın miktarı ve türü üzerinde doğrudan bir etkisi vardır.


Termal Yayılım ve Konveksiyon

Sıcak hava, soğuk havaya göre daha hafif olduğundan yükselir ve bu yükselme sırasında çevredeki soğuk hava ile yer değiştirir. Bu süreç, termal yayılım ve konveksiyon yoluyla gerçekleşir ve hava durumu sistemlerinin, özellikle bulut oluşumu ve yağış paternlerinin anlaşılmasında merkezi bir rol oynar.


Toprak Suyu Seviyeleri

Toprağın belirli derinliklerde bulunan su miktarı. Toprak suyu seviyeleri, yağış, buharlaşma oranları ve arazi kullanımı gibi faktörler tarafından etkilenir ve ekosistem sağlığı, tarım ve yer altı su kaynakları yönetimi için önem taşır.


Taşkın Önleme Stratejileri

Nehirlerin taşkınlarını önlemek veya etkilerini azaltmak için tasarlanmış yöntemler ve teknikler. Bunlar arasında nehir kenarlarının güçlendirilmesi, taşkın yataklarının genişletilmesi ve su toplama alanlarının yönetimi yer alır. Etkili taşkın yönetimi, ekosistemlerin korunmasına ve insan yerleşimlerinin güvenliğine katkı sağlar.


Tehlikeli Hava Olayları

İnsan hayatı ve mülkleri için potansiyel risk taşıyan hava durumu olayları, örneğin aşırı yağışlar, şiddetli fırtınalar, yüksek sıcaklık ve soğuk hava dalgaları. Bu olaylar hakkında erken uyarı ve bilgilendirme, zararları önlemek için kritik öneme sahiptir.


Troposferin Isı Taşınımı

Troposferdeki ısı, çeşitli yollarla (radyasyon, konduksiyon ve konveksiyon) taşınır. Bu ısı taşınımı, bölgesel iklim paternleri ve hava durumu olaylarının şekillenmesinde temel bir süreçtir.


Tuz Gölü Ekosistemleri

Tuz konsantrasyonunun yüksek olduğu göllerdeki özel yaşam alanları. Tuz gölü ekosistemleri, benzersiz biyolojik çeşitliliğe sahiptir ve bu göllerdeki canlılar, ekstrem tuzluluk koşullarına adapte olmuşlardır. Bu ekosistemlerin çalışması, suyun ve tuzluluğun yönetimi açısından önem taşır.


Tropik Siklonların Enerji Dağılımı

Tropik siklonlar, büyük miktarda enerji içerir ve bu enerjiyi rüzgarlar, yağışlar ve dalgalar aracılığıyla dağıtır. Siklonların enerji dağılımı, kıyı bölgelerinin ve insan yapımı yapıların tasarımında ve inşasında dikkate alınması gereken bir faktördür.


Troposferik Karışım

Yeryüzünden buharlaşan sıcak hava ile yüksek irtifadaki soğuk hava arasındaki doğal karışım sürecidir. Bu karışım, hava kirliliği ve polen gibi partiküllerin atmosferde dağılmasına ve çeşitli hava durumu olaylarının oluşumuna neden olabilir.


Troposfer ve İklim Değişikliği

Troposferdeki değişiklikler, genel iklim değişikliği modellerini doğrudan etkileyebilir. Bu değişikliklerin anlaşılması, gelecekteki hava durumu ve iklim tahminleri için önemlidir.


Takip Etmek için Uydu Teknolojisi

Hava durumu ve iklim değişikliğini takip etmek için kullanılan uydu teknolojisi. Uydular, atmosferin farklı katmanlarındaki değişiklikleri izler ve değerli veriler sağlar, bu da hava durumu tahminlerinin ve iklim araştırmalarının doğruluğunu artırır.


Tropopoz

Troposferin üst sınırı ve stratosferin başlangıcı arasında yer alan geçiş bölgesidir. Genellikle 8 ila 15 kilometre yükseklikte bulunur ve hava durumu olaylarının sınırını oluşturur. Tropopozun konumu, mevsimlere ve coğrafi enleme göre değişiklik gösterir ve bu bölge, jet akımları gibi yüksek hızlı hava hareketlerine ev sahipliği yapar.


Türbülans Endeksi

Havacılıkta ve meteorolojide, türbülans şiddetini ve olasılığını belirlemek için kullanılan bir ölçüttür. Türbülans endeksi, uçuş planlaması ve hava trafik yönetimi için önemlidir ve pilotların güvenli uçuşlar yapmalarına yardımcı olur.


Taşınan Enerji Dengesi

Yeryüzü ve atmosfer arasındaki enerji alışverişinin toplamını ifade eder. Güneş ışınımı, yeryüzünden yansıyan radyasyon, ve yeryüzünde depolanan ısı enerjisi arasındaki dengedir. Bu denge, iklim değişikliğinin anlaşılmasında ve enerji bütçesi modellerinde temel bir konsepttir.


Tufan Algılama Radarları

Şiddetli hava koşullarını ve potansiyel tufanları tespit etmek için kullanılan radar sistemleridir. Bu radarlar, yağış miktarını, hava hareketlerini ve fırtına yapısını inceleyerek, erken uyarı ve tahminlerde bulunurlar.


Termal Enerji Santralleri ve İklim

Termal enerji santralleri, kömür, doğalgaz veya nükleer yakıt kullanarak elektrik üretir. Bu tür santrallerin operasyonları, atmosfere sera gazları ve diğer kirleticilerin salınımını içerir ve bu, genel iklim üzerinde etkilere sahip olabilir.


Tundra Toprağı

Kutuplara yakın, soğuk iklim bölgelerinde bulunan ve genellikle yılın büyük bir bölümünde donmuş olan toprak türüdür. Bu topraklar, kısıtlı bitki büyümesine sahip olup, iklim değişikliği ile eriyebilir ve metan gibi sera gazlarının salınımına yol açabilir.


Tropikal Alçak Basınç Sistemi

Ekvator yakınlarında sıkça meydana gelen ve genellikle şiddetli hava koşullarına yol açabilen hava durumu olayıdır. Alçak basınç sistemi, sıcak hava ve yüksek nemin birleştiği koşullarda oluşur ve genellikle kasırga ve tropikal fırtınalara öncülük eder.


Tropikal Hava Durumu Modelleri

Tropikal iklim koşullarını ve bu bölgedeki hava durumu olaylarını tahmin etmek için kullanılan bilgisayar simülasyonlarıdır. Bu modeller, yağış paternleri, fırtına gelişimi ve sıcaklık değişimleri gibi faktörleri analiz eder.


Termal Isı Pompaları

Yeraltından veya havadan alınan ısıyı bir binaya transfer ederek ısıtma ve soğutma sağlayan cihazlardır. Isı pompaları, enerji verimliliği yüksek ve çevreye duyarlı bir ısıtma ve soğutma yöntemi olarak kabul edilir.


Toprak Islah Çalışmaları

Erozyonla mücadele ve tarım arazilerinin verimliliğini artırmak için yapılan toprak iyileştirme ve koruma faaliyetleridir. Toprak ıslah çalışmaları, su tutma kapasitesini artırma, besin maddesi dengesini iyileştirme ve toprak yapısını güçlendirme yöntemlerini içerir.


Termal Kamera İzleme

Isı emisyonunu görüntüleyerek nesnelerin sıcaklık dağılımlarını tespit eden cihazlardır. Termal kameralar, arama kurtarma operasyonlarından yangın tespitine ve enerji kaybı analizlerine kadar geniş bir yelpazede kullanılır.


Troposferik Sıcaklık Anomalileri

Ortalama sıcaklık değerlerinin üzerinde veya altında ölçülen sıcaklık olaylarıdır. Anomaliler, genellikle iklim değişikliği, el Nino/La Nina olayları ve diğer atmosferik dengesizliklerle ilişkilendirilir ve hava durumu modellerinde dikkate alınır.


Tropik Deniz Ekosistemleri

Sıcak denizlerde bulunan ve zengin biyolojik çeşitlilik gösteren ekosistemlerdir. Bu ekosistemler, karbon döngüsü ve küresel iklim üzerinde önemli etkilere sahiptir ve iklim değişikliğinin neden olabileceği tehditlere karşı hassastır.


Taşkın Seviye Tahminleri

Su yollarının debi ve su seviye ölçümleri kullanılarak yapılan tahminlerdir. Bu tahminler, yağış verileri ve kar erimesi modelleri ile birleştirilerek sel riski analizleri için kullanılır. Taşkın seviye tahminleri, sel uyarı sistemlerinin temelini oluşturur ve afet yönetiminde önleyici tedbirlerin alınmasını sağlar.


Termal Görüntüleme

Isıya duyarlı kameralar kullanarak, nesnelerin yüzey sıcaklığını görüntüleyen bir teknolojidir. Bu yöntem, binalarda ısı kaçaklarını, elektrik arızalarını tespit etmek ve tıpta vücuttaki ısı değişikliklerini izlemek için kullanılır. Termal görüntüleme, aynı zamanda yaban hayatı araştırmaları ve yangın izleme gibi birçok alanda da kullanılmaktadır.


Tropik Bölgelerde Yağış Regülasyonu

Ekvatora yakın bölgelerde yağışların mevsimsel ve yıllık dağılımını düzenleyen iklimsel faktörlerdir. Tropik bölgelerde yağışlar, genellikle sıcaklık ve deniz yüzeyi sıcaklıkları ile ilişkili olarak değişir ve bu bölgelerdeki ekosistemlerin ve tarımın sürdürülebilirliği için hayati önem taşır.


Tsunami Oluşum Mekanizmaları

Yer kabuğunun altında meydana gelen sismik olaylar sonucu oluşan dev dalgaların dinamikleridir. Tsunamiler, genellikle depremler, volkanik patlamalar veya deniz altı heyelanları gibi büyük jeolojik olaylardan kaynaklanır ve bu dalgaların yol açtığı suların yıkıcı etkisi, kıyı şeritleri ve ada toplulukları için büyük riskler oluşturur.


Toprak Profili Analizi

Toprağın farklı katmanlarının özelliklerini ve birbirleriyle olan ilişkisini inceleyen bir çalışmadır. Toprak profili, su tutma kapasitesi, besin maddeleri içeriği ve çeşitli kimyasal özellikler açısından incelenir. Bu analiz, tarımsal verimlilik, su yönetimi ve çevresel sağlık için önemlidir.


Taşkın Koruma Planlaması

Olası taşkınlar karşısında alınacak önlemlerin ve yapılacak müdahalelerin planlanması sürecidir. Bu planlamalar, barajlar, sel bariyerleri ve acil tahliye yolları gibi altyapısal düzenlemeleri, ayrıca halkın eğitimi ve bilgilendirilmesini içerir.


Troposferde Partikül Madde Analizi

Hava kalitesinin izlenmesi ve incelenmesi için yapılan analizlerdir. Partikül madde, insan sağlığı üzerinde doğrudan etkilere sahip olabilir ve solunum hastalıklarının yanı sıra görüş mesafesinde azalmaya neden olabilir. Bu analizler, hava kirliliğinin ve atmosferik koşulların anlaşılmasında kullanılır.


Tuz Gölü Biyoçeşitliliği

Yüksek tuzluluk oranlarına sahip göllerdeki canlı türlerinin çeşitliliği ve ekolojik dinamikleridir. Bu tür göller, özelleşmiş mikroorganizmalar, bitkiler ve hayvanlar gibi tuzlu suya adapte olmuş benzersiz ekosistemleri barındırır.


Troposferik Gazların İzotop Analizi

Gazların kaynaklarını ve hava durumu ile iklim değişikliği üzerindeki etkilerini anlamak için yapılan çalışmalardır. İzotop analizi, karbon dioksit ve metan gibi sera gazlarının atmosferik döngüsünü ve bu gazların emisyon kaynaklarını belirlemede kullanılır.


Toprak Kirliliği ve İklim Değişikliği

Toprak kirliliği, tarım kimyasalları, ağır metaller ve diğer kirleticilerin toprağa sızmasıyla meydana gelir. İklim değişikliği, yağış paternlerini ve toprak erozyonunu etkileyerek, toprak kirliliğinin yayılmasını ve şiddetini artırabilir.


Tropikal Ekosistemlerin Korunması

Biyoçeşitlilik açısından zengin tropikal ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımıdır. Bu ekosistemler, dünyanın karbon döngüsü ve genel iklim dengesi için hayati önem taşıyan kaynaklardır.


Tuzluluk Stresi

Bitkilerin yüksek tuzluluk içeren topraklarda yaşadıkları büyüme ve gelişme zorluklarıdır. Tuzluluk stresi, bitkilerin su alımını kısıtlar ve besin emilimini zorlaştırır, bu da tarımsal üretimde verim kaybına neden olabilir.