J harfi ile başlayan hava durumu terimleri

Alfabetik Sıralama


Jet Akıntısı (Jet Stream)

Atmosferin üst katmanlarında bulunan ve yüksek hızda esen hava akıntılarıdır. Jet akıntıları, hava durumu sistemlerinin hareketini ve dolayısıyla hava durumu tahminlerini etkiler. Mevsimlere göre konumları değişebilir ve bu değişimler, geniş hava durumu paternleri üzerinde belirleyici olabilir.


Jeotermal Enerji

Yer kabuğunun altındaki sıcaklık farklılıklarından yararlanarak elde edilen yenilenebilir enerji türüdür. Jeotermal enerji, iklim dostu bir enerji kaynağı olarak kabul edilir ve ısıtma, elektrik üretimi gibi çeşitli alanlarda kullanılır. Türkiye gibi volkanik aktivitenin olduğu alanlarda jeotermal enerji potansiyeli yüksektir.


Jeomanyetik Fırtına

Güneş'ten gelen yüksek enerjili parçacıkların Dünya'nın manyetik alanı ile etkileşime girerek oluşturduğu bozulmalardır. Bu fırtınalar, uydu sistemleri, radyo iletişimi ve elektrik dağıtım ağları üzerinde etkili olabilir. Ayrıca, kutup bölgelerinde aurora (kutup ışıkları) olaylarının görülmesine neden olur.


Jeopolitik İklim

Bir bölgenin politik, ekonomik ve stratejik durumunu etkileyen geniş çaplı iklim olayları ve değişimlerini ifade eder. İklim değişikliği, uluslararası ilişkiler ve güvenlik politikaları üzerinde de etkili olabilir, örneğin su ve gıda güvenliği gibi konular jeopolitik gerilimlere yol açabilir.


Jeo-fiziksel Olaylar

Dünya'nın fiziksel yapısının neden olduğu doğal olaylardır. Bunlar, depremler, volkanik aktiviteler ve tsunamiler gibi olayları kapsar ve hava durumu ile dolaylı ilişkileri olabilir. Örneğin, bir volkanik patlama sonrası atmosfere yayılan kül bulutları hava durumu paternlerini etkileyebilir ve bölgesel iklim koşullarında değişikliğe neden olabilir.


Jeolojik Dönemler ve İklim

Dünya'nın jeolojik tarihindeki dönemler, farklı iklim koşulları ile karakterize edilir. Buzul çağları ve ara sıcak dönemler gibi zamanlar, gezegenimizin iklim tarihinde önemli rol oynar. Bu dönemlerin çalışılması, iklim değişikliğinin anlaşılmasına ve gelecekteki iklim modellerinin oluşturulmasına yardımcı olur.


Jeolojik İklim Değişiklikleri

Dünya'nın milyonlarca yıl üzerinden yaşadığı büyük ölçekli iklim değişiklikleridir. Kıtaların yer değiştirmesi, dağların yükselmesi ve deniz seviyesindeki değişimler, uzun dönem iklim değişikliklerine neden olan jeolojik faktörler arasındadır. Bu tür değişiklikler, canlıların evrimi ve dağılımı üzerinde belirleyici etkilerde bulunmuştur.


Japon Akıntısı (Kuroshio Akıntısı)

Büyük Okyanus'ta, Japonya'nın doğu kıyıları boyunca kuzey yönünde ilerleyen sıcak su akıntısıdır. Bu akıntı, Pasifik Okyanusu'nun iklim ve hava durumu üzerinde etkili olan önemli bir deniz akıntısıdır ve bölgesel deniz yaşamı için de hayati önem taşır.


Jet Stoku

Hava katmanlarında, yüksek irtifada bulunan ve hızlı hareket eden ince su buharı tabakasıdır. Bu jet stoku genellikle hava durumu değişikliklerinin ve özellikle fırtına gibi şiddetli hava olaylarının habercisi olarak kabul edilir.


Joule Isıtma

Atmosferde elektriksel süreçler sonucu oluşan ısıtma etkisidir. Bu, özellikle yıldırım olaylarında ve aurora gibi atmosferik fenomenlerde gözlemlenir. Joule ısıtma, Dünya'nın manyetosferinde ve iyonosferindeki enerji transferi mekanizmalarını anlamak için önemlidir.


Jeneratör Rüzgarları

Yerel olarak oluşturulan yapay rüzgarlar veya bir enerji türbininin mekanik hareketi ile üretilen hava akımlarıdır. Bu terim genellikle büyük ölçekli rüzgar türbinlerindeki enerji üretim süreçleriyle ilişkilendirilir ve iklim değişikliği çözümleri arasında temiz enerji üretiminin artırılmasına atıfta bulunabilir.


Jelatinöz Yağış

Bazı özel durumlarda, atmosferden düşen jel benzeri, şeffaf ve yapışkan madde yağışıdır. Bu tür olaylar nadir olarak rapor edilmiş ve genellikle endüstriyel veya biyolojik kaynaklı kirlilikle ilişkilendirilmiştir. Bu yağışın doğal çevre üzerindeki etkileri ve nedenleri hala tam olarak anlaşılmamıştır.