C ve Ç harfi ile başlayan hava durumu terimleri

Alfabetik Sıralama


Cemre

Geleneksel Türk meteoroloji terimi, baharın başlangıcını müjdelen havanın, suyun ve toprağın sırasıyla ısınmasını ifade eder. Olay kültürel olarak önemlidir ve kıştan bahara geçişin yavaş bir geçişi olarak gözlemlenir, genellikle çiftçi almanaklarında ve halk hikayelerinde bahsedilir.


Çığ

Eğimli bir yüzeyden aşağıya doğru hızlı kar akışıdır ve hava koşulları, eğim istikrarsızlığı, sıcaklık veya kar tabakası üzerine ek ağırlık gibi faktörlerle tetiklenebilir. Çığlar, dağlık bölgelerde önemli riskler oluşturur ve hem yerleşimciler hem de ziyaretçiler için dikkat gerektirir.


Çiy

Gece boyunca soğuk yüzeyler üzerinde oluşan su damlacıklarına verilen isimdir ve sabahın erken saatlerinde çimlerde, yapraklarda ve arabalar üzerinde gözlemlenebilir. Bir nesnenin sıcaklığı çevre havasının çiy noktasının altına düştüğünde meydana gelen yoğunlaşmadan kaynaklanır.


Çise

Hafif yağmur olarak da bilinen, havada süzülen ince su damlacıklarından oluşan yağıştır. Çise, genellikle alçak bulutlardan gelir ve uzun süre devam edebilir, sık sık nemli ve kasvetli hava koşullarına neden olur.


Çöl İklimi

Son derece düşük yağış, geniş sıcaklık aralıkları ve seyrek bitki örtüsü ile karakterize edilir. Çöl iklimine sahip bölgeler yoğun güneş ışınımı, yüksek gündüz sıcaklıkları ve soğuk geceler yaşar, bu da onları yaşanması zor ortamlar yapar.


Çisenti

Çiseye benzer ancak daha hafif olan, hava içinde asılı duran çok ince, sis gibi su damlacıklarını tanımlar, neredeyse fark edilmez ancak zamanla ıslak bir yüzey oluşturabilir. Yüksek nemli bölgelerde yaygındır ve nemli bir atmosfer yaratabilir.


Çapraz Rüzgarlar

Belirli bir yolda veya yönde esen rüzgarlarla, özellikle araç veya uçak kullanımında zorluklara neden olabilir. Çapraz rüzgarlar, özellikle pistlerde ve kalkış inişlerde önemlidir ve pilotlar tarafından dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerekir.


Celsius Sıcaklık Ölçeği

Sıcaklığın ölçümünde suyun donma noktasının 0 derece ve kaynama noktasının standart atmosferik basınç altında 100 derece olarak kabul edildiği sıcaklık skalasıdır. Meteorolojide ve dünya genelinde hava ile ilgili raporlamada yaygın olarak kullanılır.


Cape (Konvektif Mevcut Potansiyel Enerji)

Konveksiyon için mevcut enerji miktarının bir ölçüsüdür, şiddetli hava durumu gibi gökgürültülü fırtınaların potansiyelini değerlendirmek için kullanılır. Yüksek CAPE değerleri, daha enerjik ve muhtemelen şiddetli gökgürültülü fırtınaların olasılığını gösterir.


Cephe

İki farklı hava kütlesini ayıran sınırdır ve çeşitli hava olaylarına neden olabilir, örneğin yağmur, kar, bulutlar ve fırtınalar gibi. Cepheler, hava değişiklikleri ve tahminlerinde temel unsurlardır.


Cephesiz Sistem

Tipik bir cephenin varlığı olmadan önemli hava olayları gibi yağış veya fırtınaların meydana geldiği hava durumudur. Bu sistemler, önemli hava olayları üretebilir ve tahminlerde ve hava modellerinde dikkate alınır.


Cyclone İzleme

Siklonlar, merkezi düşük basınçlı büyük hava kitleleri olup, şiddetli rüzgarlar ve fırtınalar getirebilir. Meteorologlar, uydu verileri, radar ve yer istasyonları aracılığıyla siklonların yönünü, hızını ve potansiyel etkilerini izler. Bu bilgiler, halkı ve ilgili kurumları önceden bilgilendirmek için acil durum yönetimi ve hava durumu uyarı sistemlerinde kullanılır.


Cemre Düşmesi

Türk meteoroloji ve takviminde, ilkbaharın başlangıcını simgeleyen ve sırasıyla havanın, suyun ve toprağın ısınmaya başlamasını ifade eden geleneksel bir terimdir. Cemre, kışın sona ermesinin ve doğanın yeniden canlanmasının bir işareti olarak kabul edilir ve tarım toplulukları arasında ekim zamanının planlanması için önemlidir.


Çevre Tahmini

Hava durumunun çevresel sistemler ve vahşi yaşam üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi. Bu tahminler, hava kirliliği, polen seviyeleri, ozon durumu ve alerji riskleri gibi çeşitli faktörleri içerir ve bu bilgiler, kamu sağlığı uyarıları ve çevresel planlama için kritik öneme sahiptir.


Çölleşme

İklim değişikliği, aşırı kullanım ve uygun olmayan toprak yönetimi nedeniyle verimli toprakların çöl haline gelmesi süreci. Bu süreç, yağış modellerindeki değişiklikler ve uzun süreli kuraklık gibi hava durumu olayları ile yakından ilişkilendirilir ve ekolojik dengenin bozulmasına ve tarımsal verim kayıplarına neden olabilir.


Çapraz Cephe

İki karşıt hava kütlesinin birbirine dik olarak kesiştiği ve genellikle karmaşık hava şartlarına yol açan cephe. Çapraz cepheler, rüzgar yönünün ani değişimleri, sıcaklık dalgalanmaları ve yoğun yağışlarla karakterize edilir ve bu durumlar, özellikle hava trafiği ve denizcilik için önemlidir.


Çiy Puanı

Havada yoğuşmanın başladığı sıcaklık. Çiy noktası, havanın nemi ile doygun olduğu anda ölçülür ve bu değer ne kadar yüksekse, hava o kadar nemlidir. Yüksek çiy noktası değerleri genellikle bunalıcı hissedilen hava koşullarının göstergesidir.


Çiğlenme

Hava sıcaklığının gece boyunca düşmesiyle su buharının yoğunlaşarak yerdeki yüzeylere çiğ olarak çökmesi. Çiğlenme olayı, özellikle açık gecelerde ve sakin hava koşullarında meydana gelir ve bitkiler, araçlar ve binaların dış yüzeylerinde görülür.


Cıva Barometresi

Atmosferik basıncı ölçmek için cıva kullanılan geleneksel bir barometre türü. Cıva barometresi, hava basıncındaki değişimleri doğru ve hassas bir şekilde kaydeder ve bu değişimler, hava durumu tahminlerinde önemli bir rol oynar.


Cıvata

Yıldırımın daha az bilinen bir adıdır ve genellikle gök gürültüsü fırtınaları sırasında gözlemlenir. Şimşek cıvataları, büyük elektrik yüklerini taşır ve bulutlarla yer arasında veya bulutlar arasında hızlı deşarjlar sağlar.


Coğrafi İklim Değişikliği

Belirli bir coğrafi konumda, genellikle uzun bir süre boyunca gözlemlenen iklim özelliklerindeki değişiklik. Bu değişiklikler yerel hava durumu paternlerinin yanı sıra geniş çaplı ekosistemler ve biyoçeşitlilik üzerinde etkilere sahip olabilir.


Ceplerdeki Sıcaklık Değişimi

Coğrafi olarak izole edilmiş bölgelerde veya yükseklikteki vadi ve yamaçlarda sıklıkla gözlenen ani sıcaklık farklılıkları. Bu tür değişimler, lokal hava dolaşımı, radyasyon soğutması ve çevre yüzeylerin ısıl özellikleri nedeniyle oluşur ve mikroklima koşullarını etkiler. Ceplerdeki sıcaklık değişimi tarım, şehir planlaması ve turizm için önem taşır.


Cephe Sonrası Yağış

Bir cephenin geçişinden sonra oluşan yağış, genellikle soğuk ve kararlı hava kütlesinin sıcak kütleyi yerinden etmesiyle başlar. Bu yağış tipi, genellikle cephenin hızı ve geçiş süresine bağlı olarak değişir ve tarım, su yönetimi ve genel günlük yaşam üzerinde etkileri olabilir.


Coğrafi Fırtına Etkileri

Fırtınaların coğrafi özelliklere göre değişken etkileri. Dağlar, binalar ve ormanlar gibi coğrafi yapılar, rüzgarın hızını ve yönünü değiştirerek fırtınaların şiddetini ve yağış dağılımını etkileyebilir. Bu etkiler, kent ve bölge planlamasında, ayrıca mühendislik projelerinde dikkate alınmalıdır.


Cıva Sütunu

Atmosferik basıncın ölçülmesinde kullanılan cıva barometrelerindeki cıva sütununun yüksekliği. Basınçtaki değişiklikler, cıva sütununun yüksekliğini değiştirir ve bu, genellikle hava durumu değişikliklerinin bir göstergesi olarak kabul edilir.


Cumuliform Bulutlar

Dikey gelişim gösteren ve genellikle kararlı hava koşullarının altında oluşan bulutlar. Bu bulutlar, kümülüs ve kümülonimbus olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır ve sıklıkla konvektif yağış olaylarıyla ilişkilendirilirler.


Cihanşümul İklim Değişikliği

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin genel adı. Bu terim, dünya çapında sıcaklık ve yağış paternlerinde gözlemlenen ve insan faaliyetleriyle tetiklenen değişimleri ifade eder. Cihanşümul iklim değişikliği, tüm ekosistemler ve insan toplulukları üzerinde derin etkilere sahip olabilir.


Çevresel Rüzgar Modelleri

Belirli bir bölgeye has rüzgar paternleri ve bu paternlerin uzun dönemdeki değişiklikleri. Çevresel rüzgar modelleri, yerel iklim koşulları, kentsel yapının etkileri ve mevsimsel değişimlerle şekillenir ve hava kalitesi, yangın yönetimi ve tarım gibi alanlarda önemlidir.


Çöküntü Alanı

Atmosferdeki bir alçak basınç bölgesinde, hava kütlesinin yukarı yerine aşağı doğru hareket ettiği alan. Çöküntü alanları, genellikle açık ve güneşli hava ile ilişkilidir ve stabil hava koşullarının bir göstergesi olabilir.


Çevre Hava Durumu

Bir bölgenin genel atmosferik koşulları dışında kalan, daha geniş çaplı hava durumu olayları. Çevre hava durumu, genellikle o bölge için yapılan tahminlerin dışında meydana gelen, komşu bölgelerdeki meteorolojik olayları içerebilir.


Çapak Rüzgarları

Özellikle sıcak ve kuru mevsimlerde ortaya çıkan toz taşıyan güçlü rüzgarlar. Bu rüzgarlar çoğunlukla çöl ve kurak bölgelerde görülür ve toz fırtınaları, görüş mesafesinde azalmalar ve solunum sorunları gibi sorunlara yol açabilir.


Çakışma Zonu

İki hava kütlesinin karşılaşma noktası; genellikle önemli hava olaylarının kaynağıdır. Bu bölgelerde, sıcak ve soğuk hava kütlesinin çarpışması sonucunda şiddetli yağışlar, gök gürültülü fırtınalar ve bazen de hortumlar oluşabilir. Çakışma zonları, meteorolojide, özellikle hava durumu tahminlerinde önem taşır.


Çamur Yağmuru

Toz veya kum taneciklerinin yağmur damlacıklarıyla birleşerek yeryüzüne düşmesi; genellikle kurak bölgelerdeki toz fırtınalarından sonra görülür. Bu tür yağışlar, araçlar ve yapılar üzerinde kirli bir tabaka bırakabilir ve özellikle temizlik zorluklarına neden olabilir.


Çevre Kirliliği ve Hava Durumu

Sanayi, trafik ve diğer insan kaynaklı etkinliklerden kaynaklanan hava kirliliği ile hava durumu arasındaki etkileşim. Kirlilik, hava kalitesini bozar ve sis, asit yağmuru gibi fenomenlere katkıda bulunabilir. Hava durumu, kirliliğin dağılımını ve yoğunluğunu etkiler, bu yüzden çevre politikalarında dikkate alınmalıdır.


Çiğ Tanesi

Çiğ oluşumunun donma noktasına ulaştığı hava koşullarında oluşan, donmuş çiğ tanecikleri. Bu tanecikler, kış aylarında ve soğuk sabahlarda sıklıkla görülür ve bitkiler için don riskini artırabilir, ayrıca yollarda kayma tehlikesi yaratabilir.


Cıvalı Termometre

Sıcaklığı ölçmek için cıva kullanılan termometre. Cıvanın sıcaklık değişimlerine olan duyarlı genleşme özelliği sayesinde, cıvalı termometreler, geniş bir sıcaklık aralığında doğru ölçümler yapabilir. Bu termometreler, meteorolojide standart sıcaklık ölçüm araçlarından biridir.


Çorak Topraklar ve İklim

Bitki örtüsünün az veya hiç olmadığı, yağışın düşük olduğu ve bu nedenle toprağın kuru kaldığı topraklar. Çorak toprakların iklimi, genellikle sıcak günler ve soğuk gecelerle karakterize edilir. Bu bölgeler, su kaynaklarının yönetimi ve tarım için özel stratejiler gerektirir.


Çiy Uyarı Sistemi

Çiğ oluşumunun beklenildiği zamanlarda çiftçilere ve bahçıvanlara yönelik yapılan uyarılar. Bitkilerin dondan zarar görmemesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlar ve tarım açısından kritik önem taşır. Çiy uyarı sistemi, hava durumu istasyonları tarafından sağlanan verilere dayanır.


Çevresel Basınç Değişiklikleri

Atmosferdeki basınç değişikliklerinin ekolojik ve çevresel sistemlere etkisi. Basınç değişiklikleri, deniz seviyesinden yüksekliklere, hava kalitesine ve hava durumu koşullarına geniş çapta etki edebilir. Bu değişikliklerin izlenmesi, iklim değişikliğinin anlaşılması için önemlidir.


Çiftçi Tahminleri

Tarım ile ilgili meteorolojik tahminler; çiftçilere ekim, sulama ve hasat gibi tarımsal faaliyetler için rehberlik eder. Bu tahminler, yağış miktarı, sıcaklık, don olayları ve diğer hava koşullarını içerir ve tarımsal üretkenliği doğrudan etkileyebilir.


Çevresel Rüzgar Şartları

Bir bölgenin genel rüzgar koşulları ve bu koşulların çevresel etkileri. Rüzgarlar, hava kirliliğini, polen dağılımını ve nem transferini etkileyebilir. Aynı zamanda, rüzgar şartları yangınların yayılması, hava kalitesi ve yerel ekosistemler için de önemlidir.


Cirrokümülüs Bulutları

Yüksek irtifa bulutları olan cirrokümülüsler, ince, beyaz ve genellikle yamalı bulut kümeleridir. Bu bulutlar, genellikle iyi hava koşullarının habercisidir ancak bazen hava durumunun değişeceğine dair işaretler de taşıyabilir. Genellikle havacılık için önemli olan bu bulutlar, yüksek irtifa uçuşları sırasında görülebilir.


Cirostratüs Bulutları

Cirostratüs bulutları, genellikle gökyüzünü bir örtü gibi kaplayan yüksek, ince bulut tabakalarıdır. Güneş ışığını difüze ederek halo fenomenine neden olabilirler. Genellikle yaklaşan bir yağış sisteminin belirtisi olarak kabul edilir ve bu bulutlar, geniş alanlarda hava durumunun değişeceğini gösterir.


Cephe Geçişi

Cepheler, soğuk ve sıcak hava kütlesinin birleştiği sınırlardır. Cephe geçişi sırasında genellikle sıcaklıkta ani değişiklikler, şiddetli yağışlar ve fırtınalar görülür. Bu durumlar, hava durumu tahminlerinde önemli yer tutar ve tarım, ulaşım, denizcilik gibi birçok sektörü etkiler.


Coğrafi İklim Koşulları

Belirli bir yerin topografyası, yüksekliği ve enlemi gibi coğrafi özelliklerinin iklim üzerindeki etkisi. Coğrafi iklim koşulları, o bölgenin hava durumunu, bitki örtüsünü ve genel yaşam koşullarını şekillendirir. Bu koşullar, yerel hava durumu örüntülerinin anlaşılması için temel faktörlerdir.


Çapraz Fırtına

Bir bölgede rüzgarın hızının beklenmedik bir şekilde artması ve yön değiştirmesiyle meydana gelen fırtına. Bu tip fırtınalar, denizcilik ve havacılık için risk oluşturabilir ve ani hava değişikliklerine neden olarak dış mekan aktivitelerini etkileyebilir.


Çevre Sıcaklığı

Bir bölgenin anlık hava sıcaklığı. Çevre sıcaklığı, günlük hava durumu raporlarında sıklıkla verilen bir değerdir ve bireylerin giyiminden, binaların ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarına kadar geniş bir etki alanına sahiptir.


Çöküş Bölgesi

Atmosferin belirli bir bölgesinde hava kütlesinin yere doğru inmesi, genellikle güneşli ve açık hava şartları ile ilişkilidir. Bu alanlar stabil hava durumunun ve yüksek basınç sistemlerinin etkisinde olabilir ve yerel iklim şartlarını belirler.


Çağlayan Bulutlar

Rüzgarın etkisiyle oluşan ve su dalgalarını andıran dalgalı bulut formları. Bu bulutlar genellikle hava kütlesinin kararlı olduğu ancak rüzgarın yüksek olduğu durumlarda oluşur ve görsel olarak etkileyici manzaralar yaratır.


Çiy Çözünürlüğü

Çiyin oluşumu ve buharlaşma süreçleri boyunca, havadaki nemin yüzeylerde sıvı olarak yoğunlaşması ve tekrar buharlaşması döngüsü. Bu fenomen, özellikle gece ve sabah erken saatlerde serin ve nemli koşullarda meydana gelir.


Çevresel Hava Değişiklikleri

İnsan faaliyetlerinin, doğal olayların veya mevsimsel geçişlerin neden olduğu hava durumu değişiklikleri. Bu değişiklikler, hava kalitesinden, ekolojik dengelere ve tarımsal faaliyetlere kadar çeşitli alanları etkiler.


Çevresel Nem

Atmosferdeki su buharı miktarını ifade eden bir kavramdır. Çevresel nem, hava sıcaklığına bağlı olarak değişir ve yüksek olduğunda sıkışıp boğucu bir hava hissi yaratır. Aşırı nem, insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir ve bazen yoğun sis oluşumuna neden olabilir. Nem ölçümü, hava durumu tahmini ve iklim çalışmalarında önemli bir parametredir.


Çöl Sıcaklığı

Çöllerde gündüzleri gözlemlenen yüksek sıcaklık değerleri ve geceleyin sıcaklık değerlerindeki büyük düşüşler. Bu keskin sıcaklık farkları, çöl ikliminin temel özelliklerindendir ve su kaynakları, bitki örtüsü ve vahşi yaşam üzerinde belirgin etkiler yaratır. Çöl sıcaklığı, bölgesel ve global hava durumu dinamiklerini etkileyebilir.


Çapraz Rüzgarlar

Genellikle havaalanları ve uçuş pistleri için problem yaratan ve uçuş sırasında zorluklara neden olan rüzgar türüdür. Çapraz rüzgarlar, uçakların kalkış ve iniş esnasında manevra kabiliyetlerini sınırlayabilir ve ekstra dikkat gerektiren koşullar yaratır. Pilotlar için çapraz rüzgarlar, güvenlik açısından önemli bir konudur ve uygun önlemlerin alınmasını gerektirir.


Civa Basınç Ölçer

Hava basıncını ölçmek için kullanılan geleneksel bir alettir. Civa, bir tüp içinde hava basıncına bağlı olarak yükselir veya alçalır ve bu değişimler hava durumunun tahmin edilmesinde kullanılır. Civa basınç ölçerler, meteoroloji alanında uzun yıllar boyunca standart bir araç olarak hizmet etmiştir.


Cumulonimbus Bulutları

Yükseklikleri 10 km'ye kadar ulaşabilen ve şiddetli hava olaylarının habercisi olan bulutlardır. Cumulonimbus bulutları, ağır yağmur, şimşek, yıldırım ve bazen hortum gibi fenomenlerle ilişkilendirilir. Bu bulutlar, meteorolojide şiddetli hava durumu uyarılarının en önemli göstergelerinden biridir.


Çevre Kirliliği Tahminleri

Hava kirliliği seviyelerinin tahmin edilmesi, insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerinin anlaşılması için kritik bir süreçtir. Bu tahminler, sanayi tesislerinin, araçların emisyonları ve diğer kirlilik kaynaklarından yayılan zararlı maddelerin atmosferdeki hareketini ve yoğunluğunu değerlendirir. Kirlilik tahminleri, halk sağlığı koruma önlemlerinin alınmasında yardımcı olur.


Çözünürlük Seviyesi

Hava durumu tahmin modellerinin detaylılık düzeyini ifade eder. Yüksek çözünürlük seviyesi, daha kesin ve yerel hava durumu tahminlerine olanak tanır. Bu, özellikle karmaşık hava durumu paternlerinin ve yerel iklim özelliklerinin anlaşılmasında önemlidir.


Çöllerde Yağış Olayları

Çöllerde ender olarak meydana gelen yağış olayları, genellikle kısa süreli ancak şiddetli olabilir. Çöl yağışları, sel riskini artırabilir ve çöl ekosistemleri için nadir bulunan su kaynaklarını sağlar. Bu yağışların tahmin edilmesi ve yönetilmesi, çöl çevresinde yaşayan topluluklar ve hayvanlar için hayati önem taşır.


Çift Katmanlı Bulutlar

İki farklı yükseklikte bulunan bulut katmanlarının birleşmesiyle meydana gelen bulut türüdür. Bu bulutlar, hava durumu sistemlerinin etkileşimi ve atmosferik koşulların karmaşıklığı hakkında bilgi verir. Çift katmanlı bulutlar, bazen ısı ve nem transferinde önemli roller oynar ve hava durumu tahminlerinde dikkate alınması gereken bir özelliktir.


Çizgili Bulut Oluşumları

Rüzgarın etkisiyle uzun çizgiler halinde düzenlenmiş bulut oluşumları. Bu bulutlar, genellikle yüksek irtifadaki hava akışlarının yönünü ve hızını yansıtır ve havacılık için önemlidir. Çizgili bulut oluşumları, bazen jet akımlarıyla ilişkilendirilebilir ve hava durumu tahminlerinde kullanılabilir.


Cehennem Sıcakları

Aşırı yüksek sıcaklık dönemlerine verilen ad. Genellikle yaz aylarında meydana gelen bu sıcaklık dalgaları, insan sağlığı üzerinde ciddi riskler taşır ve enerji tüketimi, su kullanımı ve tarım üzerinde büyük etkiler yaratır. Cehennem sıcakları, küresel ısınma bağlamında daha sık ve şiddetli hale gelmektedir.


Çalkantılı Atmosfer

Hava kütlesinin kararsız ve değişken olduğu atmosfer koşulları. Bu durum, hava akışının düzensizliği ve sıcaklık farklılıkları nedeniyle oluşur ve genellikle ani hava değişikliklerine, şiddetli yağışlara ve fırtınalara yol açar. Pilotlar ve denizciler için çalkantılı atmosfer, ekstra dikkat ve önlem gerektirir ve bu koşullar hava trafik yönetiminde özel planlamaları zorunlu kılar.


Cemre Sistemi

Baharın yaklaşmasıyla hava, su ve toprağın sırasıyla ısınmasına atıfta bulunan geleneksel Türk meteorolojik terimi. Her bir "cemre" düşmesi, genellikle bir hafta arayla gerçekleşir ve kış mevsiminin bitmekte olduğunu ve ilkbaharın başlamakta olduğunu gösterir. Tarım toplulukları için bu, ekim ve dikim zamanlarının planlanmasında önemli bir gösterge olarak hizmet eder.


Çiy Noktası

Havada yoğuşmanın başlayacağı sıcaklık derecesi. Çiy noktası ne kadar yüksekse, havadaki nispi nem oranı da o kadar yüksektir. Yüksek çiy noktası genellikle baskın ve rahatsız edici hava hissinin bir göstergesidir ve insanlar için konfor seviyesini düşürebilir.


Çığ Uyarı Servisi

Kış mevsiminde ve karla kaplı dağlık alanlarda çığ tehlikesine karşı halkı uyaran ve bu konuda bilgi veren hizmet. Çığ uyarı servisi, karın kalınlığı, sıcaklık değişimi, yağış miktarı ve diğer etkenler dikkate alınarak risk analizi yapar ve güvenlik önlemlerinin alınmasına yardımcı olur.


Çevresel Hava Kirliliği İzleme

Hava kirliliği seviyelerini ölçen ve izleyen sistem. Sanayi tesisleri, araç emisyonları ve diğer insan kaynaklı etkinliklerden kaynaklanan kirliliğin yoğunluğunu ve türünü belirler. Bu izleme, hava kalitesinin korunması ve çevresel sağlık risklerinin azaltılmasında hayati önem taşır.


Coğrafi Yükseklik ve İklim İlişkisi

Bir bölgenin yüksekliğinin iklim özellikleri üzerindeki etkisi. Yükseklik arttıkça genellikle sıcaklık düşer ve yağış türleri değişebilir. Bu ilişki, dağlık alanlarda kar yağışı miktarının ve sıcaklık gradyanının anlaşılmasında önemlidir ve bölgesel hava durumu tahminleri için kritik bir faktördür.


Çapraz Hava Kondisyonları

Bir hava akımının başka bir hava akımıyla çapraz olarak kesiştiği durum. Bu durum, özellikle uçakların iniş ve kalkışı sırasında zorlayıcı olabilir ve denizcilikte de manevra kabiliyetini etkileyebilir. Çapraz hava koşulları ayrıca yangınların yayılması gibi doğal afetler üzerinde de belirleyici olabilir.


Çevre Modelleri

Meteoroloji ve iklim biliminde kullanılan, bir bölgenin çevresel koşullarını simüle eden modeller. Bu modeller, hava kirliliği, su döngüsü ve ekosistem sağlığını etkileyen faktörleri içerir ve uzun vadeli çevresel planlama ve politika geliştirmede kullanılır.


Çıkan Sis

Genellikle sabah saatlerinde güneşin yükselmesiyle birlikte sıcaklık artışına bağlı olarak meydana gelen sisin dağılması. Bu olay, görüş mesafesinin iyileşmesini sağlar ve özellikle trafik güvenliği açısından önemlidir.


Çığ Tehlikesi

Kış aylarında veya erken ilkbaharda, karın biriktiği yamaçlarda aşırı birikme veya erime sonucu meydana gelebilen ani kar kaymasıdır. Çığlar, dağlık bölgelerde yaşayan veya bu bölgelerde aktivitelerde bulunan insanlar için ciddi risk oluşturur. Çığ tehlikesinin belirlenmesinde karın yoğunluğu, sıcaklık, eğim ve karın altındaki katmanların durumu gibi faktörler dikkate alınır.


Çapraz Cephe

İki karşıt hava kütlesinin bir araya gelerek oluşturduğu, sıklıkla şiddetli hava durumu değişikliklerine neden olan cephe türüdür. Çapraz cepheler, genellikle kuvvetli yağış, gök gürültülü fırtınalar ve hızlı sıcaklık değişimleri ile ilişkilidir. Bu cepheler özellikle havacılık için önem teşkil eder ve dikkatli meteorolojik analiz gerektirir.


Çöl Tozları

Rüzgarla taşınan ve genellikle çöllerden gelen ince toz partikülleri. Çöl tozları, uzun mesafeler kat edebilir ve atmosferin üst katmanlarına kadar ulaşabilir. Bu tozlar, gökyüzünün renginde değişimlere, solunum problemlerine ve hava kalitesinde düşüşe neden olabilir.


Cephe Çizgisi

Bir cephenin iki farklı hava kütlesi arasındaki sınırını oluşturan çizgidir. Cephe çizgileri hava haritalarında farklı sembollerle gösterilir ve meteorolojide önemli bir tahmin unsuru olarak kabul edilir. Cepheler, hava durumu ve iklim etkileşimlerinde kritik rol oynar.


Cephesel Sistemler

Ön cephe, arka cephe ve oklüzyon cephesi gibi farklı hava kütlesel etkileşimlerin oluşturduğu sistemlerdir. Bu sistemler, genellikle kapsamlı hava değişikliklerine ve çeşitli hava olaylarına neden olur. Cephesel sistemlerin takibi, hava durumu tahmini ve iklim bilimi için esastır.


Cıva Termometresi

Sıcaklığı ölçmek için cıva kullanılan bir tür termometre. Cıva genleşme ve daralma özellikleri sayesinde, sıcaklık değişikliklerini doğru bir şekilde yansıtır ve genellikle laboratuvarlar ve meteorolojik istasyonlar tarafından kullanılır.


Çamur Fırtınaları

Özellikle kuru ve rüzgarlı koşullarda, toprak ve ince çamur partikülleriyle kaplı alanlardan rüzgarın kaldırdığı toz ve çamur karışımıdır. Bu fırtınalar görüş mesafesini ciddi şekilde azaltabilir ve solunum sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.


Çevre Sıcaklığı Tahminleri

Gün içindeki ve gelecek günlerdeki hava sıcaklığı değişikliklerinin tahmini. Bu tahminler, günlük ve uzun vadeli hava durumu raporlarında yer alır ve tarım, enerji tüketimi ve genel günlük yaşam planlaması için hayati önem taşır.


Çok Yıllık İklim Verileri

Uzun süreli hava durumu gözlemleri ve kayıtlarına dayanan iklim verileri. Bu veriler, bir bölgenin iklim modelini oluşturmak ve iklim değişikliği analizleri yapmak için kullanılır. Çok yıllık iklim verileri, trend analizi ve iklim tahminlerinde temel bir referans sağlar.


Çığlık Rüzgarları

Yüksek hızda esen ve genellikle yüksek binaların arasında veya dar geçitlerde oluşan rüzgarlardır. Bu rüzgarlar, ses çıkartarak eser ve bazen tehlikeli olabilirler. Şehir planlaması ve inşaat mühendisliği açısından bu rüzgarların etkileri dikkate alınmalıdır.


Çevresel Denge Değişiklikleri

İklim değişikliği veya çevresel faktörlerden kaynaklanan dengesizlikler. Bu değişiklikler, ekolojik sistemler, tarım alanları ve su kaynakları üzerinde etkili olabilir ve uzun vadeli çevresel stratejilerin geliştirilmesini gerektirebilir.


Çaprazlama İndiksi

Farklı hava kütlesel katmanların karışımı sonucunda oluşan ve hava durumu tahminlerinde kullanılan bir indikstir. Çaprazlama indiksi, özellikle şiddetli hava olayları ve hava kirliliği seviyelerinin tahmininde kullanılır.


Çözülen Yağış

Hava sıcaklığındaki artış ile kar veya buzun eriyerek suya dönüşmesi ve yağış olarak toprağa çökmesidir. Çözülen yağış, bahar aylarında veya sıcak hava dalgalarının ardından sıkça görülür ve sel riskini artırabilir.


Çapraz Cephe

İki farklı hava kütlesinin bir araya gelerek oluşturduğu, genellikle yoğun yağışlara ve fırtınalara sebep olan cephe türüdür. Bu tür cepheler, sıcaklık ve rüzgar yönündeki ani değişikliklerle karakterize edilir ve hava durumu tahminlerinde önemli bir yere sahiptir. Çapraz cepheler özellikle havacılıkta ve denizcilikte dikkatle izlenmelidir.


Çiğdem

Genellikle sabahları bitkilerin yüzeyinde görülen küçük su damlacıklarıdır. Bu doğal olay, gece boyunca atmosferin soğuması ve sıcaklığın çiy noktasının altına düşmesiyle meydana gelir. Çiğ, bitkiler için hayati su kaynağı oluştururken, ziraat ve bahçecilikte de önemli bir rol oynar.


Cemre

İlkbaharın başlangıcını müjdeleyen ve sırasıyla havada, suda ve toprakta meydana gelen ısı artışı dönemleridir. Geleneksel Türk meteorolojisine göre, her cemre kışın soğuğunu azaltır ve doğanın uyanışına katkıda bulunur. Cemre düşmesi, halk arasında baharın geldiğinin kabul edilen bir göstergedir.


Cıva Barometresi

Hava basıncını ölçmek için kullanılan ve içinde cıva bulunan alet. Cıva barometresi, atmosferdeki basınç değişikliklerini hassas bir şekilde algılayabilir ve bu değişiklikler genellikle hava durumu tahminlerinin yapılmasında kullanılır. Cıva barometresinin okumaları, hava basıncı haritalarında izobar çizgileri ile temsil edilir.


Çöl Rüzgarları

Özellikle sıcak çöl bölgelerinde esen kuvvetli ve kuru rüzgarlar. Bu rüzgarlar, toz ve kum fırtınalarına yol açabilir ve geniş alanları etkileyebilir. Çöl rüzgarlarının etkisiyle hava kalitesi düşebilir ve görüş mesafesi azalabilir.


Çevresel Basınç

Bir bölgede hava kütlesinin ağırlığına bağlı olarak ölçülen atmosfer basıncıdır. Çevresel basınç, deniz seviyesinden yükseklik, sıcaklık ve nem gibi çeşitli faktörlerden etkilenir. Bu basınç değerlerinin anlaşılması ve takibi, hava durumu tahminleri için esastır.


Çise

Çok ince ve hafif yağış biçimi, genellikle sis ile karışık halde görülür. Çise, özellikle nemli hava koşullarında ve alçak basınç sistemi altında meydana gelir ve havadaki su damlacıklarının küçük oluşu sebebiyle yer yüzeyine yavaşça düşer.


Çoraklık

Bitki örtüsünün az veya hiç olmadığı, yağışın düşük olduğu ve genel olarak su kaynaklarının kısıtlı olduğu topraklardır. Çorak alanlar, genellikle kumullar ve kayalık bölgeler gibi çöl veya yarı çöl iklimlerinde bulunur ve bu bölgeler ekolojik olarak zorlu yaşam koşullarına sahiptir.


Cyclone İzleme

Siklonlar, genellikle tropikal bölgelerde oluşan şiddetli fırtınalardır ve güçlü rüzgarlar, yoğun yağış ve bazen hortumlar içerirler. Cyclone izleme, potansiyel tehlikeleri erken tespit etmek ve gerekli önlemleri almak için uydu verileri, radar ve yer istasyonları tarafından gerçekleştirilir.


Çayır Çimen İklimi

Orta kuşaklarda, genellikle ılıman ve nemli iklim koşulları altında gelişen geniş çayır ve otlak alanlarını ifade eder. Bu iklim tipi, yüksek yağış oranları ve verimli topraklarla karakterize edilir ve çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilmesi için uygundur.


Çamur Fırtınaları

Özellikle kurak ve çöl alanlarında görülen, şiddetli rüzgarların neden olduğu toz ve çamurun havada asılı kaldığı doğal olaydır. Bu fırtınalar solunum problemlerine, görüş mesafesinde azalmaya ve hava kalitesindeki bozulmalara neden olabilir.


Çökme Alanları

Yüksek basınç altında hava kütlesinin yere doğru hareket ettiği ve genellikle güneşli ve açık hava koşullarının görüldüğü meteorolojik alanlar. Çökme, hava kütlesinin stabilizasyonuna ve bulut oluşumunun azalmasına katkıda bulunur ve bu durum genellikle sıcak hava dalgalarında etkili olabilir.


Cezayir Akıntısı

Atlantik Okyanusu'nun kuzeybatısında bulunan bir deniz akıntısıdır. Bu akıntı, sıcak su kütlesini Kuzey Amerika'nın doğu kıyılarından Avrupa'nın batı kıyılarına doğru taşır. Cezayir Akıntısı, Avrupa'nın batı kıyılarının iklimini ılıman tutar ve bölgedeki hava durumu üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir.


Çığlık Rüzgarları

Genellikle yüksek binaların arasında ya da dar sokaklarda şiddetli ve yüksek sesle esen rüzgarlardır. Bu rüzgarlar, engellerden dolayı hızlanır ve yüksek desibelde ses çıkartabilirler. Şehir içindeki rüzgar hareketlerini anlamak ve buna göre yapı planlaması yapmak için önemlidir.


Ceraskier Rüzgarı

Özellikle Osmanlı döneminde İstanbul'da esen bir rüzgar türüdür. Genellikle yaz aylarında hissedilen bu rüzgar, kuzeyden eser ve şehrin havasını serinletir. Ceraskier Rüzgarı, tarihi metinlerde ve halk arasında serinletici etkisiyle bilinir.


Cilvegözü Rüzgarı

Türkiye'nin güney bölgelerinde zaman zaman hissedilen sıcak rüzgardır. Bu rüzgar, genellikle sahillerde yazın ortasında etkili olur ve denizden karaya doğru eser. Cilvegözü Rüzgarı, yerel halk ve turistler tarafından yaz sıcağında serinlik sağlaması açısından sevilir.


Coşkun Fırtına

Denizde veya büyük açık alanlarda meydana gelen ve çok şiddetli rüzgarlarla karakterize edilen fırtınadır. Bu tür fırtınalar, denizcilik için büyük risk oluşturur ve ani gelişebilir. Coşkun Fırtınalar genellikle büyük hasarlara ve deniz kazalarına sebep olabilir.


Cibinlik Bulutları

Yüksek irtifa bulutlarından biri olan ve genellikle ince, hafif bulut tabakaları olarak görülen cirrostratus bulutlarıdır. Bu bulutlar, genellikle gökyüzünü tamamen kaplayarak güneşin silik bir şekilde görünmesine neden olur. Cibinlik Bulutları, genellikle hava durumunun değişeceğinin işaretçisidir.


Çadır Bulutları

Genellikle dağın tepesinde oluşan ve dağın şeklini andıran bulutlardır. Bu bulutlar, yükselen hava akımlarının dağın etrafında yoğunlaşmasıyla meydana gelir. Çadır Bulutları, dağcılık ve havacılık için önemli ipuçları sunar ve genellikle güzel manzaralar yaratır.


Cer-Eğin Rüzgarı

Türkiye'nin iç kesimlerindeki belirli vadilerde esen ve genellikle sıcak hava taşıyan rüzgardır. Bu rüzgar, yerel hava şartlarını etkileyebilir ve özellikle yaz aylarında tarım açısından önem taşır.


Çeper Fırtınası

Belirli bir bölgenin dış kenarlarında meydana gelen ve genellikle o bölgenin merkezine doğru ilerleyen fırtınadır. Çeper Fırtınaları, genellikle bulut oluşumlarının kenarlarında başlar ve iç kesimlere doğru şiddetlenir.


Çakıl Bulutları

Küçük, yuvarlak bulut kümeleri şeklinde oluşan ve genellikle kararsız hava durumunun habercisi olan bulutlardır. Bu bulutlar, konvektif hareketlerle ilişkilidir ve yağışa dönüşebilirler.


Çatallı Yıldırım

Gök gürültülü bir fırtına sırasında gözlemlenebilen ve çatallı bir şekilde çakan yıldırım türüdür. Çatallı Yıldırımlar, genellikle hava kütlesinin içinde veya hava kütlesi ile yer arasında meydana gelir ve şiddetli enerji deşarjı ile karakterize edilir.


Cebbari Sıcaklık

Anormal derecede yüksek hava sıcaklıklarını ifade eder. Cebbari Sıcaklık, genellikle yaz aylarında ortaya çıkar ve sağlık sorunlarına, özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olan kişiler için risk oluşturabilir.


Çengelli Bulut

Halk arasında tornado veya hortum için kullanılan terimdir. Çengelli Bulutlar, çok güçlü rüzgarlar ve hava hareketleri ile oluşur ve büyük yıkıma neden olabilir.


Cıva Düşüşü

Cıva barometresindeki cıva seviyesinin azalması, genellikle bir alçak basınç sisteminin yaklaşmakta olduğunu ve potansiyel olarak kötü hava koşullarının beklendiğini gösterir. Cıva düşüşü, hava durumu tahminlerinde kullanılan önemli bir gösterge olarak kabul edilir.


Çamur Yağışı

Toz ve kum taneciklerinin hava yoluyla taşınması sonucunda, yağmur damlacıklarıyla birleşip yeryüzüne düştüğünde meydana gelen olaydır. Çamur yağışları, özellikle kuru ve tozlu çöllerden esen şiddetli rüzgarlar sonrası görülür. Araçlar ve yapılar üzerinde kirli bir tabaka bırakabilir, görüş mesafesini azaltabilir ve hava kalitesini düşürebilir.


Çalkantı

Atmosferdeki hava akışının düzensiz ve kararsız olması durumudur. Bu, genellikle farklı sıcaklık ve basınçtaki hava kütlesinin karışmasıyla oluşur ve turbulans, şiddetli yağışlar ve fırtına gibi hava olaylarına neden olabilir. Havacılıkta uçuş güvenliği için özel önem taşır.


Çığlık Rüzgarları

Sert ve soğuk kış aylarında, karla kaplı dağlık alanlardan aşağıya doğru esen keskin rüzgarlardır. Yüksek hızlarda esen bu rüzgarlar, sıcaklık hissini daha da düşürebilir ve çığ riskini artırabilir. Bu rüzgarlar yüzünden dışarıda kalmanın tehlikeli olabileceği durumlarda uygun giyinmek hayati önem taşır.


Çözünme Sıcaklığı

Havada bulunan buz kristalleri veya kar tanelerinin erimeye başladığı sıcaklık derecesidir. Bu sıcaklık, genellikle suyun donma noktası olan 0°C civarındadır ancak tuz ve diğer kimyasalların varlığı bu sıcaklığı değiştirebilir. Yolların buzdan arındırılmasında kullanılan tuz, çözünme sıcaklığını düşürür ve kışın ulaşım güvenliğini sağlamada etkilidir.


Cilveli Havalar

Bahar aylarında güneşin etkisiyle hafif ve ılıman geçen hava durumunu ifade eder. Bu tip havalar, genellikle gün içinde sıcaklık değişikliklerinin yoğun olduğu ve insanlar için dışarıda vakit geçirmenin keyifli olduğu zamanları belirtir. Cilveli hava, doğa için uyanış ve yenilenme dönemi olarak da görülür.


Cemre Düşmesi

Geleneksel Türk meteorolojisine göre, ilkbaharın müjdecisi olarak üç defa havaya, suya ve toprağa düşen sıcaklık artışıdır. Her cemre, aralarında yedişer gün olacak şekilde sırasıyla düşer ve baharın başlangıcının yaklaştığını gösterir. Bu dönemler, özellikle tarımsal faaliyetler için planlama yapma açısından önem taşır.


Ceviz Büyüklüğünde Dolu

Dolu fırtınaları sırasında bazen ceviz büyüklüğünde dolu taneleri düşebilir. Bu büyüklükteki dolu taneleri ciddi hasarlara neden olabilir; tarım ürünlerine, araçlara ve yapıların çatılarına zarar verebilir. Büyük dolu tanelerinin beklendiği durumlarda önceden önlem almak önemlidir.


Cıvalı Alçak Basınç

Cıva barometresinin düşük okuması, alçak basınç sisteminin varlığını ve genellikle kötü hava koşullarının yaklaşmakta olduğunu gösterir. Alçak basınç, bulutlanma, yağış ve fırtınalarla ilişkilendirilir ve bu koşulların meteoroloji uzmanları tarafından dikkatle takip edilmesi gerekir.


Cıvalı Yüksek Basınç

Cıva barometresinin yüksek okuması, yüksek basınç sisteminin varlığını ve genellikle iyi hava koşullarının hakim olduğunu gösterir. Yüksek basınç genellikle açık gökyüzü ve az bulutlulukla ilişkilendirilir. Bu tür hava koşulları genel olarak dış mekan aktiviteleri ve havacılık için uygundur.


Ceylan Yürüyüşü

Hava durumu ve rüzgar yönünün tahmin edilmesinde kullanılan bir tabir. Genellikle hafif ve değişken rüzgarların esmesi durumunda kullanılır ve bu tür rüzgarlar, belirli bir düzen veya yoğunluk göstermeden farklı yönlerden esebilir. Ceylan yürüyüşü gibi rüzgarlar, özellikle yelkenliler için zorlayıcı olabilir ve dikkatli seyir planlaması gerektirir.


Ciddi Fırtına Uyarısı

Meteoroloji servislerinin, olası şiddetli fırtınaların yaklaşması durumunda yayınladıkları uyarıdır. Bu uyarılar, güçlü rüzgarlar, ağır yağışlar, yıldırım, dolu ve bazen hortum gibi tehlikeli hava olayları için verilir ve insanların güvende kalması için gerekli önlemleri almalarını sağlamak amacı taşır.


Cumuliform Bulutlar

Yatay gelişmeye göre daha çok dikey yönde gelişen ve kabarık görünümlü bulutlardır. Bu bulutlar genellikle güneşli ve sıcak günlerde oluşur ve yağış getirme potansiyeli taşırlar. Cumuliform bulutlar, yükseklik kazandıkça cumulonimbus bulutlarına dönüşebilir ve şiddetli hava olaylarının habercisi olabilirler.


Çizgili Yağış

Bazen rüzgarla taşınan yağışın, belli bir doğrultuda uzanan şeritler halinde düşmesi olayıdır. Bu tür yağışlar, rüzgarın yönü ve şiddetiyle birlikte belirgin hava durumu çizgileri oluşturabilir ve genellikle belirli bir alana odaklanır.


Cilvegözü Sisi

Genellikle sabah saatlerinde, hava sıcaklığının hızla arttığı durumlarda oluşan yoğun sisle ilgili bir terimdir. Bu sis, gece boyunca biriken nemin güneşin etkisiyle buharlaşmasından kaynaklanır ve genellikle kısa sürede dağılır.


Çöl Gecesi Soğuğu

Çöl ikliminde gündüz sıcaklıklarının çok yüksek olmasına karşın geceleyin hızla düşen sıcaklık durumudur. Bu olay, çöllerin düşük nem oranı ve bitki örtüsünün azlığı nedeniyle sıcaklığı tutma kapasitesinin düşük olmasından kaynaklanır.


Coğrafi Rüzgar Paterni

Belirli bir coğrafi konumun özelliklerine bağlı olarak oluşan rüzgar paternleridir. Dağlar, vadiler, göller ve şehir yerleşimleri gibi faktörler rüzgarın hızını, yönünü ve nemini etkileyebilir. Coğrafi rüzgar paternleri, bölgenin iklimi üzerinde büyük etki yaratır.


Çakmak Taşı Fırtınası

Nadiren meydana gelen ve genellikle kuru, sıcak hava koşulları sırasında ortaya çıkan şiddetli fırtınadır. Bu fırtınalar sırasında, yıldırım düşmesi ve kuru alanlarda yangın çıkma riski artar.


Çamur Damlaları

Yağmur sırasında toprak yüzeyden kalkan çamur partiküllerinin havada su damlacıklarıyla birleşerek oluşturduğu yağış şeklidir. Bu damlalar, genellikle yağış sonrası yüzeylerde çamurlu bir tabaka bırakır ve temizlik sorunlarına yol açabilir.


Cansuyu Yağmuru

Bitki ve doğa için hayati önem taşıyan, genellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında meydana gelen, yavaş ve uzun süreli yağışlardır. Bu yağmur, toprağın suyu emmesine ve bitkilerin gereksinim duyduğu nemi almasına olanak tanır. Ayrıca, cansuyu yağmuru havadaki toz ve kirleticileri temizleyerek hava kalitesini artırır ve çevreyi taze bir görünüme kavuşturur.


Cıva Basınç Ölçer

Hava basıncını ölçmede kullanılan ve içerisinde cıva bulunan geleneksel barometre türüdür. Cıva barometresi, atmosferdeki basınç değişikliklerini hassas bir şekilde algılayabilir ve bu değişimler, hava durumu tahminlerinin yapılmasında kullanılır. Özellikle denizcilik ve havacılıkta, basınç değişikliklerinin doğru bir şekilde takip edilmesi için vazgeçilmezdir.


Cenup Rüzgarları

Güney yönünden esen rüzgarlar için kullanılan genel bir terimdir. Türkiye'de genellikle ılık ve nemli hava getiren cenup rüzgarları, yaz aylarında sıcaklık artışına sebep olabilir. Bu rüzgarlar, özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde denizden karaya doğru eser ve turizm için elverişli hava koşulları oluşturur.


Çiroz

Denizcilikte kullanılan ve deniz yüzeyindeki beyaz köpük izlerine sebep olan şiddetli rüzgarların yarattığı dalga formudur. Çiroz rüzgarları genellikle fırtınanın habercisi olarak kabul edilir ve denizciler için dikkatli olunması gereken bir işarettir.


Çapak Bulutları

Yüksek irtifa cirrus bulutlarından düşen buz kristallerinin, güneş ışığı ile parıldayarak oluşturduğu göz alıcı bulut türüdür. Genellikle hava durumunun değişeceğinin ve yağış getirebileceğinin bir işareti olarak değerlendirilir.


Çorak Alanlar

Az yağış alan ve sınırlı bitki örtüsüne sahip bölgelerdir. Çorak alanlarda genellikle ekstrem sıcaklık koşulları hakimdir ve bu bölgelerde yaşamak veya tarım yapmak zordur. Çorak alanların genişlemesi, çölleşme problemiyle doğrudan ilişkilidir.


Çığlık Sisi

Yoğun sisin aniden ortaya çıkması ve kısa süre içerisinde çevresel görüş mesafesini ciddi anlamda azaltması durumudur. Çığlık sisi, özellikle sabah ve akşam saatlerinde yayalar ve araç sürücüleri için tehlike yaratır ve dikkatli hareket etmeyi gerektirir.


Cıva İnişi

Barometrik basınç ölçümünde cıva seviyesinin düşmesi, genellikle kötü hava koşullarının yaklaştığının bir göstergesidir. Cıva inişi, özellikle yaklaşan fırtınalar ve yağışlar için erken uyarı sağlar ve insanların ve tarım faaliyetlerinin buna göre plan yapmasına yardımcı olur.


Cemre Günleri

İlkbaharın başlangıcını müjdeleyen, halk arasında havaya, suya ve toprağa sırasıyla düşen sıcaklık dalgalarıdır. Her bir cemre, genellikle bir hafta arayla düşer ve kışın soğuk günlerinin sona erdiğini gösterir. Cemre günleri tarımsal faaliyetlerde ve günlük yaşamda önemli bir yere sahiptir.


Cin Fırtınası

Aniden başlayan ve genellikle kısa süren şiddetli rüzgarlar için kullanılan bir deyimdir. Bu tür fırtınalar, özellikle yaz aylarında ani hava değişikliklerine neden olabilir ve kampçılar, denizciler ve diğer dış mekan aktiviteleri için risk oluşturabilir.