D harfi ile başlayan hava durumu terimleri

Alfabetik Sıralama


Derece Günü

Belirli bir sıcaklık referans değerinin üzerinde veya altında bir gün boyunca sürdürülen ortalama sıcaklık farkının toplamıdır. Enerji tüketimini tahmin etmede ve ısıtma veya soğutma ihtiyacının belirlenmesinde kullanılır. Örneğin, binaların ısıtılması için gereken enerji miktarını hesaplamak amacıyla kullanılır.


Deniz Sisi

Genellikle deniz veya okyanus yüzeyinden soğuk hava ile temas ettiğinde oluşan yoğun sis. Deniz sisi, gemi ve diğer deniz taşıtları için navigasyon zorlukları yaratır ve kıyı şeridinde yaşayan insanlar için görüş mesafesini azaltır.


Dolu Fırtınası

Bulut içinde yükselen hava akımlarının su damlacıklarını dondurmasıyla oluşan buz tanelerinin yere düşmesiyle meydana gelen doğa olayıdır. Dolu, tarım ürünlerine, araçlara ve yapıların çatılarına zarar verebilir ve güvenlik riski oluşturabilir.


Dördüncü Mevsim

Sonbaharın başka bir deyişi olarak Türkiye'de bazen kullanılır. Bu terim, yaz ve kış arasındaki geçiş dönemini ifade eder ve bu dönemde hava durumu genellikle değişkendir, hafif yağışlar ve serinleyen hava sıcaklıkları ile karakterizedir.


Depresyon Alanı

Atmosferde alçak basınç bölgesini tanımlamak için kullanılır. Bu alanlar, genellikle bulutlu hava, yağış ve rüzgar gibi hava olayları ile ilişkilidir. Depresyon alanları, hava durumu sistemlerinin ve yağış modellerinin anlaşılmasında önemlidir.


Dinamik Yükseklik

Atmosferdeki basınç farklılıklarının yüksekliği. Yüksek basınç alanları genellikle güzel hava koşullarını, alçak basınç alanları ise fırtına ve yağış ihtimalini gösterir. Dinamik yükseklik, hava durumu tahminlerinde ve iklim modellerinde kullanılır.


Denge Noktası

Havanın doyma durumuna ulaştığı, yani içindeki su buharı miktarının maksimum seviyeye çıktığı sıcaklık değeri. Yüksek nemli günlerde denge noktasına yakın sıcaklıklar, hava koşullarının bunalıcı hissedilmesine neden olur.


Doğu Rüzgarları

Genellikle doğu yönünden esen rüzgarlar. Bu rüzgarlar, bazı bölgelerde özellikle sabah saatlerinde yaygındır ve iklim üzerinde etkili olabilir. Doğu rüzgarları, Türkiye'de kimi zaman soğuk hava dalgalarını beraberinde getirir ve sıcaklık düşüşlerine sebep olur.


Dinlenen Yüksek Basınç

Belirli bir bölgede uzun süre hakim olan yüksek basınç durumu. Bu durum genellikle az bulutlu ve kurak hava şartlarına yol açar ve genellikle kış aylarında daha sık görülür.


Dalga Tahmini

Denizlerdeki dalga yüksekliği, frekansı ve yönünün tahmin edilmesi. Dalga tahminleri, deniz ve okyanusla ilgili aktiviteler için kritik önem taşır ve denizcilik, balıkçılık, sörf gibi su sporları ve kıyı güvenliği için gereklidir.


Duman

Hava kirliliğinin bir göstergesi olarak atmosferde asılı kalan küçük partiküller ve gazlar karışımıdır. Duman, yangınlar, sanayi tesisleri ve araç emisyonları gibi kaynaklardan kaynaklanabilir ve hava kalitesini düşürerek sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.


Deniz Etkisi Karı

Deniz üzerinden esen soğuk hava akımlarının karaya ulaştığında yoğun kar yağışlarına sebep olduğu olaydır. Bu tür kar yağışları, kıyı şeridindeki bölgelerde ve denize yakın alanlarda görülür ve genellikle ani ve yerel olarak etkili olur.


Durgun Hava

Rüzgarın olmadığı veya çok zayıf olduğu hava durumudur. Durgun hava koşulları, özellikle büyük şehirlerde hava kirliliğinin birikmesine ve sisin oluşmasına neden olabilir. Bu durum, astım ve diğer solunum yolu hastalıkları olan insanlar için sağlık sorunlarını artırabilir ve genel olarak hava kalitesini düşürebilir.


Doğu Akıntıları

Okyanusların doğu kenarları boyunca genellikle batıdan doğuya doğru hareket eden deniz akıntılarıdır. Bu akıntılar, su sıcaklığını ve buna bağlı olarak bölgesel iklim koşullarını etkileyebilir. Doğu akıntıları, kıyı şeridindeki deniz canlıları için de önemli yaşam alanları oluşturur.


Don Olayı

Sıcaklığın sıfır derecenin altına düştüğü ve suyun katı hale geçtiği meteorolojik durumdur. Don olayı, tarım için ciddi riskler taşır ve bitkiler, borular, yollar ve diğer yüzeyler üzerinde buz tabakalarının oluşumuna neden olabilir. Don, özellikle geçiş mevsimlerinde ve kışın başlangıcında sıkça rastlanan bir olaydır.


Dere Yatağı Taşkınları

Şiddetli yağışların ardından derelerin veya akarsuların taşması sonucunda meydana gelen sel baskınlarıdır. Bu taşkınlar, ani su baskınlarına ve çevresel hasara yol açabilir, insanların yaşam alanlarını ve tarım arazilerini tehdit edebilir.


Düşey Sıcaklık Gradyanı

Atmosferde yükseklik arttıkça sıcaklığın nasıl değiştiğini gösteren orandır. Genellikle, atmosferin alt katmanlarında sıcaklık yükseklikle azalırken, stratosfer gibi üst katmanlarda artabilir. Düşey sıcaklık gradyanı, hava durumu dinamiklerinin anlaşılmasında ve havacılıkta önemlidir.


Dinamik Kondüksiyon

Atmosferdeki ısı ve nemin yatay ve dikey hareketlerle taşınmasıdır. Bu hareketler, hava kütlesinin karışmasını ve hava durumunun değişimini tetikleyebilir. Dinamik kondüksiyon, özellikle büyük ölçekli hava durumu sistemlerinin oluşumunda ve gelişiminde etkilidir.


Diyabatik Süreçler

Isının atmosfer içinde yükselme veya alçalma yoluyla olmadan, radyasyon veya iletkenlik yoluyla atmosfer dışına transfer edildiği süreçlerdir. Bu süreçler, geceleyin yeryüzünün soğuması veya güneş radyasyonunun ısınmasında gözlenir ve yerel hava durumu için önemlidir.


Düşük Yoğunluklu Sis

Hava içerisindeki su damlacıklarının az yoğunlukta olması sonucu oluşan, genellikle görüş mesafesini azaltmayan hafif sis türüdür. Bu sis türü, genellikle sabah erken saatlerde veya akşam üstü meydana gelir ve genellikle kısa sürede güneşin etkisiyle dağılır.


Dış Kuvvetler

Hava durumunu ve iklimi etkileyen güneş radyasyonu gibi dışsal faktörlerdir. Bu kuvvetler, dünya'nın enerji dengesini belirler ve mevsimlerin, hava durumu olaylarının ve iklim değişikliklerinin ana itici güçlerindendir.


Denge Sistemi

Atmosferdeki hava kütlesinin kararlı bir durumda olduğu ve önemli hava durumu değişikliklerinin olmadığı sistemdir. Denge sistemleri genellikle az bulutlu ve sakin hava koşulları ile ilişkilidir ve genellikle yüksek basınç alanlarında görülür.


Deniz Seviyesi Basıncı

Deniz seviyesinde ölçülen atmosfer basıncıdır ve hava durumu raporlarında standart bir referans noktası olarak kullanılır. Yükseklik arttıkça basınç düşer, bu yüzden dağlık alanlarda bulunan yerleşim yerlerindeki basınç deniz seviyesine oranla ayarlanır. Deniz seviyesi basıncı, havanın yoğunluğu ve hava durumu değişiklikleri hakkında önemli bilgiler sunar ve meteorolojik tahminler için esastır.


Dinamik Troposfer

Hava durumu olaylarının çoğunun meydana geldiği, atmosferin yaklaşık 8 ila 15 kilometre yüksekliğindeki katmanıdır. Troposferin bu dinamik bölgesi, sıcaklık ve basınçtaki değişikliklerle hızla değişen hava şartlarına ev sahipliği yapar ve bu katman, hava durumu tahminlerinin yanı sıra iklim çalışmaları için de kritik öneme sahiptir.


Dolu Tahmini

Meteorolojik verilere dayanarak yapılan ve dolu yağışının olası zamanını, yerini ve şiddetini belirleyen tahmindir. Dolu tahmini, tarım, ulaşım ve halk güvenliği açısından önem taşır çünkü ani ve şiddetli dolu yağışları ciddi zararlara yol açabilir.


Durgun Sıcaklık Periyodu

Uzun süreli sıcaklık değişikliği olmadan aynı hava koşullarının devam ettiği dönemdir. Bu tür dönemler, genellikle yaz aylarında meydana gelir ve kentsel alanlarda sıcak hava dalgalarına ve buna bağlı sağlık problemlerine neden olabilir.


Dağ Etkisi Karı

Yüksek rakımlı dağlık bölgelerde, rüzgarın yamaçları aşarak yükselmesi ve soğuyarak yoğun kar yağışlarına sebep olması olayıdır. Dağ etkisi karı, kış sporları için önemli olmakla birlikte, çığ riskini artırabilir ve bölgesel hava durumu üzerinde etkili olabilir.


Deniz Üstü Rüzgar Çiftlikleri

Denizlerde kurulan ve rüzgar enerjisinden yararlanarak elektrik üretimi yapan tesislerdir. Bu çiftlikler, rüzgarın sürekli ve güçlü olduğu deniz üstü bölgelerde yer alır ve yenilenebilir enerji kaynaklarına katkıda bulunurken, aynı zamanda yerel hava durumunu ve deniz ekosistemini etkileyebilir.


Düşük Basınç Merkezi

Bir alçak basınç sisteminin en yoğun olduğu kısmıdır ve genellikle kötü hava şartlarının, bulutlanmanın ve yağışın merkezidir. Düşük basınç merkezleri, hava durumu haritalarında 'L' harfi ile gösterilir ve hava durumu tahminleri için temel bir ölçüttür.


Difüzyon

Atmosferdeki gazların ve partiküllerin karışımının yayılma sürecidir. Bu süreç, hava kirliliğinin dağılımında ve çevresel hava kalitesinin korunmasında önemli bir rol oynar. Difüzyon, ayrıca kokuların ve tozun atmosferde nasıl dağıldığını da açıklar.


Diyurnal Sıcaklık Değişimi

Gün içindeki sıcaklık farklılıklarıdır ve genellikle sabahın erken saatlerinde en düşük, öğleden sonra ise en yüksek sıcaklık değerlerine ulaşır. Diyurnal sıcaklık değişimi, iklim tipine ve mevsime göre değişiklik gösterir ve günlük yaşam, tarım ve enerji tüketimi için önemli sonuçlar doğurabilir.


Dereceli Sıcaklık Düşüşü

Yükseklik arttıkça atmosferde sıcaklığın azalma oranıdır. Genellikle her 100 metre yükseldikçe sıcaklık ortalama 0.65 derece düşer. Bu bilgi, hava durumu tahmininde, havacılıkta ve dağcılıkta önemli bir faktördür.


Dünya Meteoroloji Örgütü

Dünya çapında hava durumu, iklim ve su kaynakları üzerine çalışmalar yapan bir Birleşmiş Milletler kuruluşudur. Örgüt, meteorolojik gözlemler, araştırmalar ve veri alışverişi konularında üye ülkeler arasında işbirliğini teşvik eder.


Dağınık Bulut Tabakası

Gökyüzünü tamamen kaplamayan, ancak geniş bir alanı etkileyen bulut formasyonudur. Bu tür bulutlar genellikle güneş ışığının bulutlar arasından sızmasına izin verir ve gölgeli, değişken hava koşullarına neden olur. Dağınık bulut tabakası, genellikle hava durumu değişikliklerinin başlangıcını gösterir ve özellikle açık havada yapılan etkinlikler için hava durumu tahminlerinde önem taşır.


Denge Basıncı

İki farklı hava kütlesinin bir araya gelerek oluşturduğu atmosferdeki basınç dengesidir. Denge basıncı, hava kütlesi hareketlerinin ve hava durumu sistemlerinin anlaşılmasında yardımcı olur ve genellikle sabit hava koşullarıyla ilişkilendirilir. Bu durum, özellikle uzun süreli hava durumu tahminlerinde dikkate alınan bir faktördür.


Doğu Fırtınası

Doğu yönünden esen ve bazen şiddetli yağış veya fırtınalara yol açan rüzgarlar. Doğu fırtınası, genellikle belli hava durumu paternleri ile ilişkilidir ve yağışın yanı sıra deniz üzerinde yüksek dalgaların oluşmasına neden olabilir. Bu tür fırtınalar, özellikle denizcilik ve kıyı şeridi için önemli meteorolojik olaylardır.


Dalga Enerjisi

Deniz dalgalarının hareketinden elde edilen enerjidir ve bu enerji dalga güç santralleri aracılığıyla elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Dalga enerjisi, yenilenebilir enerji kaynaklarının bir parçası olarak kabul edilir ve deniz dalgalarının gücü ve frekansı ile doğrudan ilişkilidir. Bu enerji formu, deniz ekosistemleri ve hava durumu üzerindeki etkiler açısından da araştırılır.


Duman Altı

Özellikle yangın sonrası ortaya çıkan ve atmosferin alt katmanlarında yoğun bir şekilde biriken duman durumudur. Duman altı, hava kalitesini ciddi şekilde bozar ve görüş mesafesini azaltır, solunum sorunlarına yol açabilir. Yerleşim alanlarında ve trafikte bu durum ciddi güvenlik sorunlarına neden olabilir.


Düşük Frekanslı Rüzgarlar

Genellikkle uzun periyotlar boyunca aynı yönde esen ve düşük hızda hareket eden rüzgarlar. Bu rüzgarlar, özellikle hava kirliliğinin ve sisin dağılmasında yavaş etkili olabilir. Düşük frekanslı rüzgarlar, hava durumu tahminlerinde dikkate alınması gereken uzun vadeli paternlerdir.


Dinamik Soğuma

Atmosferdeki bir hava kütlesinin hızla yükselmesi ve genişlemesi sonucunda soğuması sürecidir. Bu soğuma, genellikle yoğun yağışlar ve bazen kar fırtınaları gibi soğuk hava olaylarını tetikleyebilir. Dinamik soğuma, havanın dikey hareketleriyle ilişkilidir ve meteorolojide önemli bir kavramdır.


Durgun Yüksek Basınç

Bir bölgede uzun süreli etkili olan ve genellikle az bulutlu veya açık hava şartlarına yol açan yüksek basınç durumudur. Durgun yüksek basınç altında, hava kütlesi sıcaklığın artmasına ve yağış miktarının azalmasına neden olabilir. Bu durum genellikle yaz aylarında sıcak hava dalgalarının bir işaretidir.


Deniz Yüzeyi Sıcaklığı

Denizlerin yüzeyindeki suyun sıcaklığıdır ve bu sıcaklık, deniz akıntıları, rüzgarlar ve mevsimlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Deniz yüzeyi sıcaklığı, bölgesel iklim koşullarını, hava durumu olaylarını ve deniz canlıları için yaşam koşullarını etkiler. Uydu verileri kullanılarak dünya çapında izlenir ve analiz edilir.


Değişken Rüzgarlar

Belli bir düzen ve yön olmadan esen rüzgarlardır. Genellikle hava kütlesi sınırlarında veya alçak basınç sistemleri yakınında gözlemlenir ve hava durumu tahminlerini karmaşık hale getirebilir. Değişken rüzgarlar, yatay hava hareketlerinin anlaşılmasında önemli bir unsurdur.


Dağın Eteği Yağışı

Dağın alt kısımlarında meydana gelen ve genellikle dağ yamaçlarından alçalan soğuk hava nedeniyle oluşan yağış türüdür. Bu yağışlar dağ eteklerindeki topluluklar ve ekosistemler için önemli su kaynakları sağlar ve bölgenin iklimini şekillendirir.


Deniz Kıyısı Etkisi

Deniz kıyılarında karşılaşılan özel iklim koşullarıdır. Denizden gelen nemli hava, kıyı şeridinde genellikle yoğunlaşır ve sık sık yağmur veya sis gibi hava olaylarını tetikler. Bu etki, özellikle deniz ve kıyı turizmi, balıkçılık ve kıyı çevresindeki yaşam için önemlidir ve genellikle deniz brizi olarak da hissedilir.


Donan Yağmur

Sıfır derecenin altındaki sıcaklıklarda yağan ve yere temas ettiğinde donan yağmur. Bu tip yağışlar, kış aylarında karayollarında ve kaldırımlarda buzlanmaya yol açar ve trafik kazalarının yanı sıra yaya düşmeleri için büyük risk oluşturur. Donan yağmur, hava durumu uyarılarında "buzlanma" olarak adlandırılır ve dikkatli hareket etmeyi gerektirir.


Difüzyon Sisi

Hava içindeki nemin yatay olarak dağılması ve soğuk yüzeylerle teması sonucu oluşan sis türüdür. Bu sis genellikle sabah erken saatlerde veya gece geç saatlerde görülür ve trafikte görüş mesafesini ciddi şekilde düşürerek, ulaşım ve güvenlik üzerinde olumsuz etkiler yaratır.


Düzey Basınç Sistemleri

Atmosferdeki yatay alanda geniş bir bölgeyi etkileyen basınç sistemleridir. Yüksek basınç sistemleri genellikle güneşli ve açık hava koşullarına neden olurken, alçak basınç sistemleri bulutlu, yağışlı ve fırtınalı hava koşulları getirir. Düzey basınç sistemleri, hava durumu tahminleri için temel veri kaynaklarındandır.


Dengeleme Rüzgarları

Büyük basınç farkları arasında hava kütlesinin dengelemeye çalışması sonucu oluşan rüzgarlardır. Bu rüzgarlar, genellikle yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru eser ve hava durumu sistemlerinin hareketini etkiler. Dengeleme rüzgarları, özellikle yatay hava hareketlerinin anlaşılmasında önemli bir unsurdur.


Düşük İrtifa Bulutları

Atmosferin daha alt katmanlarında oluşan ve genellikle yer yüzeyine yakın yerlerde bulunan bulut türleridir. Bu bulutlar, hava koşulları üzerinde hızlı etkiler yaratır ve sis veya düşük seviyede yağış gibi olaylara yol açabilir. Düşük irtifa bulutları, hava trafiği ve tarım faaliyetleri için önemli etkileri olan meteorolojik faktörlerdir.


Dereceli Nemlilik

Atmosferdeki su buharı miktarının değişimini ifade eder ve genellikle yüzde olarak ifade edilen nispi nem ile ölçülür. Dereceli nemlilik, insan konforunu, tarımı, hava kalitesini ve hava durumu olaylarını etkileyebilir. Aşırı nemlilik, insan sağlığı için olumsuz koşullar yaratabilir ve sıcak havalarda bunalma hissine neden olabilir.


Dalga Analizi

Deniz veya okyanus yüzeyindeki dalga hareketlerinin incelenmesi ve tahmini yöntemidir. Meteorologlar ve okyanus bilimcileri, dalga analizi yaparak denizcilik faaliyetlerini, kıyı güvenliğini ve deniz üzerindeki hava koşullarını değerlendirir. Bu analiz, aynı zamanda iklim değişikliği çalışmalarında da kullanılır.


Dağınık Radyasyon

Güneşten gelen radyasyonun atmosferdeki gazlar, bulutlar ve diğer partiküller tarafından saçılması sonucu oluşan, yeryüzüne ulaşan ışınım türüdür. Dağınık radyasyon, gölge alanlarda bile güneş ışığının var olmasını sağlar ve güneşli günlerde gökyüzünün mavi görünmesinin ana sebeplerindendir.


Değişken Sıcaklık Trendleri

Uzun vadede sıcaklık değerlerinde gözlemlenen artış veya azalış eğilimleridir. Bu trendler, iklim değişikliğinin göstergesi olarak kabul edilir ve çeşitli çevresel etkileri olabilir. Değişken sıcaklık trendleri, tarım planlaması, sağlık ve enerji sektörleri için önemli veri sağlar.


Doğu Deniz Akıntısı

Genellikle doğu kıyıları boyunca belirli bir yönü izleyen okyanus veya deniz akıntısıdır. Doğu deniz akıntıları, su sıcaklığını, deniz canlılarının dağılımını ve kıyı iklimini etkileyebilir. Ayrıca, bu akıntılar balıkçılık ve deniz ulaşımı için de önem taşır.


Durgun Alçak Basınç

Uzun süre aynı bölge üzerinde etkili olan ve genellikle kapalı, yağışlı hava durumlarına neden olan alçak basınç sistemidir. Durgun alçak basınç durumları, hava kalitesinin düşmesine ve bölgesel iklim koşullarının değişmesine yol açabilir. Bu sistemler, özellikle astım ve solunum yolu hastalıkları olan kişiler için sağlık sorunlarını artırabilir ve tarım için zorlayıcı olabilir.


Diyagonal Rüzgarlar

Birbirine dik iki farklı yönden esen rüzgarların oluşturduğu özel bir hava akımı şeklidir. Bu tip rüzgarlar genellikle belirli bir bölgeye has olup, yerel hava durumu paternlerinin ve iklimin anlaşılmasında etkili olabilirler. Diyagonal rüzgarlar, yelkenli seyahati, uçuş güzergahlarını ve kıyı şeridi hava koşullarını belirgin şekilde etkileyebilir.


Difüzyon Katmanı

Atmosferin alt katmanında yer alan ve hava kirliliği partiküllerinin yayıldığı tabakadır. Bu katman, genellikle yer seviyesinden itibaren birkaç yüz metre yükseğe kadar olan bölgeyi kapsar ve hava kirliliğinin dağılım hızı bu katmanda hava sıcaklığına ve rüzgar koşullarına bağlı olarak değişir. Difüzyon katmanının kalınlığı ve partikül yoğunluğu, hava kalitesi üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir.


Döngüsel Yağış

Belirli bir hava durumu sistemi içinde kendini tekrar eden yağış paternidir. Bu patern, alçak basınç sistemi veya sıcaklık farklılıkları gibi faktörlerden kaynaklanan, dönemsel ve tahmin edilebilir yağış olaylarına işaret eder. Döngüsel yağış, tarımsal planlama ve su kaynakları yönetimi için önemli bir faktördür.


Dinlenme Periyodu

Herhangi bir şiddetli hava durumu olayı olmadan önceki sakin dönemdir. Bu periyotlar, genellikle büyük fırtınaların veya diğer hava durumu değişikliklerinin arasında meydana gelir ve bölge halkına ve tarım faaliyetlerine kısa bir nefes alma zamanı sunar. Dinlenme periyodu, aynı zamanda doğal yaşam için de bir toparlanma ve uyum sürecidir.


Derece Farkı

İki farklı konum veya yükseklik arasındaki sıcaklık farkını ifade eder. Örneğin, deniz seviyesi ile dağlık bir alandaki sıcaklık arasındaki derece farkı, iklim biliminde ve hava durumu tahminlerinde önemli bir göstergedir ve genellikle yükseklikle ters orantılı olarak değişir.


Denizel İklim

Okyanus ve denizlere yakın bölgelerde hakim olan ve genellikle ılıman sıcaklıklarla, yüksek nem ve düzenli yağışlarla karakterize edilen iklim türüdür. Denizel iklim, kıyı şeridi boyunca yer alan şehirler ve kasabalar için tipiktir ve bu bölgelerde yaşayan insanların yaşam tarzı üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.


Dış Basınç

Bir hava kütlesinin dışındaki atmosfer basıncıdır ve genellikle alçak basınç veya yüksek basınç alanlarının sınırındaki basınç farklılıklarını ifade eder. Dış basınç, hava kütlesinin hareketi ve hava durumu sistemlerinin gelişimi üzerinde etkili olabilir ve bu değişiklikler hava durumu tahminlerinde kullanılır.


Dinamik Soğuk Cephe

Hızla hareket eden ve genellikle sert hava değişikliklerine neden olan soğuk hava cephesidir. Dinamik soğuk cepheler, sıcaklıkta hızlı düşüşlere, kuvvetli rüzgarlara ve şiddetli yağışlara yol açabilir. Bu cepheler özellikle kış aylarında karşılaşılan önemli meteorolojik olaylardandır.


Düşük Basınç Kuyusu

Atmosferdeki basıncın anormal derecede düşük olduğu alan ve genellikle şiddetli yağış, fırtına gibi kötü hava koşullarını işaret eder. Düşük basınç kuyuları, hava durumu haritalarında genellikle 'L' harfi ile işaretlenir ve bu alanlara yakın bölgelerde yaşayan kişiler için önceden hazırlık yapılması tavsiye edilir.


Durgun Sıcaklık Dalgası

Uzun süreli yüksek sıcaklık periyotlarıdır ve genellikle yaz mevsiminde görülür. Bu dalgalar, insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir, su kaynaklarında azalmaya sebep olabilir ve enerji tüketimini artırabilir. Durgun sıcaklık dalgaları, küresel ısınmanın bir sonucu olarak sıklıkla tartışılan bir konudur.


Deniz Seviyesi Değişimi

Küresel ısınma ve buzulların erimesi gibi etkenlerden dolayı okyanusların ve denizlerin ortalama seviyesindeki değişikliklerdir. Deniz seviyesi değişimi, kıyı şeritlerindeki ekosistemleri, su kaynaklarını ve beşeri yerleşimleri etkiler. Ayrıca, deniz seviyesi yükselmesi sel riskini artırabilir ve kıyı erozyonuna yol açabilir. Bu değişiklikler, kıyı şehirleri için altyapı ve şehir planlamasında önemli değişiklikler gerektirir.


Düşük Basınç Çanağı

Genellikle alçak basınç alanlarında, yani atmosferik basıncın ortalamadan daha düşük olduğu yerlerde gözlemlenen hava durumudur. Bu bölgelerde hava genellikle bulutlu ve yağışlıdır ve rüzgarlar alçak basınç merkezine doğru eser. Düşük basınç çanağı, havanın dengesiz ve değişken olmasına neden olarak meteorolojik tahminleri zorlaştırır.


Dalgakıran

Deniz veya okyanus kıyılarındaki dalgaların etkisini azaltmak için yapılan yapıdır. Dalgakıranlar, kıyı erozyonunu önlemek, limanları korumak ve kıyı şeridi boyunca dalgaların yarattığı etkileri kontrol altına almak için tasarlanmıştır. Ayrıca, bu yapılar denizdeki dalga yüksekliğini ve böylece kıyı iklimini de etkileyebilir.


Düzensiz Rüzgar Paternleri

Belirli bir düzeni olmayan ve genellikle tahmin edilmesi zor rüzgar akışlarıdır. Bu tür paternler, yerel topografi ve atmosferin genel hareketleriyle şekillenir ve genellikle kısa süreli hava durumu olaylarına neden olabilir. Düzensiz rüzgar paternleri, özellikle yelkenli sporları ve uçuş emniyeti için önemlidir.


Derece Yağışı

Yağış miktarının belirli bir sıcaklık değeri altında kalması durumunda oluşan kararlı yağış tipidir. Derece yağışı, genellikle soğuk hava koşullarında kar veya buz formunda meydana gelir ve kış aylarında sıkça rastlanır. Bu tür yağışlar, yolların ve kaldırımların buzla kaplanmasına neden olabilir.


Düzgün Yağış Dağılımı

Bir bölgede yıl boyunca yağış miktarının eşit veya benzer şekilde dağıldığı iklim özelliğidir. Düzgün yağış dağılımı, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve tarımsal üretim için elverişli koşullar yaratır. Ayrıca, bu dağılım ekosistemlerin dengesi ve su havzalarının sağlığı için de önemlidir.


Diyagonal Yağış

Farklı yönlerden esen rüzgarların kesiştiği noktalarda meydana gelen yağıştır. Bu tür yağışlar, genellikle rüzgarların oluşturduğu hava koşulları nedeniyle belirli bir desen veya şekil oluşturur ve yağışın dağılımı üzerinde etkili olabilir.


Dinamik Fırtına

Atmosferdeki hava kütlesinin hızlı hareketi sonucunda oluşan ve genellikle kısa sürede şiddetini artıran fırtınadır. Dinamik fırtınalar, ani rüzgar değişimleri, yoğun yağış ve bazen hortumlar gibi ekstrem hava olaylarını içerebilir. Bu tür fırtınalar, hava durumu uyarı sistemlerinde öncelikli olarak izlenir.


Deniz Seviyesi Tayfunu

Genellikle tropikal okyanuslarda oluşan ve büyük yıkım potansiyeline sahip şiddetli rüzgar ve yağış olaylarıdır. Tayfunlar, sıcak deniz suları üzerinde oluşur ve enerjilerini bu sıcak suların buharlaşmasından alırlar. Deniz seviyesi tayfunları, kıyı bölgeleri için büyük tehlike oluşturabilir ve geniş çaplı tahribata yol açabilir.


Düzgün Cephe Yağışı

İki farklı hava kütlesinin birbirine paralel olarak hareket ettiği ve uzun süreli yağışlara neden olduğu hava durumu olayıdır. Düzgün cephe yağışları, genellikle yavaş hareket eden ve geniş alanları etkileyen cephe sistemleri tarafından getirilir. Bu tür yağışlar, yerel olarak seller ve su baskınlarına neden olabilir.


Dinamik Sıcaklık Değişimi

Hava kütlesinin hareketi sırasında meydana gelen sıcaklık değişiklikleridir. Bu değişiklikler, genellikle hava kütlesinin yükselmesi veya alçalması ile ilişkilidir ve yoğun yağış, fırtına ve diğer hava olaylarıyla bağlantılıdır. Dinamik sıcaklık değişimi, hava durumu tahminlerinde ve iklim araştırmalarında değerli bir veridir.


Denizel Yağış

Denizden buharlaşan nemin, kıyıya doğru hareket eden hava ile karaya ulaşıp yoğunlaşarak yağmur olarak düşmesidir. Bu tür yağışlar genellikle kıyı şeritlerinde daha sık görülür ve bölgesel iklimi etkileyen önemli bir faktördür. Denizel yağış, özellikle Akdeniz ikliminde kış mevsiminde etkilidir ve tarım için vazgeçilmez su kaynağı sağlar.


Dış Hava Kalitesi

Açık hava ortamlarındaki hava kirliliğinin ölçümü ve analizidir. Endüstriyel emisyonlar, taşıt egzozları, toz ve polenler gibi çeşitli kaynaklardan kaynaklanan kirleticilerin yoğunluğu, insan sağlığı ve çevresel etkileri açısından izlenir. Dış hava kalitesi, şehir planlaması ve halk sağlığı için önemli bir göstergedir.


Dinamik Kırılma

Atmosferin alt katmanlarında, hava sıcaklığı ve basınç değişiklikleri nedeniyle ışığın yön değiştirmesi olayıdır. Bu durum, bazen gözlemcilerin uzağı daha yakın veya daha yüksek görmesine neden olabilir ve özellikle havacılık ve denizcilikte navigasyon hatalarına yol açabilir.


Dönenceler Arası Konveksiyon

Ekvator çevresindeki sıcak hava kütlesinin yükselmesi ve kutuplara doğru hareket eden soğuk hava ile yer değiştirmesidir. Bu büyük ölçekli konveksiyon, dünya çapında hava durumu paternleri ve iklim değişiklikleri üzerinde etkilidir ve genel olarak tropikal iklimin karakteristiğidir.


Difüzyon Etkisi

Kirletici maddelerin veya ısı enerjisinin atmosfer içindeki hava molekülleri arasında eşitlenmesi sürecidir. Bu süreç, hava kirliliğinin dağılmasında ve çevresel dengeyi korumada önemli bir rol oynar. Difüzyon etkisi, hava kalitesi yönetimi ve iklim değişikliği çalışmalarında dikkate alınan temel bir kavramdır.


Dağ Yeli

Dağlık bölgelerde, özellikle gece ve sabah saatlerinde esen soğuk ve kuru rüzgardır. Bu yel, dağın yüksek kesimlerinden alçak kesimlerine doğru eser ve bazen sıcaklık farklarına bağlı olarak kuvvetli olabilir. Dağ yeli, yerel hava durumu koşullarını belirgin bir şekilde etkileyebilir ve özellikle dağda yaşayan veya faaliyet gösteren insanlar için önemlidir.


Deniz Alası

Deniz yüzeyinde görülen beyaz renkli köpüklerin oluşturduğu tabakadır. Genellikle şiddetli rüzgarlar sonucu deniz yüzeyinde meydana gelir ve denizcilik için tehlike arz edebilir. Deniz alası, aynı zamanda kıyı bölgelerindeki ekolojik dengenin bir göstergesi olarak da kullanılır.


Durgun Alçak Basınç

Hava kütlesinin hareketsiz kaldığı ve genellikle kapalı gökyüzü, yüksek nem ve düşük rüzgar hızları ile karakterize edilen meteorolojik durumdur. Durgun alçak basınç sistemleri, özellikle yaz aylarında bölgesel hava kalitesini düşüren ve sağlık sorunlarını tetikleyen durumlara sebep olabilir.


Düşey Yağış

Bulutlardan yere doğru düşen yağışın miktarı ve yoğunluğudur. Düşey yağış, çeşitli yağış türlerini (yağmur, kar, dolu gibi) içerir ve yerel olarak toprağın su ihtiyacını karşılar, bitki örtüsünün gelişimini destekler ve akarsu havzalarının su seviyelerini etkiler.


Dönüşüm Bölgesi

İki farklı hava kütlesinin karşılaştığı ve genellikle hava durumu değişikliklerinin meydana geldiği alan. Bu bölge, genellikle sıcaklık, nem, rüzgar yönü ve hızında belirgin farklılıklar gösterir ve meteorolojik olayların anlaşılmasında önemli bir rol oynar.