P harfi ile başlayan hava durumu terimleri

Alfabetik Sıralama


Polar İklimi

Genellikle kutuplara yakın bölgelerde görülen soğuk iklim tipidir. Polar iklimi, yıl boyunca düşük sıcaklıklar ve az yağış ile karakterize edilir. Bu iklimdeki sert koşullar, bitki ve hayvan yaşamını ciddi şekilde sınırlar ve bölgedeki yaşamı zorlaştırır. Kutuplar, küresel iklim sistemi için önemli bir rol oynar çünkü büyük miktarda Güneş ışınını yansıtarak Dünya'nın ısınma dengesine katkıda bulunurlar.


Permafrost Erimesi

Sürekli donmuş toprak tabakasının, sıcaklık artışlarına bağlı olarak erimesi olayıdır. Permafrostun erimesi, karbondioksit ve metan gibi sera gazlarının atmosfere salınımını artırabilir, bu da iklim değişikliğini hızlandırır. Ayrıca, altyapıya zarar verebilir ve arazi kullanımı üzerinde değişikliklere neden olabilir.


Pozitif Geri Bildirim Döngüsü

İklim sisteminde meydana gelen bir değişikliğin, daha fazla değişikliği tetiklemesi sürecidir. Örneğin, buzulların erimesi Dünya'nın albedo değerini düşürür ve daha fazla ısı emilimine neden olur, bu da buzulların daha hızlı erimesini sağlar ve küresel ısınmayı hızlandırır.


Psikrometrik Ölçümler

Hava nemini ve sıcaklığını belirlemek için kullanılan ölçümlerdir. Psikrometre adı verilen bir cihazla yapılan bu ölçümler, hava durumu tahmini, iklim çalışmaları ve insan konforunun değerlendirilmesinde kullanılır.


Pilus Bulutları

Bazı kümülüs ve kümülonimbus bulutlarının üst kısımlarında görülen, çoğu zaman fırtına öncesi gelişen, tüy şeklinde bulut formasyonlarıdır. Pilus bulutları, hava durumu gözlemcileri için yaklaşan şiddetli hava koşullarının bir işareti olabilir.


Pazartesi Etkisi

Büyük şehirlerdeki hava kirliliği seviyelerinde hafta başında görülen artış fenomenidir. Bu, hafta sonu boyunca azalan trafik ve endüstriyel aktivitelerin ardından pazartesi günleri normal aktivite seviyelerine dönülmesiyle ilişkilidir.


Pasifik Sıcaklık Anomalisi

Pasifik Okyanusu'nun belirli bölgelerinde sıcaklık normallerinden sapmalar olarak tanımlanır. Bu anomaliler, küresel hava ve iklim paternlerini etkileyebilecek El Niño ve La Niña olaylarıyla ilişkilendirilir.


Paleoklimatoloji

Geçmiş iklim koşullarını inceleyen bilim dalıdır. Fosil kayıtları, buzul çekirdekleri ve tortul tabakalar gibi doğal arşivleri kullanarak, Dünya'nın iklim tarihini çözümlemeye çalışır. Bu çalışmalar, iklim değişikliğinin anlaşılması ve gelecekteki iklim modellerinin geliştirilmesi için önemlidir.


Planetary Boundary Layer (PBL)

Yer yüzeyine en yakın atmosfer katmanı olup, yer ve atmosfer arasındaki enerji, momentum ve madde alışverişinin gerçekleştiği bölgedir. PBL'nin dinamikleri, hava kalitesi ve hava durumu tahmini için temel önem taşır.


Partikül Madde Konsantrasyonu

Atmosferdeki katı ve sıvı partiküllerin yoğunluğudur. Bu partiküller, hava kirliliği kaynaklarından gelir ve solunum yolu hastalıkları, görüş mesafesinde azalma ve asit yağmuru gibi çevresel sorunlara yol açabilir.


Polar Vorteks

Kış aylarında kutuplarda oluşan ve soğuk hava kütlesini içinde tutan geniş alçak basınç alanıdır. Polar vorteks güçlü olduğunda kutup soğukları kendi bölgesinde kalır, zayıfladığında soğuk hava kütlesi daha güney enlemlere hareket edebilir ve kış koşullarını etkileyebilir.


Poyraz

Genellikle soğuk hava getiren kuzeydoğudan esen rüzgar türüdür. Türkiye'de özellikle kış aylarında etkili olan poyraz, karadeniz üzerinden gelen nemli havayı da beraberinde taşır ve Marmara ile Karadeniz bölgelerinde yağışa neden olur. Soğuk ve yağışlı hava koşulları poyrazın hakim olduğu günlerde sıkça görülür.


Polar Fırtınaları

Kutup bölgelerinde gelişen ve genellikle şiddetli rüzgarlarla birlikte yoğun kar yağışı getiren hava olaylarıdır. Bu fırtınalar, kutuplarda ve yüksek enlemlerde yaşayan insanlar ve faaliyetler için ciddi riskler oluşturabilir. Ayrıca, bu fırtınalar deniz buzulları ve okyanus akıntıları üzerinde de etkili olabilirler.


Permafrost ve Küresel Isınma

Sürekli donmuş toprak katmanları olan permafrostun, küresel ısınma ile erimesi sonucunda serbest kalan metan ve karbon dioksit gazları atmosferdeki sera gazı konsantrasyonunu artırır. Bu durum küresel ısınmayı daha da tetikler ve karasal ekosistemlerdeki karbon dengesini bozar.


Piknik Etkisi

İnsanların açık hava etkinlikleri sırasında yaptıkları mangal, kamp ateşi gibi faaliyetlerin çevresel etkileridir. Bu tür etkinlikler, özellikle yaz aylarında orman yangını riskini artırabilir ve hava kalitesini etkileyebilir. Ayrıca, bu faaliyetler yerel hava durumu koşullarına da etki edebilir.


Plüvyometre

Yağış ölçümünde kullanılan bir cihazdır. Genellikle bir kaptan oluşan plüvyometre, belirli bir zaman aralığında bir yerde düşen yağış miktarını toplar ve kaydeder. Yağış verileri, hava durumu tahminlerinde ve iklim çalışmalarında kullanılır.


Paleotemperatür Kayıtları

Geçmiş dönemlere ait sıcaklık verilerinin incelenmesidir. Buz çekirdekleri, deniz sedimanları ve ağaç halkaları gibi çeşitli kaynaklardan elde edilen paleotemperatür kayıtları, iklimin nasıl değiştiğini ve bu değişikliklerin nedenlerini anlamak için kullanılır.


Polar Girdap

Kış aylarında kutup bölgelerinde oluşan ve genellikle çok soğuk hava koşullarına neden olan yüksek basınçlı hava dönencesidir. Polar girdap, soğuk havanın kutuplarda kalmasını sağlayan doğal bir bariyer işlevi görür ve bu dönence zayıfladığında orta enlemlere soğuk hava dalgaları sürükleyebilir.


Pazartesi Yağış Paternleri

Haftanın belirli günlerinde, özellikle pazartesi günleri gözlemlenen yağış paternleridir. Endüstriyel aktivitelerin hafta sonu durmasıyla birikmiş olan hava kirlilik partikülleri, yağışın oluşumuna yardımcı olabilir ve bu durum pazartesi günleri yağış miktarının artmasına neden olabilir.


Pilot Balonlar

Meteorolojide, atmosferin üst katmanlarındaki hava hareketlerini ölçmek için kullanılan balonlardır. Pilot balonlar, yüksekliğe bağlı rüzgar hızı ve yönünü belirleyebilir ve bu veriler hava durumu tahminleri ve araştırmalar için önemlidir.


Potansiyel Evapotranspirasyon

Bir bitki örtüsünün veya açık bir su yüzeyinin mevcut iklim koşullarında teorik olarak ne kadar su buharlaştırabileceğini ifade eder. Bu miktar, sulama gereksinimlerini belirlemede ve su kaynakları yönetiminde kullanılır.


Pasat Rüzgarları

Dünya'nın dönüşü ve atmosferik basınç farkları nedeniyle esen sabit rüzgarlardır. Pasat rüzgarları, özellikle ekvator çevresindeki iklimi etkiler ve denizcilik tarihinde önemli bir yere sahiptirler. Ayrıca, bu rüzgarlar tropikal yağış paternlerini ve okyanus akıntılarını da etkiler.


Partiküllerin Atmosferik Taşınımı

Atmosferdeki küçük katı ve sıvı parçacıkların rüzgarla taşınmasıdır. Bu taşınım, kirliliğin yayılmasına, bulut oluşumuna katkıda bulunabilir ve hava kalitesi ile iklim üzerinde etkiler yaratır.


Peyzaj ve İklim İlişkisi

Peyzajın fiziksel yapısı ve bitki örtüsü kompozisyonunun bölgesel iklim üzerindeki etkisi. Şehirlerdeki yeşil alanlar ve su kütleleri gibi peyzaj elemanları, yerel sıcaklık ve nem dengesini etkileyebilir ve mikroklima koşullarını iyileştirebilir.


Presipitasyon (Yağış)

Atmosferden sıvı veya katı halde yere düşen su miktarını ifade eder. Presipitasyon, yağmur, kar, dolu ve sisleme şeklinde olabilir ve bölgesel su döngüsü, tarım, su kaynakları yönetimi ve iklim çalışmaları için kritik önem taşır. İklim modellerinde, presipitasyon tahminleri, yağışın miktarı, zamanlaması ve yoğunluğunu anlamak için kullanılır.


Pampero Rüzgarları

Arjantin ve Uruguay'da görülen soğuk, kuru ve şiddetli rüzgarları tanımlar. Bu rüzgarlar, genellikle güneybatıdan gelir ve yaz aylarında şiddetli fırtınalara neden olabilir. Pampero'nun etkisiyle hızlı sıcaklık düşüşleri ve yoğun yağışlar görülebilir, bu da tarım ve şehir yaşamı üzerinde önemli etkilere sahip olabilir.


Plankton Çiçeklenmesi ve İklim

Su yüzeyinde plankton popülasyonunun mevsimsel olarak hızlı bir şekilde artış göstermesi olayıdır. Plankton çiçeklenmesi, karbon döngüsü ve okyanus ekosistemlerinin sağlığı için önemlidir çünkü büyük miktarlarda karbondioksit emer ve oksijen üretir. Ancak, aşırı çiçeklenme su kalitesini bozabilir ve deniz hayatı için zararlı olabilir.


Polar Geceleri

Kutup bölgelerinde, güneşin günlerce veya haftalarca ufuk çizgisinin altında kaldığı dönemdir. Polar geceleri sırasında bölge tamamen karanlıkta kalır ve bu, bölgesel iklim koşulları üzerinde ve orada yaşayan insanlar ve vahşi yaşam üzerinde belirgin etkilere sahiptir.


Perde Bulutları

Dikey gelişim göstermeyen ve genellikle yüksek irtifalarda oluşan ince bulut tabakalarıdır. Perde bulutları, genellikle güzel hava koşullarının habercisidir ve gün batımında veya doğumunda güzel renklerin oluşumuna neden olabilir. Ancak, bazı durumlarda, yüksek seviye cephe sistemlerinin varlığını gösterir ve değişen hava koşullarının işaretçisi olabilir.


Psikrometrik Tablo

Hava sıcaklığı ve nispi nem oranlarını kullanarak, hava durumu ile ilgili çeşitli diğer ölçümleri hesaplamak için kullanılan bir çizelgedir. Psikrometrik tablolar, HVAC sistemlerinin tasarımı ve hava kalitesi değerlendirmelerinde sıklıkla başvurulan bir araçtır.


Petrel Fırtınaları

Deniz üzerinde oluşan ve genellikle şiddetli rüzgarlarla beraber gelen tropikal olmayan fırtınalardır. Petrel fırtınaları, genellikle belirli deniz rotaları üzerinde seyreden gemiler için risk oluşturur ve denizcilik güvenliğini etkiler.


Pik Sıcaklık Değerleri

Bir bölgede belirli bir zaman aralığında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerleridir. Pik sıcaklık değerleri, enerji tüketimi analizlerinde, halk sağlığı uyarılarında ve iklim değişikliği çalışmalarında önem taşır.


Polar Stratosferik Bulutlar

Stratosferde, kutuplarda oluşan ve ozon tabakasının yıkımında rol oynayabilen yüksek irtifa bulutlarıdır. Bu bulutlar, ozon deliğinin oluşumuna katkıda bulunan kimyasal reaksiyonlar için gerekli koşulları sağlar ve iklim üzerinde dolaylı etkileri vardır.


Prekürsör Gazlar ve İklim

Atmosferdeki kimyasal reaksiyonlar için gerekli başlangıç maddelerini ifade eder. Bu gazlar, özellikle ozon oluşumu ve diğer atmosferik kimyasal süreçlerde kilit rol oynar. Prekürsör gazların kontrolü, hava kalitesi yönetimi ve iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir stratejidir.


Pus Bulutları

Genellikle yer seviyesine yakın ve düşük yüksekliklerde oluşan, çok ince su damlacıkları içeren bulut türüdür. Pus, görüş mesafesini azaltabilir ve özellikle trafik ve havacılık için risk oluşturabilir.


Pasifik Decadal Oscillation (PDO)

Kuzey Pasifik Okyanusu'nun sıcaklık paternlerindeki on yıla yayılan doğal dalgalanmalarıdır. PDO, Kuzey Amerika'nın iklimini ve Pasifik kıyılarında ekosistemlerin sağlığını etkileyebilir ve aynı zamanda balıkçılık verimliliği üzerinde de etkileri olabilir.


Paleoiklim Verileri ve Değerlendirmesi

Geçmiş iklim koşullarına dair verilerin toplanması ve değerlendirilmesi sürecidir. Buz çekirdekleri, tortul tabakalar, ağaç halkaları ve fosiller, geçmiş iklim koşulları hakkında bilgi sağlayabilir ve bu bilgiler, iklim değişikliği ve onun ekosistemler üzerindeki etkilerini anlamak için kullanılır.


Polar Soğuk Cephe

Kutuplardan gelen soğuk hava kütlesinin, daha sıcak hava kütlesi ile karşılaşması sonucu oluşur. Bu cephe, genellikle keskin sıcaklık düşüşleri, rüzgar yönünde değişiklikler ve yoğun yağış gibi hava olaylarına neden olur. Polar soğuk cepheler özellikle kış aylarında kar yağışlarının başlıca sebeplerindendir ve çoğunlukla şiddetli hava koşulları getirirler.


Plase Etkisi

Yerleşim yerlerindeki binaların, yolların ve diğer yapay yüzeylerin yağışın yere ulaşma şeklini ve miktarını etkileyen fenomendir. Yapılaşma sonucu doğal su döngüsü bozulabilir ve bu durum kentsel sel riskini artırabilir. Plase etkisi, şehir planlaması ve altyapı tasarımında önemli bir göz önünde bulundurulması gereken faktördür.


Poyrazın Tarım Üzerindeki Etkileri

Türkiye'de kuzeydoğudan esen soğuk ve kuru rüzgar olan poyraz, özellikle Karadeniz bölgesinde tarım üzerinde etkili olabilir. Poyraz, bitkilerin su ihtiyacını artırabilir ve soğuk hava dalgaları sebebiyle tarımsal üretimde verim düşüklüğüne yol açabilir. Rüzgar erozyonu ve bitki hastalıkları da bu rüzgarın etkileri arasındadır.


Pampero Rüzgarlarının İklim Değişikliği

Arjantin'de yaşanan şiddetli pampero rüzgarları, bölgesel iklim değişikliğinin bir parçası olarak görülebilir. Bu rüzgarların şiddeti ve sıklığı, küresel iklim değişikliği ile artabilir veya azalabilir, bu da bölgesel tarım, ekosistem sağlığı ve hava kalitesi üzerinde önemli etkiler yaratır.


Permafrost Alanlarının Karbon Salımı

Permafrost alanlarının erimesi ile serbest kalan karbonun miktarı, küresel karbon döngüsünde önemli bir rol oynar. Bu karbon salımı, atmosferdeki sera gazı seviyelerini artırarak iklim değişikliğine katkı sağlar ve ekosistemler üzerinde uzun süreli etkiler yaratır.


Pasifik Soğuk Su Kütlesi

Pasifik Okyanusu'nun derinliklerinde yer alan ve yüzeye göre daha soğuk olan su kütlesidir. Bu soğuk su kütlelerinin hareketi, deniz canlılarının yaşam alanlarını, besin maddesi dağılımını ve yüzeydeki iklim şartlarını etkiler.


Pilot Balon Gözlemleri ve Hava Durumu Tahminleri

Atmosferin üst katmanlarına çıkarılan pilot balonların sağladığı veriler, hava durumu tahminlerinin doğruluğunu artırabilir. Rüzgar yönü ve hızının yanı sıra sıcaklık ve nem gibi atmosferik özelliklerin ölçülmesinde kullanılan pilot balonlar, meteoroloji biliminin önemli araçlarındandır.


Plüvyometrik Verilerin Toplanması

Yağış miktarının ölçülmesi ve kaydedilmesinde kullanılan plüvyometrik veriler, hidrolojik modellerin ve su kaynakları yönetiminin temelini oluşturur. Bu veriler aynı zamanda tarım planlaması, sellerin önlenmesi ve iklim araştırmaları için de kritik öneme sahiptir.


Potansiyel Evapotranspirasyon Değerleri

Bir bölgenin iklim koşullarına göre teorik maksimum buharlaşma oranını gösterir. Potansiyel evapotranspirasyon değerleri, su kaynakları yönetimi ve tarımsal su ihtiyacının belirlenmesinde kullanılır. Ayrıca, iklim değişikliği ile değişebilir ve bölgesel su döngüsü üzerinde etkileri olabilir.


Pasat Rüzgarlarının Ekolojik Etkileri

Pasat rüzgarları, dünya çapında çeşitli iklim ve ekolojik etkilere sahiptir. Bu sabit rüzgarlar, deniz canlılarının göç yollarını ve besin maddesi dağılımını etkiler, bu da deniz ekosistemlerinin yapısını ve biyoçeşitliliğini doğrudan etkileyebilir.


Partikül Madde Kirliliği ve Sağlık Etkileri

Hava kirliliğine katkıda bulunan ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olan partikül maddelerdir. Uzun süreli maruz kalma solunum yolu hastalıkları, kalp rahatsızlıkları ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir. Ayrıca, bu partiküller iklim değişikliğini etkileyebilir ve görüş mesafesini azaltabilir.


Peyzaj Değişikliklerinin İklim Üzerindeki Etkisi

Peyzaj özelliklerindeki değişikliklerin, özellikle şehirlerde ve kırsal alanlarda yerel iklim koşulları üzerinde etkisi büyüktür. Ormanlık alanların azalması, su yüzeylerinin değiştirilmesi ve arazi kullanımı değişiklikleri gibi faktörler, mikroiklim koşullarını ve genel iklimi etkileyebilir.


Polar Sirkülasyon

Kutup bölgelerindeki yüksek ve alçak basınç sistemleri arasındaki dolaşımdır. Kutuplar genellikle düşük sıcaklıklar nedeniyle yüksek basınç alanları oluşturur ve bu basınç farklılıkları, rüzgarların oluşumunu ve yönünü belirler. Polar sirkülasyon, kutup ikliminin karakteristiği ve deniz ile hava ulaşım yolları üzerinde etkili olan önemli bir atmosferik fenomendir.


Pozitif Işınlama İndeksi

Güneş ışığının yeryüzüne düşen toplam miktarını ölçen bir indekstir. Bu indeks, güneş ışığının bolluğu ve güneş enerjisi potansiyeli hakkında bilgi verir ve aynı zamanda tarım, vitamin D sentezi ve genel hava durumu tahminlerinde kullanılır.


Polar Kıyı İklimi

Kutup bölgelerine yakın kıyı şeritlerinde görülen iklim tipidir. Bu iklim türü, kıyıya yakınlık nedeniyle iç kesimlere göre daha yumuşak hava şartlarına sahiptir. Denizden gelen nem, kıyı şeridinde daha sık yağışlara ve sıcaklıkta daha az dalgalanmaya neden olur.


Psikrometrik Grafik

Hava sıcaklığı ve bağıl nem oranlarının çeşitli psikrometrik değerlerle ilişkilendirildiği grafiktir. Bu grafik, havadaki nemin doyma durumu, çiğ noktası sıcaklığı ve özgül nem gibi çeşitli değerlerin hesaplanmasında kullanılır ve havalandırma, ısıtma ve soğutma sistemlerinin tasarımında önemli bir araçtır.


Planktonik Emisyonlar

Deniz planktonunun atmosfere organik bileşikler ve diğer gazlar emmesi ve yayması süreçleridir. Bu emisyonlar, denizlerin karbon döngüsündeki rolünü ve atmosferin kimyasal bileşimini etkiler. Planktonik emisyonlar, iklim modellerinde ve hava kalitesi tahminlerinde dikkate alınır.


Polar Jet Akımı

Atmosferin üst katmanlarında, kutup bölgelerinde batıdan doğuya doğru esen güçlü rüzgar bandıdır. Bu jet akımı, orta enlemlerdeki hava durumu sistemlerini büyük ölçüde etkiler ve mevsimsel iklim değişikliklerinde önemli bir faktördür.


Pyrocumulus Bulutları

Orman yangınları ve diğer büyük ateşler sırasında oluşan, yükselen sıcak hava nedeniyle oluşan kümülatif bulutlardır. Bu bulutlar, yangınların şiddetini ve yayılma hızını artırabilir ve bazen kendi başlarına şiddetli hava olaylarına neden olabilirler.


Polar Günler

Kutup bölgelerinde, güneşin gece boyunca ufuk çizgisinin altına inmediği dönemlerdir. Bu dönemlerde, kutup bölgeleri sürekli güneş ışığı alır ve bu, bölgenin iklimi üzerinde ve orada yaşayan canlılar için çeşitli etkilere sahiptir.


Partikül Sıkıştırma

Atmosferdeki partiküllerin belirli bir bölgede yoğunlaşması fenomenidir. Bu durum genellikle yüksek basınç sistemleri altında meydana gelir ve hava kirliliğinin yerel olarak yüksek seviyelere ulaşmasına sebep olabilir. Partikül sıkıştırma, solunum sağlığı için riskler oluşturabilir ve hava kalitesi endişelerini artırabilir.


Pleistosen İklim Döngüleri

Yaklaşık 2,6 milyon yıl önce başlayan ve yaklaşık 11.700 yıl önce sona eren, buzul çağlarını ve ara buzul dönemlerini kapsayan iklim döngüleridir. Pleistosen dönemi, buz çekirdekleri, tortul tabakalar ve diğer jeolojik kayıtlar aracılığıyla incelenir ve Dünya'nın iklim tarihi hakkında bilgi sağlar.


Polar Soğuma

Kutuplardan gelen soğuk hava kütlelerinin orta enlemlere doğru yayılmasıyla meydana gelen soğuma olayıdır. Polar soğuma, kış aylarında orta ve düşük enlemlerde ani sıcaklık düşüşlerine yol açabilir ve mevsimsel hava paternlerini etkiler.


Polar Sıcaklık İnversiyonu

Normal koşullarda atmosferde yükseklik arttıkça sıcaklık azalır, ancak polar inversiyon durumunda yer seviyesindeki soğuk hava tabakası üzerinde daha sıcak hava bulunur. Bu olay, kış aylarında kutup bölgelerinde tipiktir ve yer seviyesindeki soğuk hava kirliliği ve dumanın sıkışmasına neden olabilir, bu da yerel hava kalitesini etkileyebilir.


Pasifik Antisiklonu

Büyük Okyanus'un geniş alanlarında etkili olan yüksek basınç sistemi. Antisiklonlar genellikle stabil hava koşullarını beraberinde getirir, bu da Pasifik bölgesinde geniş zaman dilimlerinde güneşli ve kuru hava demektir. Pasifik antisiklonunun hareketleri, Kuzey Amerika'nın batı kıyılarındaki iklimi ve oradaki yağış paternlerini belirler.


Pozitif Toplam Yıldırım Sayısı

Bir bölgede belirli bir zaman aralığında kaydedilen yıldırım sayısı. Yıldırım aktivitesi, atmosferdeki enerji seviyelerini ve hava durumu koşullarını gösterir ve yıldırım sayısındaki artış, genellikle şiddetli hava olaylarının varlığını işaret eder.


Puslu Hava Durumu

Atmosferdeki nemin yoğunlaşması sonucu görüş mesafesinin azaldığı hava durumudur. Pus genellikle sabah ve akşam saatlerinde, özellikle su kütleleri yakınında veya nemli bölgelerde oluşur. Pus, sürüş güvenliği ve hava trafik kontrolü için zorluklar yaratır ve genellikle güneş ışığının dağılmasını sağlayarak soğuk hava koşullarının hafiflemesine yardımcı olur.


Polar Konveksiyon Akımları

Kutup bölgelerinde yüzey soğukluğu nedeniyle havanın yoğunlaşması ve aşağıya doğru hareket etmesiyle oluşan, dikey hava akımlarıdır. Bu akımlar kutuplardaki düşük sıcaklıkları daha da pekiştirir ve bölgesel hava durumu paternlerini etkiler.


Planktonun Karbon Yakalama Kapasitesi

Deniz planktonunun, fotosentez yoluyla atmosferden karbon dioksit emme ve okyanuslarda karbon depolama yeteneği. Bu süreç, deniz ekosistemlerinin ve küresel karbon döngüsünün önemli bir parçasıdır ve iklim değişikliği üzerinde olumlu etkilere sahip olabilir.


Polar Yansıtma Oranları

Kutup bölgelerinin kar ve buz gibi yüzeylerinin güneş ışığını yansıtma kabiliyeti. Yüksek yansıtma oranları, bölgenin ısınmasını yavaşlatır ve küresel iklim üzerinde soğutucu bir etkiye sahiptir. Ancak, buzulların erimesi yansıtma oranlarını düşürür ve ısınmayı hızlandırır.


Paleotsunami Sedimanları

Geçmiş tsunami olaylarının bıraktığı jeolojik izlerdir. Bu sedimanlar, tarih öncesi dönemlerde meydana gelen büyük dalga olaylarının boyutunu ve sıklığını belirlemek için kullanılır ve böylece sismik aktivite ve deniz seviyesi değişimleri hakkında bilgi sağlar.


Polar Buz Örtüsü Dinamikleri

Kutuplardaki buz örtüsünün mevsimsel ve yıllık değişimlerini ve bu değişimlerin küresel deniz seviyesi ve iklim üzerindeki etkilerini inceleyen bilim dalıdır. Bu dinamikler, kutup ekosistemlerinin ve küresel iklimin anlaşılmasında temel öneme sahiptir.


Pik Yük Kullanımı ve İklim

Elektrik tüketiminin belirli saatlerde veya dönemlerde aniden artması ve bu durumun enerji üretimi üzerindeki etkisidir. Pik yük kullanımı, özellikle sıcak hava dalgaları sırasında soğutma sistemleri için enerji talebinin artmasıyla ilişkilidir ve bu durum enerji kaynaklarını ve iklimi etkileyebilir.


Polar Ekspresi

Halk arasında kutuplardan gelen soğuk hava dalgalarına verilen isimdir. Bu ekspres, soğuk kutup havasının hızla daha düşük enlemlere doğru hareket ettiği ve genellikle ani sıcaklık düşüşleri ve kış fırtınaları getirdiği durumları ifade eder.


Pazartesi Yağışı ve Kirlilik

Endüstriyel faaliyetlerin hafta sonu boyunca azalması nedeniyle atmosferde biriken kirleticilerin, hafta başında yağışla beraber yeryüzüne indiği olgusudur. Bu durum, kentsel alanlardaki hava kalitesini ve toplu sağlık koşullarını etkileyebilir.


Prognostik Modelleme

Hava durumu ve iklim tahminleri için kullanılan ileriye dönük modelleme teknikleridir. Bu modeller, mevcut hava durumu verileri ve iklim dinamikleri kullanarak gelecekteki hava durumu koşulları ve iklim değişiklikleri üzerine tahminler yapar. Prognostik modelleme, meteoroloji ve iklim biliminde yaygın olarak kullanılır.