A harfi ile başlayan hava durumu terimleri

Alfabetik Sıralama


Anemometre

Bir anemometre, rüzgarın hızını ölçen bir cihazdır. Meteorolojide kullanılan bu alet, rüzgar hızı verilerini toplar ve hava durumu tahminlerinde önemli bir rol oynar.


Alçak Basınç

Alçak basınç, atmosferin yüzeye göre daha hafif olduğu bölgelerdir. Genellikle bulutlu ve yağışlı hava ile ilişkilendirilir. Alçak basınç sistemleri, hava durumu değişikliklerini tetikleyebilir.


Antisiklon

Antisiklon, atmosferde yüksek basınç alanıdır ve genellikle açık, güneşli hava ile karakterizedir. Antisiklonlar, bulut oluşumunu engelleyerek stabil hava koşullarına katkıda bulunur.


Atmosfer

Atmosfer, Dünya'yı çevreleyen gaz tabakasıdır. Hava durumu olayları bu tabakada meydana gelir ve atmosferin yapısı, hava durumu üzerinde büyük etkiye sahiptir.


Aurora

Aurora ya da kutup ışıkları, Dünya'nın manyetik alan çizgileri boyunca hareket eden yüklü parçacıkların atmosferdeki gazlarla etkileşimi sonucu oluşur. Kuzeyde "Aurora Borealis", güneyde "Aurora Australis" olarak bilinir.


Akşam Kızıllığı

Akşam saatlerinde gökyüzünde görülen kızıl veya turuncu renkteki ışık oyunudur. Güneş batarken atmosferdeki toz ve diğer partiküller, güneş ışığını saçarak bu renkleri oluşturur.


Albedo

Albedo, yeryüzü ve atmosfer arasında yansıyan güneş ışığının oranını ifade eder. Kar, buz gibi yüzeylerin yüksek albedo değerleri vardır, bu da onların çok miktarda ışığı yansıttıklarını gösterir.


Arazi Rüzgarı

Yer şekillerinin rüzgarın yönü ve hızı üzerindeki etkisi. Dağlar, binalar ve diğer arazi özellikleri rüzgarın yönünü ve şiddetini değiştirebilir.


Asit Yağmuru

Atmosferdeki asitli bileşiklerin yağmur ile yeryüzüne inmesi olayıdır. Sanayi tesisleri ve araçlardan yayılan gazlar, asit yağmuru oluşumuna neden olur ve çevre için zararlıdır.


Atmosfer Basıncı

Atmosfer basıncı, atmosferin birim alana yaptığı ağırlık kuvvetidir. Deniz seviyesinde ortalama olarak 1013.25 hPa (milibar) değerindedir ve hava durumu tahminlerinde temel bir faktördür.


Aylık Hava Durumu

Bir ay boyunca beklenen ortalama hava koşulları. Geçmiş yılların verilerine dayanarak bir ay için genel bir hava tahmini yapılır.


Aşırı Sıcaklık

Normalin üzerindeki sıcaklık değerleri. Genellikle yaz aylarında görülür ve sağlık sorunlarına neden olabilir.


Atmosferik Denge

Atmosferin sıcaklık ve basınç koşullarının genel istikrarı. Hava durumu sisteminin uzun süreli davranışını ifade eder.


Azot Oksitler

Atmosferdeki azot ve oksijenin birleşmesiyle oluşan gazlar. Bu gazlar asit yağmurlarına ve sera etkisine katkı sağlar.


Açık Hava

Bulut örtüsünün olmadığı, güneş ışığının direkt yeryüzüne ulaştığı hava durumu. Açık hava genellikle güzel hava olarak kabul edilir.


Atmosfer Kirliliği

Atmosferdeki zararlı maddelerin oranının artması. Sanayi, taşımacılık ve tarım faaliyetleri bu kirliliği artırabilir.


Aeroloji

Atmosferin yüksek katmanlarının ölçümü ve incelemesi ile uğraşan bilim dalı. Balonlar, uydular tarafından yapılan gözlemlerle desteklenir.


Adveksiyon

Hava kütlesinin yatay hareketiyle ısının bir yerden başka bir yere taşınması. Adveksiyon, hava sıcaklıklarında değişimlere neden olabilir.


Aerodinamik

Hava ve diğer gazların hareketi ve bu hareketin nesneler üzerindeki etkileri üzerine çalışan bilim dalı. Rüzgar türbinleri ve uçaklar bu prensiplerle tasarlanır.


Astronomik Alacakaranlık

Güneş ufuk çizgisinin 18 derece altında olduğu ve gökyüzünün tamamen karardığı dönem. Bu süre zarfında, en parlak yıldızlar ve gezegenler gözlemlenebilir.


Alize Rüzgarları

Genellikle tropik bölgelerde esen ve oldukça düzenli bir yön ve hız paternine sahip rüzgarlar. Bu rüzgarlar denizcilik ve hava durumu öngörülerinde önemlidir.


Atmosferik Basınç Değişimi

Belirli bir zamanda atmosfer basıncının yükselmesi veya alçalması. Hava durumu değişimlerinde belirleyici bir rol oynar.


Ani Sıcaklık Değişimi

Kısa süre içerisinde hava sıcaklığında meydana gelen büyük değişiklikler. Genellikle ön cepheler veya diğer hava olayları ile ilişkilendirilir.


Atmosferik Tersiyer

Yer seviyesine yakın atmosferde sıcaklık artışı ile karakterize edilen bir durum. Bu, kirlilik ve sisin birikmesine neden olabilir.


Ağır Hava

Yüksek nem oranına sahip ve genellikle yağmur ya da fırtına getiren hava koşulu. İnsanlar üzerinde baskı ve rahatsızlık hissi yaratabilir.


Arazi İklimi

Bir bölgenin topografyasının yerel iklim üzerindeki etkisi. Dağlar ve vadiler gibi arazi şekilleri, bölgesel hava akışını ve sıcaklık dağılımını etkileyebilir.


Atmosferik Dalgalanma

Atmosferdeki gazların akışı ve hareketi sırasında oluşan dalga benzeri hareketler. Bu dalgalanmalar hava durumu tahminlerinde dikkate alınır.


Aşağı Yukarı Hareket

Atmosferdeki dikey hava hareketleri. Bu hareketler, bulut oluşumunu ve hava durumu sistemlerinin gelişimini etkiler.


Alçalma

Hava kütlesinin yüksekten alçak bir seviyeye doğru hareket etmesi. Genellikle güneşli ve kuru hava koşulları ile ilişkilendirilir.


Atmosferik Kararsızlık

Hava durumunun beklenmedik bir şekilde değişebilir olması durumu. Bu kararsızlık, şiddetli hava olaylarına yol açabilir.


Aktüel Sıcaklık

Şu anki hava sıcaklığını ifade eder. Bu değer, meteorolojik ölçümlerle sürekli olarak güncellenir ve hava durumu raporlarında temel bir bilgidir.


Analiz Haritası

Mevcut hava durumunu gösteren harita. Genellikle basınç, sıcaklık, rüzgar ve nem gibi meteorolojik verileri içerir.


Atmosferik Blokaj

Yüksek basınç sistemlerinin hareketini engelleyerek, belirli bir hava durumunun uzun süre devam etmesine neden olan atmosferik olay.


Atmosferik Çöküntü

Atmosferin belli bir kesiminde, havanın yerçekimi etkisiyle aşağı doğru hareket etmesi ve genellikle güneşli hava şartlarının oluşumuna katkıda bulunması.


Atmosferik Dolaşım

Atmosferdeki geniş ölçekli hava hareketleridir ve iklim sistemlerinin ve hava durumu örüntülerinin temelini oluşturur.


Aşırı Hava Olayı

Sıklıkla zarara yol açan ve normalden sapma gösteren meteorolojik olay (örneğin, şiddetli fırtına, kasırga, aşırı sıcaklık).


Aşırı Nem

Havada bulunan nispi nemi ifade eden, insanlar için genellikle rahatsızlık verici olan hava durumu koşulu.


Arazi Tepesi Etkisi

Yer şekillerinin, özellikle tepelerin ve dağların, yakın çevresindeki hava akışını ve hava durumunu nasıl etkilediğini inceleyen konu.


Atmosferik Durgunluk

Hava kütlesinin uzun süre aynı bölgede kalması ve hava kalitesinin düşmesine yol açan durum. Bu, özellikle büyük şehirlerde görülür.


Atmosferik Eğilim

Gelecek günlerdeki hava durumunun tahmin edilmesinde kullanılan, atmosferdeki değişimlerin genel yönü.


Aşırı Soğuk Hava Dalgası

Normalden çok daha düşük sıcaklıkların yaşandığı kısa süreli hava durumu. Bu genellikle kış aylarında görülür.


Asfalt Etkisi

Şehirlerdeki asfalt ve beton yüzeylerin güneş ışığını absorbe etmesi ve yerel sıcaklık artışlarına sebep olması durumu.


Atmosferik Tuzak

Kirlilik partikülleri gibi atmosferdeki maddelerin, hava kütlesinin hareketinin yavaşlaması veya durması sonucu bir bölgede sıkışıp kalması.


Alerji Hava Tahmini

Polen, küf, ve diğer alerjenlerin hava yoluyla taşınma riskini değerlendirerek, alerjik reaksiyon riskini tahmin eden hava durumu raporu.


Atmosferik Yayılım

Hava kirliliği gibi atmosferdeki partiküllerin ve gazların, rüzgar ve diğer atmosferik hareketlerle dağıtılması.


Akşam Sefası

Gece yaklaştıkça hava durumunda meydana gelen değişiklikleri ifade eden bir terim. Akşam serinliği ve nem oranındaki artış bu döneme örnek olarak verilebilir.


Aşırı Basınç

Atmosferdeki basınç değerinin beklenenden yüksek olması durumu, genellikle kararlı hava koşullarına işaret eder.


Aşırı Hava Tahminleri

Meteorolojik verilere dayanarak yapılan, aşırı hava koşulları (örneğin, yoğun kar yağışı veya sıcak hava dalgası) hakkındaki tahminler.


Atmosferik Görüş Mesafesi

Belirli bir noktadan görülebilen en uzak mesafe. Hava kirliliği, sis veya yoğun yağmur bu mesafeyi azaltabilir.


Ani Fırtına Uyarısı

Kısa süre içinde beklenen şiddetli rüzgar ve yağış için yapılan uyarı. Bu tür uyarılar, insanların ve mülklerin korunmasına yardımcı olur.


Alüvyonel Yağış

Nehirlerin taşıdığı alüvyonlar ile oluşan yağış türüdür. Genellikle yağış sularının nehirlere karışmasıyla oluşan sediment taşınımını ifade eder.


Ani Sıcaklık Artışı

Kısa sürede hava sıcaklığında meydana gelen önemli artış. Bu durum genellikle hava kütlesinin değişimiyle ilişkilidir.


Aşırı Yağış Alarmı

Beklenen yoğun yağış nedeniyle verilen uyarı. Su baskını ve sel riskine karşı önlem amaçlıdır.


Atmosferde İnversiyon

Sıcak hava tabakasının soğuk hava tabakasının üzerine çıkmasıyla oluşan hava durumu. Bu durum, kirliliğin yer seviyesinde kalmasına neden olur.


Ayaz

Sıfır derecenin altında olan hava sıcaklığı. Bitkiler ve su tesisatları üzerinde dona yol açabilir.


Ayrışma

Hava kütlesinin farklı yönlerdeki hareketlerle ayrışması ve hava durumu üzerindeki etkileri.


Açık Gökyüzü

Bulut örtüsünün az veya hiç olmadığı hava durumu durumudur ve genellikle açık bir hava günü anlamına gelir.


Alçak Geçiş

Bir hava kütlesinin, özellikle bir cephe veya rüzgar sistemi ile alakalı olarak, bir bölge üzerinden alçak yükseklikte hareket etmesi.


Araştırma Uçurtması

Meteorolojik ölçümler yapmak için kullanılan ve çeşitli cihazlar taşıyabilen özel uçurtmalar.


Atmosferik Çalkantı

Hava kütlesindeki düzensiz ve şiddetli hareketler, genellikle rüzgar hızının artması ve turbulans ile karakterizedir.


Akustik Radyasyon

Atmosferdeki ses dalgalarının yayılımı. Hava durumu ve topografya, sesin ne kadar uzağa gidebileceğini etkiler.


Aeronomi

Yüksek atmosferin fiziksel ve kimyasal yapısını inceleyen bilim dalıdır. Bu bilim, atmosferdeki gazlar arasındaki reaksiyonlar ve güneş radyasyonunun etkileri ile ilgilenir.


Atmosferik Işınım

Güneş'ten gelen ışınların atmosferdeki gazlar ve partiküller tarafından emilmesi veya yansıtılması süreci.


Aşırı Hava Koşulları İzleme

Hava durumu istasyonları ve uydu verileri kullanarak aşırı hava olaylarının izlenmesi ve analizi.


Ayrılma Katmanı

İki farklı hava kütlesini ayıran atmosferik bir katman. Bu katman, hava durumu değişikliklerinin anlaşılmasında önemlidir.


Aşağı Yönlü Rüzgar

Yüksekten alçak bir noktaya doğru esen rüzgar. Bu tür rüzgarlar, özellikle dağlık alanlarda sıkça rastlanır.


Aşınma

Rüzgar, yağmur ve diğer doğal etkenlerle yüzeylerin aşındırılması ve bu sürecin hava durumu ile ilişkisi.


Atmosferik Karşıtlık

Farklı hava kütlesinin sınırları arasındaki net farklılık, genellikle önemli hava olaylarına yol açar.


Antropojenik İklim Değişikliği

İnsan faaliyetlerinin iklim üzerindeki etkileri. Bu, özellikle fosil yakıtların kullanımı ve ormanların yok edilmesi ile ilişkilidir.


Açıklık Oranı

Gökyüzünün ne kadarının bulutlarla kaplı olduğunu gösteren yüzde değeri.


Atmosferik Yükseklik

Atmosferin farklı katmanlarındaki yükseklik seviyeleri. Bu yükseklikler hava durumu fenomenlerinin anlaşılmasında önemlidir.


Anemograf

Rüzgarın hızını ve yönünü sürekli olarak kaydeden cihaz. Bu veriler hava durumu izleme ve analizinde kullanılır.


Atmosfer Basıncı Eğilimi

Belirli bir süre zarfında atmosfer basıncındaki değişikliklerin gözlemlenmesi. Bu eğilimler hava durumu tahminlerinde önemli bir rol oynar.


Arktik Sis

Arktik veya antarktik gibi soğuk bölgelerde oluşan yoğun sis olayı. Bu sis denizcilik ve havacılık için tehlikeli olabilir.


Açısal Güneş Yüksekliği

Güneşin ufuktan yükseklik açısı. Günün saatine ve mevsime bağlı olarak değişir ve hava durumu parametrelerini etkiler.


Algor

Hava durumu terminolojisinde kullanılan, belli bir yerin beklenen sıcaklık düşüşlerini tanımlayan bir terim.


Atmosferik Basınç Profili

Atmosferdeki basınç dağılımının yatay ve dikey kesitini tanımlar. Bu profil, hava hareketlerini ve hava durumu sistemlerini anlamada kritik öneme sahiptir.


Atmosferik Konveksiyon

Sıcak hava kütlesinin yükselmesi ve soğuk hava kütlesinin alçalması ile oluşan hava hareketi. Konveksiyon, bulut oluşumunu ve hava durumu olaylarını etkiler.


Alçak Girdap

Atmosferdeki alçak basınç alanı içinde dönen hava. Bu girdaplar hava durumu sistemlerinin önemli bileşenleridir.


Atmosferik Dispersiyon

Hava kirliliği gibi atmosferde bulunan maddelerin, çeşitli hava durumu koşullarında nasıl yayıldığını inceleyen terim.


Atmosferik Yayılma

Atmosferde, özellikle kirlilik durumlarında, partiküllerin ve gazların dağılma süreci. Yayılma oranları hava kalitesi üzerinde doğrudan etkilidir.


Adiabatik Soğuma

Hava kütlesinin genişleyerek yükselmesi ve ısısız bir süreçte soğuması. Bu süreç genellikle yüksek rakımlarda veya yükseltiler üzerinde gerçekleşir.


Antisiklonik Dönüş

Yüksek basınç sistemleri içindeki hava akışının dönme yönü. Kuzey yarımkürede saat yönünün tersine, güney yarımkürede ise saat yönünde döner.


Atmosferik Difüzyon

Havanın homojen bir şekilde karışması ve hava kirliliği partiküllerinin dağılması. Bu terim, kirliliğin atmosferdeki dağılımını ifade eder.


Ani Deniz Sisi

Deniz yüzeyinden buharlaşan suyun soğuk hava ile teması sonucu oluşan yoğun sis. Görüş mesafesini önemli ölçüde düşürebilir.


Aşağı Hava Akımı

Bir yükseklikten aşağıya doğru hava akışı. Bu durum özellikle fırtına sırasında şiddetli rüzgar ve yağışa neden olabilir.


Atmosferik Gerilim

Hava kütlesinin içindeki sıcaklık ve basınç farklarından kaynaklanan dinamik kuvvet. Bu gerilim hava durumu değişikliklerini etkileyebilir.


Açık Geceler

Bulut örtüsünün olmadığı ve gökyüzünün açık olduğu geceler. Açık geceler, genellikle soğuk hava koşulları ile ilişkilidir.


Aşırı Klimatolojik Olay

Klimatolojik istatistiklerde normalin dışında kalan olaylar. Bu, rekor sıcaklıklar veya şiddetli yağış olayları gibi ekstrem durumları içerir.


Atmosferik Optik

Atmosferde ışığın kırılması, yansıması ve saçılması gibi optik olayları inceleyen bilim dalı.


Ateş Kırmızısı Gökyüzü

Güneşin batışı veya doğuşu sırasında gökyüzünün kırmızıya bürünmesi olayı. Bu, atmosferdeki toz ve diğer partiküllerin güneş ışığını kırmasıyla meydana gelir.


Atmosferik Oksijen

Atmosferdeki oksijen miktarı ve dağılımı. Bu, hava kalitesi ve canlı yaşamı için temel bir unsurdur.


Alçak İrtifa Bulutları

Yerden düşük yükseklikte bulunan bulut türleri. Bu bulutlar genellikle hava durumu değişikliklerinin habercisidir.


Aşırı Hava Şartlarına Dayanıklılık

Yapılar ve canlıların aşırı hava koşulları karşısında gösterdikleri dayanıklılık. Bu, özellikle inşaat ve şehir planlamasında dikkate alınan bir faktördür.


Açık Hava Tiyatrosu

Hava durumunun açık olması sayesinde, dış mekanlarda rahatlıkla gerçekleştirilebilen tiyatro etkinlikleri. Bu, genellikle yaz aylarında popüler bir etkinliktir.


Antarktika Alçak Basıncı

Antarktika çevresinde sıklıkla görülen ve soğuk hava koşulları ile ilişkili alçak basınç sistemi. Bu sistem, global hava dolaşımına etki eder.


Asfalt ve Betonun Isı Yayımı

Bu malzemelerin güneş ışığını emmesi ve daha sonra ısıyı çevreye yayması süreci. Şehirlerdeki mikroiklimleri etkileyen bir fenomendir.


Ani Kar Erimesi

Hızlı sıcaklık artışı veya yoğun yağmur nedeniyle karın beklenenden daha hızlı erimesi. Bu, sel riskini artırabilir.


Atmosferik Basınç Değişkenliği

Zaman içinde atmosfer basıncındaki değişimler. Meteorolojik tahminler için önemli bir veridir.


Alpine İklimi

Yüksek dağlık bölgelerde görülen iklim tipi. Bu iklim tipi, soğuk sıcaklıklar ve yoğun yağış özellikleri ile bilinir.