S ve Ş harfi ile başlayan hava durumu terimleri

Alfabetik Sıralama


Sıcaklık Gradyenti

Hava sıcaklığının mekansal veya zamansal olarak değişim oranıdır. Sıcaklık gradyenti, yüksek ve düşük sıcaklık arasındaki farka bağlı olarak hava akımlarının ve dolayısıyla hava durumu paternlerinin oluşumunu etkiler. Örneğin, kıyıdan iç kesimlere doğru veya yükselti ile sıcaklık gradyenti değişiklik gösterebilir, bu da yerel iklim koşulları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.


Şiddetli Fırtına Uyarıları

Meteoroloji servisleri tarafından, olası şiddetli hava olaylarının önceden haber verilmesi için yapılan uyarılardır. Şiddetli fırtına uyarıları, sağanak yağış, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi tehlikeli hava şartları için yapılır ve insanların kendilerini ve mülklerini korumalarına yardımcı olur.


Sera Gazları

Atmosferdeki gazlar arasında, yeryüzünden yansıyan ısıyı tutarak Dünya'nın ısınmasına neden olan gazlardır. Bu gazların başlıcaları karbondioksit, metan ve azot oksitleridir. Sera gazları, küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin ana sebeplerindendir ve bu nedenle emisyonlarının azaltılması üzerine uluslararası çabalar yoğunlaşmaktadır.


Su Döngüsü

Dünya'daki suyun atmosfer, yeryüzü ve yeraltı arasında sürekli bir hareket içinde olması sürecidir. Su döngüsü; buharlaşma, yoğunlaşma, yağış, infiltrasyon ve yüzey akışını içerir. Su döngüsünün sağlıklı işlemesi, ekosistemlerin sürdürülebilirliği ve insan faaliyetleri için hayati öneme sahiptir.


Sıcak Hava Dalgaları

Normalden daha yüksek sıcaklıkların belirli bir süre devam ettiği hava olayıdır. Sıcak hava dalgaları, özellikle yaz aylarında sağlık riskleri oluşturabilir, tarım ve enerji tüketiminde artışa neden olabilir. Ayrıca, orman yangınları ve kuraklık gibi çevresel etkileri tetikleyebilir.


Sis Oluşumu

Hava içindeki su buharının yoğunlaşarak gözle görülür su damlacıkları şeklinde havada asılı kalması olayıdır. Sis, özellikle sabah erken saatlerde veya geceleyin oluşur ve trafikte görüş mesafesini azaltarak güvenlik riski oluşturabilir.


Şimşek ve Yıldırım

Atmosferdeki elektrik yüklerinin aniden boşalması sonucu oluşur ve genellikle gök gürültüsü ile eşlik eden parlak ışık çakmasıdır. Şimşek ve yıldırım, fırtına bulutlarının içinde veya arasında, ya da bulut ile yeryüzü arasında gerçekleşebilir ve çarpma riski, orman yangınları ve elektrik kesintilerine yol açabilir.


Sahra Tozu Taşınımı

Sahra Çölü'nden kalkan toz partiküllerinin yüksek atmosfer akımlarıyla başka bölgelere taşınması sürecidir. Bu toz taşınımı, atmosferin kimyasal bileşimini etkileyebilir, okyanuslarda besin maddesi döngüsüne katkıda bulunabilir ve hava kalitesi üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.


Sürdürülebilir İklim Eylemleri

İklim değişikliğiyle mücadele için alınan uzun vadeli ve etkili önlemlerdir. Bu eylemler, sera gazı emisyonlarının azaltılmasını, yenilenebilir enerji kullanımının teşvik edilmesini ve çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini içerir.


Sıcaklık ve Nem İlişkisi

Sıcaklık arttıkça havanın tutabileceği nem miktarı da artar. Bu ilişki, hava durumu ve iklim tahminleri için önemli olup, aşırı sıcak havalarda yüksek nem oranları insan sağlığı için risk oluşturabilir.


Sıcaklık İnversiyonu

Normal şartlar altında atmosferde yükseldikçe sıcaklığın azalması beklenirken, tersine bir durumda yüzeye yakın soğuk hava tabakasının üstünde sıcak hava kütlesinin oluşmasıdır. Sıcaklık inversiyonu, hava kirliliğinin sıkışmasına ve yerel hava kalitesinin kötüleşmesine neden olabilir.


Şehir Isı Adası

Şehirlerde, yapılaşma ve insan faaliyetleri nedeniyle oluşan, çevre bölgelere göre daha yüksek sıcaklık alanlarıdır. Bu ısı adaları, enerji tüketimini artırabilir, hava kalitesini düşürebilir ve yerel iklimi değiştirebilir.


Süblimasyon

Katı haldeki bir maddenin doğrudan gaz haline geçmesi olayıdır. Kar ve buzun buharlaşması gibi doğal süreçlerde gözlemlenir ve bu durum kar örtüsünün ve buzulların küresel ısınma ile ilişkili olarak azalmasında rol oynar.


Sülfat Aerosolleri

Endüstriyel faaliyetler ve volkanik patlamalar sonucu atmosfere salınan küçük parçacıklardır. Bu aerosoller, Güneş ışığını yansıtarak yeryüzünün soğumasına yardımcı olabilir, ancak aynı zamanda asit yağmurunun oluşumuna da neden olabilir.


Sis Basıncı

Sis olaylarında atmosferik basınç düşüşlerinin gözlenmesi durumudur. Genellikle yüksek nem ve düşük rüzgar hızının kombinasyonu ile oluşan sis, sabit ve düşük basınç koşullarında daha stabil ve yoğun hale gelir. Sis basıncı, hava trafik düzenlemesi ve ulaşım güvenliği açısından önem taşır çünkü görüş mesafesini ciddi şekilde sınırlar ve havaalanlarındaki uçuş gecikmelerine neden olabilir.


Şafak Aydınlanması

Güneş doğmadan önce gökyüzünde görülen ilk ışığın belirmesidir. Şafak vakti, günün ilk ışıklarını taşır ve genellikle güneşin ufuk çizgisinin altından yansıyan güneş ışığı ile oluşur. Şafak aydınlanması, genellikle hava durumu tahminlerinde güneş ışığının süresi ve yoğunluğu için bir gösterge olarak kullanılır.


Sirkülasyon Modelleri

Hava ve okyanus akımlarının genel hareketlerini tanımlayan modellerdir. Bu modeller, genellikle global ve bölgesel ölçekte hava durumu ve iklim değişikliklerini anlamak için kullanılır ve mevsimsel hava durumu paternlerini, uzun vadeli iklim değişikliklerini ve okyanus sıcaklığındaki dalgalanmaları tahmin etmekte yardımcı olur.


Süper Hücre Fırtınası

Genellikle şiddetli yıldırım, dolu ve bazen tornado üreten, kendi içinde dönen ve çok organize olmuş bir fırtına türüdür. Süper hücre fırtınaları, meteorologlar için büyük ilgi odağıdır çünkü potansiyel olarak ciddi hava olaylarını ve önemli hava değişikliklerini öngörmenin anahtarıdır.


Sedimentasyon ve İklim

Yer çekiminin etkisiyle su veya hava içinde asılı duran katı parçacıkların yavaşça çökmesi sürecidir. Sedimentasyon, iklim değişikliği ile ilişkili olarak su kalitesi, toprak erozyonu ve kıyı şeritleri değişiklikleri gibi çeşitli çevresel süreçlerde etkilidir.


Sıcaklık Anomali

Normal değerlerden sapmalar gösteren sıcaklık olayıdır. Bu anomali, uzun vadeli iklim değişikliklerinin belirlenmesinde önemli bir gösterge olarak kullanılır ve genellikle küresel ısınma veya soğuma trendlerinin belirlenmesinde yardımcı olur.


Sıcaklık Asimilasyonu

Meteorolojik uydu verileri ve yer istasyonlarından gelen sıcaklık ölçümlerinin birleştirilerek daha doğru hava durumu modelleri oluşturulması sürecidir. Bu teknik, sıcaklık tahminlerinin doğruluğunu artırır ve iklim değişikliği araştırmaları için temel veri sağlar.


Sürekli Don

Buzulların ve kalıcı kar örtüsünün bulunduğu yerlerde yıl boyunca devam eden don olayıdır. Sürekli don, kutup bölgeleri ve yüksek dağlık alanlarda ekosistemlerin yapısını ve işleyişini belirler ve küresel iklim sistemine önemli katkılarda bulunur.


Şehir Planlamasında İklim Değişikliği

Şehir planlamasında, artan sıcaklık, sık sık yaşanan şiddetli hava olayları ve su taşkınları gibi iklim değişikliği etkilerinin dikkate alınmasıdır. Uygun yapılandırma, yeşil alanların genişletilmesi ve altyapının dayanıklılığını artırma çabaları bu kapsamda yapılır.


Sahil Güvenlik ve İklim Değişikliği

Sahil güvenlik, iklim değişikliğinden kaynaklanan yükselen deniz seviyeleri, artan fırtına sıklığı ve şiddeti ile mücadelede önemli rol oynar. Bu değişiklikler, kıyı koruma ve acil durum müdahale planlarının gözden geçirilmesini ve güncellenmesini gerektirir.


Sıcaklık İle İlgili Sağlık Sorunları

Aşırı sıcak veya soğuk hava koşulları, insan sağlığı üzerinde ciddi etkilere sahip olabilir. Sıcak hava dalgaları sırasında artan sıcak çarpması ve dehidratasyon vakaları gibi sağlık sorunlarına dikkat edilmesi gerekir.


Stratosferik Ozon

Stratosferde, Güneş'ten gelen zararlı ultraviyole (UV) ışınlarını emen ve yeryüzündeki yaşam için koruma tabakası sağlayan ozon katmanıdır. Stratosferik ozon seviyelerindeki değişiklikler, ozon deliği ve cilt kanseri riskleri gibi konularla doğrudan ilişkilidir.


Sıcaklık Ölçekleri

Sıcaklığı ölçmek için kullanılan birim sistemleri. Dünya genelinde en yaygın kullanılan sıcaklık ölçekleri Celsius ve Fahrenheit'tir. Celsius derecesi suyun donma noktasını 0, kaynama noktasını ise 100 olarak kabul ederken, Fahrenheit derecesinde bu değerler sırasıyla 32 ve 212'dir. Bilimsel araştırmalarda genellikle Kelvin sıcaklık ölçeği kullanılır.


Süperhücre Fırtına Oluşumu

Şiddetli hava koşulları ve tornado oluşturma potansiyeli yüksek olan, özelleşmiş fırtına tipi. Bu fırtınalar, atmosferdeki yüksek düzeyde nem, sıcaklık farklılıkları ve güçlü rüzgar değişimleri ile tetiklenir. Süperhücreler, genellikle yıldırım, şiddetli yağış, dolu ve hatta tornado gibi ekstrem hava olaylarına neden olur.


Su Buharı ve İklim

Atmosferdeki su buharının sera gazı olarak rolü, Dünya'nın ısınma sürecinde kritik öneme sahiptir. Su buharı, Güneş'ten gelen ısıyı tutar ve yeryüzüne ısı olarak yansıtır, bu döngü iklim sistemlerinin temelini oluşturur ve hava durumu paternlerini belirler.


Sahil Erozyonu

Deniz seviyesindeki yükselme, kuvvetli dalgalar ve akıntıların neden olduğu sahil şeridinin aşınması. Sahil erozyonu, kıyı şeridinde yaşayan topluluklar için ciddi bir sorun oluşturur ve bu aşınma, kıyı hatlarını, habitatları ve insan yapısı altyapıyı tehdit eder.


Sis ve Görüş Mesafesi

Sis, hava durumu gözlemlerinde görüş mesafesini belirleyen ana faktörlerden biridir. Yoğun sis, karayolu ve hava trafiği için ciddi güvenlik riskleri oluşturur ve genellikle sabahın erken saatlerinde ve gece geç saatlerde, özellikle nemli koşullarda oluşur.


Sıcak Çarpması

Vücudun aşırı sıcaklıkta düzgün bir şekilde soğutma işlevini yerine getirememesi durumunda yaşanan sağlık sorunudur. Sıcak çarpması, yüksek sıcaklık ve nem kombinasyonunda özellikle risklidir ve ciddi sağlık sorunlarına veya ölüme yol açabilir.


Şehirsel Su Yönetimi

Nüfus artışı ve yoğunlaşan kentleşme ile birlikte, şehirlerdeki su kaynaklarının etkin yönetimi ve korunması giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Şehirsel su yönetimi, su tasarrufu, atık su arıtma ve yağmur suyunun yeniden kullanımı gibi stratejileri içerir.


Sahra Sıcaklığı

Sahra Çölü'nün karakteristik yüksek sıcaklıkları, çevresindeki iklimi etkileyen bir faktördür. Gündüzleri çok yüksek sıcaklıklara ulaşan Sahra, geceleyin hızla soğur. Bu ekstrem sıcaklık değişimleri, global hava dolaşım paternlerini ve yakın bölgelerdeki hava koşullarını etkiler.


Sıcaklık Ekstremaları

Hava durumu kayıtlarında, normal sıcaklık aralıklarının dışına çıkan olağandışı yüksek veya düşük sıcaklıklar. Bu ekstremalar, insan sağlığı, tarım, enerji tüketimi ve genel iklim değişiklikleri üzerinde önemli etkiler yaratır.


Sera Etkisi ve Küresel Isınma

Sera gazlarının atmosferdeki artışı, yeryüzünden yansıyan ısı enerjisinin uzaya kaçmasını engeller ve Dünya'nın ortalama sıcaklığının artmasına neden olur. Bu durum, küresel ısınma olarak bilinen genel iklim değişikliğinin temel sebebidir.


Sülfür Dioksit Emisyonları

Yanma süreçleri ve volkanik aktiviteler sırasında atmosfere salınan gaz. Sülfür dioksit, asit yağmuruna ve hava kalitesinin kötüleşmesine neden olabilir ve solunum sorunlarına yol açabilir.


Şiddetli Yağış Olayları

Kısa sürede büyük miktarda yağışın düşmesi. Şiddetli yağışlar sel, heyelan ve diğer su baskını olaylarını tetikleyebilir ve buna bağlı olarak topluluklar ve altyapı üzerinde yıkıcı etkilere sahip olabilir.


Suyun Isınma Kapasitesi

Su, yüksek bir ısınma kapasitesine sahip olduğundan, çevresindeki hava sıcaklığını dengeleme yeteneğine sahiptir. Bu özellik, okyanus ve denizlerin iklimi düzenleyici rol oynamasına olanak tanır. Suyun bu yüksek ısınma kapasitesi, kıyı şeritlerindeki iklim koşullarının iç kesimlere kıyasla daha ılıman olmasını sağlar ve mevsimsel sıcaklık değişikliklerinin daha yavaş olmasına neden olur.


Stratifikasyon

Atmosfer veya bir su kütlesinde, çeşitli yoğunluk katmanlarının oluşumudur. Atmosferdeki stratifikasyon, hava kirliliğinin yüksekliklere göre dağılımını etkileyebilir ve yerel hava durumu koşullarına etki edebilir. Su kütlelerindeki stratifikasyon ise suyun sıcaklık, tuzluluk ve oksijen seviyelerinin derinliğe göre değişimini belirler ve bu da su altı canlıları için yaşam koşullarını etkiler.


Sicak Adalar

Şehir içerisinde, binaların, yolların ve diğer insan yapısı yüzeylerin çok fazla ısı emmesi ve gece boyunca bu ısıyı yavaşça atmosfere salması sonucu oluşan fenomen. Şehir merkezleri, genellikle çevre bölgelere kıyasla daha yüksek gece sıcaklıklarına sahip olabilir, bu da enerji tüketimini artırır ve hava kalitesini azaltır.


Sis Kalkanları

Genellikle deniz veya okyanus üzerindeki sıcak su buharının soğuk hava ile karşılaşması sonucu oluşan sis. Bu tür sisler, özellikle büyük su kütlelerinin yakınındaki kıyı şehirleri için navigasyon ve ulaşımı zorlaştırabilir.


Şiddetli Yağış Trendleri

Küresel iklim değişikliği bağlamında, şiddetli yağış olaylarının frekans ve şiddetinde gözlemlenen artışlar. Bu trendler, sel risklerini artırabilir ve altyapı, tarım ve ekosistemlere zarar verebilir.


Sürgün Akışları

Toprak yüzeyinden yağış sularının yüzey akışı yoluyla taşınmasıdır. Bu su akışı, toprak erozyonunu artırabilir ve yüzey su kalitesini etkileyebilir. Şehirleşme ve arazi kullanımı değişiklikleri, sürgün akış dinamiklerini değiştirebilir.


Süper Isı Dalgaları

Beklenenden çok daha yüksek sıcaklık ve nem oranlarının birleştiği, uzun süreli ve şiddetli sıcak hava dalgaları. Bu dalgalar, insan sağlığı üzerinde ciddi etkilere sahip olabilir ve geniş çaplı toplumsal ve çevresel sorunlara neden olabilir.


Sera Etkisi Nedenselliği

Sera gazları tarafından atmosferde tutulan ısının, yeryüzünün genel sıcaklığının artmasına sebep olan süreç. Bu etki, iklim değişikliğinin anlaşılmasında ve insan faaliyetlerinin çevresel etkisini azaltma çabalarında merkezi bir konudur.


Sürekli Nem Ölçümleri

Meteorolojide, atmosferdeki su buharı miktarının sürekli olarak izlenmesi ve kaydedilmesidir. Nem ölçümleri, hava durumu tahmini, iklim çalışmaları ve insan sağlığına etkilerini değerlendirmede kullanılır.


Su Kalitesi ve İklim Değişikliği

İklim değişikliği, su kalitesini birçok yolla etkileyebilir, örneğin sıcaklık artışları su ekosistemlerindeki kimyasal reaksiyon hızlarını değiştirebilir veya yağış paternlerini etkileyebilir. Bu değişiklikler, su kaynaklarının yönetimini ve korunmasını daha da zorlaştırır.


Sıcaklık Tabakası Değişimleri

Atmosferin farklı yüksekliklerinde sıcaklık dağılımındaki değişiklikler. Bu tabakalar, hava hareketlerini ve dolayısıyla hava durumu paternlerini ve iklimi etkileyebilir.


Şehir İklim Modifikasyonu

İnsan faaliyetlerinin şehirlerdeki iklim üzerinde oluşturduğu etkiler. Bu modifikasyon, yapıların, asfaltın ve diğer yüzeylerin ısının emilimi ve yayılımı yoluyla yerel sıcaklıkları etkileyebilir.


Şimşek Aktivitesi ve İklim Değişikliği

Şimşek aktivitesinin, atmosferik koşulların değişimiyle nasıl etkilendiğinin incelenmesi. Artan sıcaklıklar ve atmosferdeki nem değişiklikleri şimşek olaylarının sıklığını ve şiddetini etkileyebilir.


Sıcak Deniz Akıntıları

Okyanusların ve denizlerin belirli bölgelerinde sıcak suyun yüzey akıntılarıyla taşınması olayıdır. Bu akıntılar, çevresindeki bölgelerin iklimini büyük ölçüde etkileyebilir, ılıman iklim koşulları yaratır ve deniz canlılarının dağılımını etkiler. Ayrıca, sıcak deniz akıntıları, hava durumu paternlerinin ve yağış miktarlarının belirlenmesinde önemli faktörlerdendir.


Şiddetli Kar Fırtınaları

Yoğun kar yağışıyla birlikte güçlü rüzgarların eşlik ettiği hava olaylarıdır. Bu tür fırtınalar genellikle ulaşımı aksatır, elektrik kesintilerine neden olur ve can ve mal güvenliği için tehdit oluşturur. Kış mevsiminde kar fırtınalarının etkili olduğu bölgelerde, acil durum yönetimi ve halkın bilgilendirilmesi hayati önem taşır.


Sahra Çölü'nden Gelen Toz Taşınımı

Sahra Çölü'nden yükselen ve yüksek atmosfer katmanları aracılığıyla Avrupa, Amerika ve Asya'ya kadar ulaşabilen toz partiküllerinin uzun mesafe taşınımıdır. Bu toz bulutları, hava kalitesini ve insan sağlığını etkileyebilir, ayrıca atmosferin kimyasını ve uzak bölgelerin ekosistemlerini değiştirebilir.


Sıcaklık ve Yağış İlişkisi

Sıcaklık artışları genellikle buharlaşmayı hızlandırır ve dolayısıyla yağış miktarını ve paternlerini etkiler. Bu durum, su kaynakları yönetimi, tarım ve enerji üretimi gibi birçok alanda önemli sonuçlar doğurur. İklim değişikliğiyle birlikte sıcaklık ve yağış ilişkisinin değişmesi beklenen bir fenomendir.


Sis Çözücüler

Özellikle havaalanları ve limanlar gibi kritik alanlarda sisin olumsuz etkilerini azaltmak için kullanılan teknolojik çözümlerdir. Bu sistemler, görüş mesafesini artırarak uçuş ve deniz güvenliğini sağlamak için sisin dağıtılmasına yardımcı olur.


Şiddetli Yağmur Riski

Belirli bir bölgede kısa sürede yüksek miktarda yağışın düşme ihtimalidir. Bu risk, seller, su baskınları ve toprak kaymaları gibi doğal afetlere yol açabilir ve yerleşim yerlerinde ciddi hasara neden olabilir. Şiddetli yağmur riski, hava durumu tahminlerinde ve acil durum planlamasında dikkate alınan bir faktördür.


Sera Gazı İzleme

Atmosferdeki sera gazı konsantrasyonlarının izlenmesi, bu gazların kaynakları ve emisyon paternleri üzerine yapılan çalışmalar. İzleme, iklim değişikliğiyle mücadelede etkili politikaların geliştirilmesine yardımcı olur ve sera gazı emisyonlarının azaltılması için küresel çabaların bir parçasıdır.


Sıvılaşma ve Yağış

Sıvılaşma, su buharının soğuyarak sıvı suya dönüşme sürecidir ve bu süreç yağışların oluşumuna yol açar. Yağış paternleri, iklim değişikliği, toprak kullanımı ve su kaynakları yönetimi için kritik öneme sahiptir.


Sesli Rüzgar

Rüzgarın yüksek hızlarda esmesiyle oluşan ses fenomeni. Bu ses, rüzgar hızının dolaylı bir göstergesi olarak kullanılabilir ve bazen rüzgarın etkisi altındaki yapılar ve doğal oluşumlar tarafından üretilir. Sesli rüzgar, ayrıca rüzgar enerjisi potansiyelinin anlaşılmasında kullanılır.


Sera İçi İklim Kontrolü

Tarım ve botanik araştırmalarında kullanılan seralarda, bitkilerin ideal büyüme koşullarını sağlamak için uygulanan iklim kontrol yöntemleri. Sera içi iklim kontrolü, sıcaklık, nem, ışık ve diğer çevresel faktörlerin düzenlenmesini içerir ve verimliliği maksimize etmek için hayati öneme sahiptir.


Şehirleşme ve Mikroiklim

Şehirleşme sürecinin, yerel mikroiklim üzerindeki etkileri. Yapıların, asfaltın ve diğer insan yapımı yüzeylerin ısıyı emmesi ve rüzgar paternlerini değiştirmesi, şehirlerde mikroklima değişikliklerine neden olabilir.


Sürüklenen Kar

Rüzgarın etkisiyle karın bir yerden diğerine taşınması ve yığılması olayıdır. Bu süreç, kış aylarında karla kaplı bölgelerde yol ve rayların kapanmasına neden olabilir ve kar temizleme çalışmalarını zorunlu kılar.


Sıcak Su Kütlesi Etkisi

Sıcak su kütlesinin, üzerinde bulunduğu bölgenin iklimine etkisi. Örneğin, El Niño olayı sırasında Pasifik Okyanusu'nda sıcak su kütlesinin artması, dünya genelinde hava durumu paternlerinde değişikliklere ve aşırı hava olaylarına yol açabilir.


Stratosferik Sıcaklık

Stratosfer, atmosferin yaklaşık 10 ila 50 kilometre arasındaki katmanıdır ve bu katmanda sıcaklık genellikle yükseklikle birlikte artar. Stratosferik sıcaklık değişimleri, ozon tabakasındaki değişikliklerle ve yüksek irtifa hava akımlarıyla yakından ilişkilidir. Bu değişimler, alt atmosferdeki hava durumu paternlerini ve küresel iklimi etkileyebilir.


Şehirsel Isı Stresi

Şehirlerdeki yapıların ve asfalt gibi yüzeylerin güneş ışığını emmesi ve ısıyı tutması sonucu oluşan yüksek sıcaklıklardır. Bu ısı stresi, yaz aylarında insan sağlığını tehdit eder ve özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olan kişiler için risk oluşturur. Ayrıca enerji talebini artırır ve su kaynaklarını tükenmeye sürükler.


Sülfür Emisyonları ve Asit Yağmurları

Yanma prosesleri sırasında atmosfere salınan sülfür dioksit ve diğer sülfür bileşikleri, su buharıyla reaksiyona girerek asit yağmurlarını oluşturur. Asit yağmurları, ormanlara, göllere ve tarım alanlarına zarar verebilir, ayrıca binaların ve tarihi eserlerin yıpranmasına neden olur.


Su Vapuru Feedback Mekanizması

Atmosferdeki su buharı miktarının artması ile atmosferin daha fazla ısı tutması arasındaki pozitif geri bildirim döngüsüdür. Bu mekanizma, iklim sistemini etkileyen kritik bir süreçtir ve küresel ısınma etkilerini artırabilir.


Sıcaklık Terselmesi

Atmosferde, yer yüzeyine yakın soğuk hava katmanının üzerinde sıcak hava tabakasının oluştuğu durumdur. Sıcaklık terselmesi, hava kirliliği gibi gazların ve partiküllerin yer seviyesine yakın bölgelerde sıkışmasına neden olur ve bu da hava kalitesini düşürür ve sağlık problemlerine yol açabilir.


Sıcaklık Kaynaklı Göç

İklim değişikliğinin neden olduğu sıcaklık artışları sebebiyle, insan ve hayvan popülasyonlarının yaşanabilir bölgelere göç etmesi. Bu göçler, ekosistemler üzerinde baskı oluşturur ve sosyoekonomik sistemlerde değişimlere sebep olur.


Şiddetli Hava Koşullarının Yaygınlığı

Küresel ısınma ile birlikte artan şiddetli hava olayları, özellikle tropik fırtınalar, şiddetli yağışlar ve kuraklık gibi olayların daha sık ve yoğun yaşanmasıdır. Bu koşullar, altyapıya zarar verebilir ve tarım üretimini olumsuz etkileyebilir.


Sıcak Deniz Yüzeyi Sıcaklıkları

Okyanus ve denizlerin yüzey sıcaklıklarındaki artış, hava durumu paternlerini ve deniz ekosistemlerini etkiler. Bu artış, deniz canlıları için stres faktörü oluşturabilir ve mercan resiflerinin ağarmasına neden olabilir.


Sahil Koruma Projeleri

Kıyı şeritlerini erozyon, yükselen deniz seviyeleri ve şiddetli hava koşullarının etkilerinden korumak için geliştirilen projeler. Bu projeler, doğal habitatların ve insan yerleşimlerinin korunmasına yönelik mühendislik ve çevre bilimi çalışmalarını içerir.


Sis Dağıtıcı Cihazlar

Yoğun sisin görüş mesafesini artırmak ve trafik güvenliğini sağlamak için kullanılan teknolojik cihazlar. Bu cihazlar, havaalanları ve karayollarında sisin olumsuz etkilerini azaltmayı amaçlar.


Sürdürülebilir Kalkınma ve İklim Değişikliği

Ekonomik büyüme ve çevre koruma arasında dengeli bir yaklaşım gerektiren kalkınma modeli. İklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir parçasıdır ve enerji, su ve gıda güvenliği gibi alanlarda etkin çözümler sunar.


Sıcaklık Sınırlandırmaları

İklim koşullarının insan aktiviteleri üzerindeki kısıtlayıcı etkileri. Örneğin, aşırı sıcaklık koşulları inşaat, tarım ve dış mekan spor etkinliklerini sınırlayabilir. Sıcaklık sınırlandırmaları, çalışma koşullarını ve toplum sağlığını korumak için önlemler alınmasını gerektirir.


Şafak Vakti Sıcaklığı

Günün en erken saatlerinde ölçülen sıcaklık. Şafak vakti sıcaklığı, genellikle gece boyunca atmosferdeki radyasyon kaybı nedeniyle günün en düşük değerlerinden birini alır. Bu süre zarfında, sıcaklık ve nem oranındaki değişimler, bitkilerin çiğ almasına ve potansiyel olarak tarım ürünleri üzerinde etki etmesine sebep olabilir.


Şehirlerarası Isı Farklılıkları

Farklı şehirlerdeki sıcaklık farkları, yerel iklim koşulları, kentsel planlama ve şehir yapısının özellikleri gibi faktörlerden kaynaklanabilir. Şehirlerarası ısı farklılıkları, özellikle ısı adası etkisiyle kentsel bölgelerde daha belirgindir ve enerji talebi ile hava kalitesine doğrudan etki eder.


Şiddetli Rüzgarlar ve Erozyon

Güçlü rüzgarların toprak, kum ve diğer yüzey materyallerini aşındırması ve taşıması sonucu oluşan erozyon türüdür. Şiddetli rüzgarlar, özellikle çıplak ve kuru arazilerde erozyonu hızlandırır, toprak verimliliğini düşürür ve çölleşme sürecine katkıda bulunur.


Şimşek Çakış Frekansı

Bir alanda şimşek çakışlarının sıklığını ifade eder. Şimşek çakış frekansı, bölgedeki hava durumu koşulları ve mevsimsel iklim özellikleriyle ilişkilidir ve şiddetli hava olaylarının tahmininde önemli bir gösterge olarak kullanılır.


Şehirsel Nüfus Yoğunluğu ve Isı

Şehirlerdeki yüksek nüfus yoğunluğunun oluşturduğu ısı. İnsan aktiviteleri ve yoğun yapılaşma nedeniyle, şehirler daha fazla ısı üretir ve bu ısı, çevre şehirlere kıyasla sıcaklık artışına neden olur. Şehirsel ısı, hava kalitesini düşürebilir ve şehir içi ekosistemleri değiştirebilir.


Şiddetli Yağışların Toprak Üzerindeki Etkileri

Toprağın aşırı yağışlar sırasında su tutma kapasitesinin aşılması ve suyun yüzey akışı yoluyla hızla hareket etmesi. Bu etki, toprak erozyonu ve sel riskini artırabilir ve tarım arazileri üzerinde uzun vadeli olumsuz etkiler yaratabilir.


Şehir İklimi

Şehirlerin özgün yapılaşma ve betonlaşma koşullarının oluşturduğu mikroiklim. Bu mikroiklim, genellikle yüksek binaların rüzgar ve güneş ışığını engellemesi, azalan yeşil alanlar ve artan araç emisyonları ile karakterizedir ve genellikle ısı adası etkisi yaratır.


Şemsiye Etkisi

Güneş ışığının yeryüzüne ulaşmasını engelleyen atmosferik olaylar veya nesneler tarafından yaratılan gölge etkisi. Örneğin, volkanik patlamalar sonucunda atmosfere yayılan kül bulutları, Güneş ışığını engelleyebilir ve yeryüzü sıcaklığının düşmesine neden olabilir.


Şeffaflık ve Hava Kalitesi

Atmosferin şeffaflığı, hava kirliliği seviyeleri ve görüş kalitesi ile doğrudan ilişkilidir. Atmosferin şeffaflığı, parçacıklar ve gazlar tarafından azaltılabilir ve bu durum genellikle sağlık ve çevre üzerinde olumsuz etkiler yaratır.


Şimşek Oluşum Mekanizması

Şimşek, bulutlar içerisinde veya bulutlarla yeryüzü arasında elektrik yüklerinin dengesizliği sonucu oluşur. Bu mekanizma, yüksek enerjili ve görsel olarak etkileyici bir doğa olayıdır ve genellikle şiddetli hava durumları ile ilişkilidir.


Şurup Etkisi ve Atmosfer

Yüksek sıcaklık ve nem oranlarının birleştiği sıcak iklim koşullarında, hava "şurup gibi" ağır ve yapışkan hissedilebilir. Bu koşullar, özellikle tropik ve subtropik iklimlerde, insan sağlığı ve konfor üzerinde önemli etkiler yaratır ve genellikle enerji tüketimini artırır.


Şehirleşme ve Havalandırma

Şehirleşme sürecinin, doğal hava akışı ve havalandırma üzerindeki etkisi. Yüksek bina yoğunlukları, dar sokaklar ve azalan yeşil alanlar nedeniyle, şehirlerde hava sirkülasyonu kısıtlanabilir ve bu durum sıcak hava dalgaları sırasında hava kalitesini ve sıcaklığı olumsuz etkileyebilir.